Kustzone Poort

Mensen voeren diverse activiteiten uit

Kustzone Almere Poort vormt vanaf de Hollandse Brug de Almeerse entree. Voor bezoekers is het een ideale locatie om Almere te verkennen. Het is een geliefde bestemming voor zeilers, surfers, zwemmers en strandbezoekers. Zowel inwoners als bezoekers uit de regio komen hier volop aan hun trekken.

Wat hebben we gedaan?

Het zuidelijke deel van het Almeerderstrand is verbreed. Daarnaast hebben we diverse culturele en recreatieve activiteiten gestimuleerd op en aan het Almeerderstrand. Deze hebben onder de naam StrandLAB een succesvolle start gemaakt met bijzondere voorstellingen en kunstmanifestaties.

Wat gaan we doen?

Voor de periode 2021-2025 zetten we voor de Kustzone Almere Poort in op de volgende projecten:

  • Doorontwikkeling StrandLAB: De komende jaren ontwikkelen we StrandLAB verder door als culturele broedplaats met een heel eigen signatuur. Het wordt een buitenlaboratorium dat aantrekkelijk is voor omwonenden, kunstenaars, creatieve ondernemers én bezoekers. Om toe te kunnen werken naar verzelfstandiging is eind 2019 de Stichting StrandLAB Almere opgericht. StrandLAB organiseert verschillende typen activiteiten waaronder onderzoek & experiment, publieksevenementen, netwerkbijeenkomsten & meet-ups en tijdelijke bouwwerken.
  • Versterken cultuur- en leisurecluster: Nu Vis à Vis op de huidige locatie mag blijven, biedt dit kansen om een aantrekkelijker gebied te ontwikkelen waar natuur, landschap en cultuur samenkomen. Ook Stichting StrandLAB is hierbij een belangrijke samenwerkingspartner. Daarnaast zijn er op het Almeerderstrand en het toekomstige Meerstrand veel mogelijkheden voor sport en waterrecreatie. Dit zijn sectoren waarmee Almere zich in de Metropoolregio Amsterdam veel sterker kan onderscheiden.
  • Almeerderstrand en Meerstrand: Het Almeerderstrand wordt verbreed, waardoor de grote evenementen in de toekomst op deze plek kunnen plaatsvinden. Bovendien ontstaat er zo een bijzonder landschap op de grens van het binnen- en buitendijkse gebied. De dijk fungeert als boulevard en is volledig onderdeel van het landschap. Ook komen er door deze uitbreiding meer mogelijkheden voor sporten zoals kitesurfen en (strand)zeilen. Het Almeerderstrand wordt een echt stadsstrand waar recreatie en cultuur ook een plek krijgen. Eyecatcher wordt de slingerende boulevard. Een plek om te flaneren, met horeca en paviljoens, onder andere voor het StrandLAB. Ook de bereikbaarheid en mobiliteit worden op een duurzame en innovatieve wijze onder handen genomen. De verwachting is dat het nieuwe strand vanaf begin 2021 in gebruik genomen kan worden.