Gebiedsontwikkeling Almere Pampus

Dronefoto van de dijk bij Almere Pampus

Bij de ontwikkeling van Almere Pampus wordt de lat hoog gelegd op het vlak van duurzaamheid, om zo het gebied toekomstbestendig te bouwen. Een enorm gebied aan het IJ- en Markermeer, dat de komende jaren ruimte gaat bieden voor 25.000 tot 35.000 woningen en een flink aantal banen. Hiermee wordt een substantiële bijdrage geleverd aan het oplossen van het woningtekort in Almere en de regio. Almere Pampus krijgt een eigen identiteit, maar moet zich ook verhouden tot dat wat er al is. Om dat te realiseren maken we plannen in de geest van Almere, maar wel met de kennis en context van nu. 

Groene kwaliteiten

Zo wordt de lat hoog gelegd op het vlak van duurzaamheid, om zo het gebied toekomstbestendig te bouwen. Water en bodem zijn hierin sturend. Ook energie, mobiliteit en natuur zijn belangrijke dragers voor de ontwikkeling. De landschappelijke kwaliteit van Almere, die zo gewaardeerd wordt door haar inwoners, komt terug in dit stadsdeel. Almere Pampus sluit zo enerzijds aan bij de groene kwaliteiten van de bestaande stad en is anderzijds een stedelijk stadsdeel op de lijn Amsterdam Zuid – IJburg – Almere Pampus en Almere Centrum.

Kaart van Almere Pampus
Kaart van Almere Pampus

Evenwichtige en veerkrachtige stad

Naast het woningprogramma wordt er ook werkgelegenheid met een flink aantal banen aan het gebied toegevoegd. Pampus ontwikkelt zich hierdoor als economische motor van Almere met kansrijke clusters, aanvullend op andere gebieden in Almere en Amsterdam. Meer werkgelegenheid in het gebied zelf draagt bij aan de ontwikkeling van een evenwichtige en veerkrachtige stad. Met ruimte voor voorzieningen en ontmoeting, het kunnen leren en ontplooien én het stimuleren van initiatieven en samenwerking.

Rond 2030 zou er gestart kunnen worden met de bouw van Almere Pampus. Door de ontwikkeling van dit nieuwe stadsdeel wordt het voor veel inwoners uit Almere en de regio mogelijk om te wonen en te werken op één van de mooiste en zeer centraal gelegen plekken in de regio.