Vernieuwend Wonen

Met programmalijn Vernieuwend Wonen werken we op een innovatieve manier aan een beter functionerende woningmarkt en een toekomstgerichte woningvoorraad.

Via woningbouwexperimenten zoeken we naar nieuwe en vernieuwende oplossingen voor thema’s die bij de gemeente, provincie en het Rijk op de agenda staan. We betrekken stakeholders bij de uitwerking en realisatie van proefprojecten en delen de uitkomsten daarvan. Zo is de kans groter dat we gezamenlijk tot waardevolle inzichten komen, die niet alleen in de stad, maar ook voor de regio en elders in het land toepasbaar zijn. Vernieuwend Wonen draagt bij aan het imago van Almere als stad waar elke woonwens gerealiseerd kan worden.

Bouwen door de buurt

In 2021 is de pilot ‘Bouwen door de buurt’ in Kruidenwijk gestart. Deze pilot van het Woningbouwatelier geeft ruimte aan kleinschalige woningbouw, waarbij wijkbewoners zelf aan zet zijn.

Het Almeerse principe ‘Mensen maken de stad’ is voor het eerst ook mogelijk in een bestaande wijk. In de pilot is ruimte voor maximaal vijftien initiatieven. De initiatiefnemers zijn met name starters op de woningmarkt en doorstromers die op een gemeentelijk perceel hun woonidee willen realiseren. Daarnaast is er een aantal wijkbewoners die op hun eigen kavel een permanent huis wil bijbouwen, met het oog op zorg. Ook ontstaan er bijzondere samenwerkingen tussen wijkbewoners.

De vijftien initiatiefnemers onderzoeken in de eerste helft van 2022, samen met de gemeente, de haalbaarheid van hun plannen. Daarna starten ze zelf hun participatietraject in de buurt en doen daarvan verslag. De lessen kunnen worden gebruikt op meer plekken in de stad.

Digitale zelfbouw WikiHouse

WikiHouse is een betaalbaar, duurzaam en digitaal geproduceerd houtskelet bouwpakket op basis van een modulair systeem. Omdat het open source en hands-on is, kan iedereen hiermee een eigen huis ontwerpen en bouwen. In het experiment maken we WikiHouse klaar voor toepassing op de Nederlandse markt. In eerste instantie door het bouwen van een prototype, daarna door de zelfbouw van 27 WikiHouses op De Stripmaker in Almere Buiten.

In de zomer van 2021 zijn de eerste negen WikiHouses feestelijk opgeleverd. De animo was groot: het kreeg veel aandacht in de media. Van vakmedia tot het Jeugdjournaal aan toe. Ook de bouw van de tweede fase is inmiddels gestart. Hiervoor is opnieuw gekeken naar de betaalbaarheid. Het bouwconcept is gedeeltelijke standaardisering en daarnaast is er een huurkoop constructie geïntroduceerd. Hierdoor blijft het project toegankelijk voor de beoogde doelgroep van lagere inkomens.

2021 betekende ook de start van de verdere opschaling na het experiment. Zowel particulieren als woningcorporaties en gemeenten hebben interesse voor WikiHouses. Verder is er contact gelegd met Crowdbuilding, een platform voor zelfbouwgroepen waarop elf potentiële groepen zichzelf al hebben geregistreerd. Daarnaast is er een aantal lokale initiatieven, die aangemeld zijn bij de Stichting WikiHouseNL.

De verschillende particuliere initiatieven worden in 2022 gebundeld verwerkt in een uitvraag aan de markt. Met deze uitvraag en overdracht wordt het experiment afgerond. We presenteren de resultaten van het WikiHouse experiment, maar ook van de andere Interreg H4.0E partners, tijdens een congres op 23 en 24 mei op Floriadepark.

Zoals je hier dus ziet, dit is waarom we deze kavel uitgekozen hebben.
Groot uitzicht
en daar hebben we maximaal gebruik van proberen te maken door deze grote ruit
van vier meter tachtig bij twee meter tien.
Een WikiHouse is een huis helemaal gemaakt van hout.
Je hebt er een hele grote handleiding bij nodig,
die je goed moet lezen en iedereen kan het doen.
Het lijkt op Meccano maar dan met hout.
En hier zie je dan een mooi voorbeeld van details
waar ik zelf ook erg trots op ben.
Het gaat om de dakgoot en bijvoorbeeld de dakdoorvoer van de zonnepanelen.
Ik ben supertrots op dit huis
en heb veel Wiki-elementen terug laten komen.
Waaronder mijn plafond, mijn trap en onderdelen in de kast boven.
En dan heb je natuurlijk nog het vraagstuk met betrekking tot verwarming.
Deze woningen zijn ontzettend goed geïsoleerd.
Samen met de vloerverwarming die hier bij het raam begint,
zorgt het ervoor dat je geen koudeval hebt van het grote glas.
Tezamen zorgt ervoor dat deze woningen met een
paar zonnepanelen die erop liggen, energieneutraal zijn.

Meer weten over de sleutelprojecten van programmalijn Vernieuwend Wonen? Kijk op de pagina’s van Who Cares, Bouwen door de buurt, WikiHouse en Floriade Duurzaam & Digitaal.