Werkconferentie Perspectief Almere

Ter voorbereiding op de werkconferentie voor de raad over Perspectief Almere worden verschillende documenten verstrekt. Het gaat om documenten met ambtelijke en specialistische verkenningen, die geen bestuurlijke opvattingen bevatten.

Het belangrijkste document is Aanzet tot Perspectief Almere, waarin de visie op de lange termijn ontwikkeling van Almere ambtelijk is verkent. Dit document is nog in wording. De opbrengst uit onder andere de werkconferentie wordt gebruikt om de Aanzet tot Perspectief Almere aan te scherpen en rond de zomer van 2021 als ‘Perspectief Almere’ ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

De overige documenten zijn werkdocumenten. De documenten geven achtergrondinformatie voor het gesprek en zijn bedoeld als hulpmiddel bij de gedachtenvorming.