Publicaties

Almere biedt de komende jaren ruimte aan zo’n 60.000 nieuwe woningen. Vanuit het programma Almere 2.0 werken gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk samen aan de groei van Almere. Daarbij worden lijnen uitgezet voor de lange termijn ontwikkeling van de stad, maar er wordt ook gewerkt aan het hier en nu. Zo groeit de stad stapsgewijs maar gestaag naar een nog mooiere stad voor Almeerders en de regio.

Om deze ambities te realiseren is onder meer het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) ingesteld. De inhoudelijke en financiële kaders voor de bestedingen uit dit fonds worden elke vier jaar vastgelegd in een meerjarenprogramma. Op basis hiervan wordt een jaarprogramma opgesteld waarin de geplande activiteiten en bijbehorende middelen voor het komende jaar zijn opgenomen. In het jaarverslag verantwoorden we de bestedingen van het afgelopen jaar. Hieronder vind je de verschillende documenten.

Jaarverslagen

Meerjarenprogramma

Jaarprogramma’s

Toekomstvisie Almere 2050

Gebiedsontwikkeling