Groen en Waterrijk

Samen werken aan het Almeerderhout, het stadsbos van de toekomst

Het Almeerderhout is het grootste stadsbos van Almere en grenst direct aan de bebouwing van de stad. In de nabije toekomst zal het bosgebied geheel omsloten worden door woon-en werkgebieden. Daarmee is het een belangrijke plek voor natuurbeleving, sport en ontspanning voor Almeerders.

Belangrijk doel is het Almeerderhout te ontwikkelen tot een icoon van de groene stad, dat bijdraagt aan het versterken van de identiteit en het vestigingsklimaat van Almere. Daarnaast biedt de transformatie kansen om bij te dragen bij het oplossen van zowel ruimtelijke als sociale opgaven. Het gaat om de ontwikkeling van een gezonde leefomgeving voor mensen en natuur.

Het Almeerderhout is zo groot dat er overal mogelijkheden zijn om het bos aantrekkelijker, leuker, waardevoller en afwisselender te maken. Voor mens en natuur. De inbreng en het enthousiasme van onze buren, andere bosbezoekers, ondernemers en allerlei organisaties en belanghebbenden zijn daarbij onmisbaar. Vandaar dat Staatsbosbeheer en gemeente Almere in 2022 participatieplannen hebben gemaakt om de juiste mensen op het juiste moment aan tafel te krijgen. In het Participatieplan staat hoe we samen met bewoners een aantrekkelijk bos ontwikkelen, samen aan de slag gaan en activiteiten ontplooien.

Naast het Participatieplan zagen ook twee andere belangrijke documenten het licht. Zo verscheen het Bostransformatieplan waarin verschillende bossferen zijn uitgewerkt. Daarin zie je dus hoe je het bos straks gaat ervaren en wat je dan ziet.

Ook verscheen De Atlas Almeerderhout met verschillende themakaarten en richtlijnen. De Atlas laat zien hoe je het bos herkenbaarder maakt door het op een bepaalde manier in te richten, voor de gewenste beeldkwaliteit. Zoals het materiaal van de paden, het meubilair, vormgeving van entrees en bijzondere plekken.

Deze drie plannen zorgen er voor dat voor de wijken rond het Almeerderhout (Nobelhorst, Haven, Overgooi, Vogelhorst en Oosterwold) inrichtingsontwerpen kunnen worden opgesteld.

2022 laat zich het beste omschrijven als een jaar van ‘planten’ om in de volgende jaren de vruchten te plukken. En dan spreken we over een lange termijn van ongeveer 15 jaar.

Meer weten over de sleutelprojecten van programmalijn Groen en Waterrijk? Kijk op de pagina’s van AlmeerderhoutEcologische verbindingenExcellente groene en gezonde leefomgeving en Eemvallei.