Inleiding jaarverslag

Met het programma Almere 2.0 werken het Rijk, provincie Flevoland, gemeente Almere en gemeente Amsterdam samen aan een gezond groeiend Almere. Ingebed in een gezonde regio. Daarbij kijken wij naar het hier en nu, én zetten wij de lange lijnen uit, soms wel 30 jaar vooruit.

Naast de investeringen in woningen en infrastructuur, bouwt Almere 2.0 aan een sociale, diverse, aantrekkelijke en leefbare stad met een eigen profiel. Om dit te realiseren is onder meer het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) ingesteld.

Feestelijke openingen

Het afgelopen jaar zijn er weer mooie resultaten bereikt. Zo is in het centrum het vernieuwde station opgeleverd, de oostelijke fietsenstalling geopend en de buitenruimte groen ingericht. Flevo Campus heeft FC de Toekomst en De Volkskantine feestelijk geopend. Ook zijn twee producten die zijn ontwikkeld door Flevo Campus te vinden in de schappen van lokale supermarkten.

Het Praktijk en Innovatie Centrum Circulaire Economie (PRICE) is met een (tijdelijk) fysieke locatie in het centrum te vinden. Bezoekers kunnen daar zien hoe PRICE de circulaire economie wil stimuleren. Daarnaast is het de plek voor ondernemers en studenten om innovatieve ideeën samen uit te werken.

Culturele activiteiten

Ook cultureel was er afgelopen jaar veel te beleven. De verschillende evenementen van StrandLab bij Almere Poort werden goed bezocht. Kunstpaviljoen M. heeft vele enthousiaste bezoekers mogen ontvangen. Daarnaast heeft M. verschillende activiteiten verspreid over de stad en de provincie georganiseerd, zoals Art in my backyard in Almere Haven. Ook was de eerste Dutch Water Week voor de Almeerse kust een groot succes.

Internationale belangstelling

Op woongebied hebben de vernieuwende woonconcepten WikiHouse en The Natural Pavilion verschillende nominaties gekregen voor (inter)nationale prijzen in het kader van architectuur en duurzaamheid.

Uiteraard is er ook gewerkt aan het groene karakter van Almere. Voor het stadsbos Almeerderhout zijn de Atlas, het Bostransformatieplan en het Participatieplan vastgesteld. Voor de inrichting van de zogenoemde Excellente Groene en gezonde leefomgeving zijn ontwerpen van vier locaties uitgewerkt.

Stad met toekomst

Met de blik iets verder vooruit, is ook volop gewerkt aan de ‘Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst’. De Uitvoeringsagenda is onder andere leidend geweest voor hernieuwde afspraken met het Rijk. Hiermee is weer een stap gezet in de verdere gezamenlijke en grootschalige stedelijke ontwikkeling van Almere.

In dit verkorte Jaarverslag FVA 2022 lichten we een aantal mijlpalen van het afgelopen jaar uit, samen met de activiteiten uit de ‘Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst’.