Vernieuwend Wonen

Woningbouwatelier aanjager van  Award-winning Natural Pavilion

De programmalijn Vernieuwend Wonen van Almere 2.0 streeft naar nieuwe oplossingen voor actuele beleids- en/of maatschappelijke vraagstukken op gebied van bouwen en wonen. We werken aan aansprekende en relevante experimenten die impact maken. Het Woningbouwatelier, de visualisering van de programmalijn, schreef mee aan de uitvraag voor The Natural Pavilion als innovatieaanjager.

HoutKern methode

Het Natural Pavilion op het voormalige Floriade terrein is gebouwd middels de HoutKern methode. Dit is een modulair concept waarmee snel en duurzaam gebouwd kan worden, doordat er digitale technieken en prefab-productiemethoden worden toegepast. Bovendien bestaat het paviljoen voor 95% uit biobased grondstoffen die volledig herbruikbaar zijn. De materialen kwamen grotendeels van Nederlandse bodem, zoals hout uit de FSC-gecertificeerde bossen van Staatsbosbeheer. De modules werden kant en klaar vanuit de fabriek op het Floriadeterrein aangeleverd.

Partner in expertise en R&D

Het Woningbouwatelier was vanaf het begin partner in ontwikkeling. Niet door te investeren in de ‘stenen’ (in dit geval hout), maar door de innovatie te ondersteunen met expertise en middelen voor onderzoek en advies. Zo is er in een vroeg stadium een expert op het gebied van biobased bouwen bij betrokken. Samen met de projectleider van Wikihouse van het Woningbouwatelier heeft hij de Floriade geadviseerd over toepassing en financiering van natuurlijke materialen voor de bouw van het paviljoen. Deze twee deskundigen hebben een belangrijke rol gespeeld in het opstellen van het programma van eisen en de selectie van het uiteindelijke concept dat opgeschaald kan worden naar reguliere woningbouw. Ook in de realisatiefase is het Woningbouwatelier betrokken, onder meer bij de definitieve keuzes voor de fundering en toepassing van specifieke biobased materialen.

Het Woningbouwatelier financierde waar mogelijk deze Research en Development, met als voorwaarde dat de resultaten ook kunnen worden toegepast in de reguliere woningbouw. Want uiteindelijk is het daar allemaal om te doen. Zo zijn er verschillende biobased wanden te zien in het Natural pavilion.

De kwaliteit van het concept is ook bij verschillende toonaangevende (internationale) platforms in de architectuur- en bouwwereld erkend. Zo is het paviljoen genomineerd voor de architectuurprijs van het prestigieuze Duitse magazine DETAIL en won het de publieksprijs in de categorie Sustainable Building van het Britse platform Dezeen. Ook in ons eigen land is The Natural Pavilion veelvuldig genomineerd: bijvoorbeeld voor de Architectenweb Award en de Daylight Award. De kwaliteit van de innovatieve bouwmethode wordt gezien en gewaardeerd en sleepte de Cobouw Innovatie Award in de wacht.

Alle prijzen van The Natural Pavilion op een rijtje

  • Detail award – shortlisted
  • Dezeen Award – winnaar publieksprijs sustainable building
  • Cobouw Innovatie award – winnaar
  • Architectenweb award – shortlisted
  • Almere Architectuurprijs – shortlisted
  • Dutch Daylight – shortlisted
  • Dak van het Jaar 2022 – shortlisted
  • 2022 Nationale Houtbouwprijs – shortlisted

Vanaf de allereerste schetsen was duidelijk dat The Natural Pavilion na sluiting van de Floriade deels of in zijn geheel, op dezelfde plek of ergens anders, een nieuwe functie zou krijgen. Dat is immers waar het bij circulair bouwen om draait: losmaakbaarheid en hergebruik van (bouw)materialen. Op dezelfde plek waar in de komende jaren een woonwijk verrijst, wordt het Natural Pavilion onderdeel van de Flevo Campus. Daarmee doet het modulaire, circulaire en biobased gebouw ook in zijn tweede functie precies waarvoor het is ontwikkeld: mensen inspireren dat ‘Paris Proof’ bouwen nu al kan en navolging verdient.

Flevo Campus is de nieuwe huurder en zal het gebouw samen met de provincie Flevoland gaan gebruiken als kantoor-, ontmoetings- en congreslocatie rondom de thema’s circulaire economie, biobased bouwen en stedelijke voedselvraagstukken. The Natural Pavilion is nu onderdeel van een bruisende campus voor onderwijs, wetenschap, ondernemerschap en beleid.

Meer weten over de sleutelprojecten van programmalijn Vernieuwend Wonen? Kijk op de pagina’s van Who CaresBouwen door de buurt en WikiHouse.