Leren en Werken

De programmalijn Leer- en werkomgeving zet zich in voor een stad met een uitstekende, complete en kwalitatief hoogwaardige onderwijs-infrastructuur. Een stad waar alle kinderen gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en benutten.

Met de sleutelprojecten Flevo Campus, ICT Tribe Almere, Floriade Werkt!, de Internationale Campus en Urban Innovation werken we met gerichte interventies aan de ontwikkeling van het onderwijs en de aansluiting van het onderwijs op de Almeerse en regionale arbeidsmarkt.

Binnen deze programmalijn zijn er drie ontwikkelsporen: (i) gelijke kansen voor iedereen door hoogwaardig onderwijs (funderend onderwijs en MBO), (ii) een leven lang leren en (iii) een krachtige triple helix en het uitbreiden van technisch hoger onderwijs. Samen fungeren deze sporen als motor voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling die Almere nodig heeft om te groeien tot een grote en evenwichtige stad.

Urban Innovation

Een mooi voorbeeld hoe onderwijs, maatschappij en bedrijfsleven samenwerken is het lectoraat Urban Innovation van Windesheim. Het lectoraat is gestart in 2021 met het inrichten van het onderzoeksprogramma. Het onderzoek en de activiteiten van het lectoraat richten zich op een inclusieve en duurzame stadsontwikkeling. De economische, sociale en ecologische verbanden tussen de bewoners, bestuurders en alle andere betrokkenen in stedelijke omgevingen worden zo versterkt. De uitkomsten van het praktijkgericht onderzoek bieden aanknopingspunten voor het vormgeven van een (meer) participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en beheer van wijken. In 2022 Evert-Jan Velzing als lector gestart met onderzoek naar innovatie in de stad en hoe dat kan helpen bij de ontwikkeling van de wijken.

Hackaton

Een voorbeeld van een project dat door het lectoraat Urban Innovation in Almere is uitgevoerd, is de Hackathon Reshape the Future 2022. Vragen waarop antwoord gezocht werd, waren bijvoorbeeld: Hoe verpak je verse melk echt duurzaam? Of: Hoe produceert een bedrijf met zo weinig mogelijk afval? In september verdiepten 190 studenten van verschillende opleidingen zich in deze kwesties en andere duurzaamheidsvraagstukken. Dat deden ze samen met bedrijven uit de regio zoals Flevosap, Rebounce en Micronic. De winnende groep bedacht een manier om zonnepanelen opnieuw te gebruiken voor Schenk Recycling.

Bekijk de aftermovie van dit mooie evenement op YouTube!

Fieldlabs

Andere projecten binnen dit lectoraat zijn de fieldlabs: plekken in de wijk waar bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, professionals, studenten en (docent)onderzoekers intensief samenwerken. Gezamenlijk ontwikkelen ze nieuwe ideeën en innovaties, waarmee direct geëxperimenteerd en getest wordt. Er zijn inmiddels fieldlabs in Almere Buiten, Haven, Poort, Hortus, Nieuwbouw Campus Centrum en Mac3Park.

Meer weten over de sleutelprojecten van programmalijn Leren en werken? Kijk op de pagina’s van Flevo CampusInternationale campusUrban Innovation en MBO ICT Field Lab.