Kustzone Poort

Mensen voeren diverse activiteiten uit

Kustzone Almere Poort vormt vanaf de Hollandse Brug de Almeerse entree. Voor bezoekers is het een ideale locatie om Almere te verkennen. Het is een geliefde bestemming voor zeilers, surfers, zwemmers en strandbezoekers, fietsers en wandelaars. Zowel inwoners als bezoekers uit de regio komen hier op recreatief, maar zeker ook op cultureel gebied volop aan hun trekken.

Wat hebben we gedaan?

Het zuidelijke deel van het Almeerderstrand is verbreed. Daarnaast hebben we diverse culturele en recreatieve activiteiten gestimuleerd op en aan het Almeerderstrand. Deze zijn onder de naam StrandLAB gebundeld en zijn een een eigen stichting geworden. Het biedt een bruisende omgeving voor creatieven, ondernemers en bezoekers om te experimenteren en bijzondere voorstellingen en kunstmanifestaties te bekijken.

Wat gaan we doen?

Voor de periode 2022-2026 zetten we voor de Kustzone Almere Poort in op de volgende projecten:

  • Doorontwikkeling StrandLAB: De komende jaren ontwikkelen we StrandLAB verder als culturele broedplaats met een heel eigen signatuur. Het wordt een buitenlaboratorium dat aantrekkelijk is voor omwonenden, kunstenaars, creatieve ondernemers én bezoekers. Om toe te kunnen werken naar verzelfstandiging is eind 2019 de Stichting StrandLAB Almere opgericht. StrandLAB organiseert verschillende typen activiteiten waaronder onderzoek & experiment, publieksevenementen, netwerkbijeenkomsten & meet-ups en tijdelijke bouwwerken.
  • Versterken cultuur- en leisurecluster: Nu theatergezelschap Vis à Vis blijft op de huidige locatie biedt dit kansen om een aantrekkelijker gebied te ontwikkelen waar natuur, landschap en cultuur samenkomen. Ook Stichting StrandLAB is hierbij een belangrijke samenwerkingspartner. Daarnaast zijn er op het Almeerderstrand en het toekomstige Meerstrand veel mogelijkheden voor sport en waterrecreatie. Dit zijn sectoren waar Almere zich in de Metropoolregio Amsterdam veel sterker mee kan onderscheiden.
  • Almeerderstrand en Meerstrand: Bij het nieuwe strand komt een weg zodat werkverkeer de evenementen kunnen op- en afbouwen. En er komen stroomvoorzieningen. Er gaat een bijzonder duinlandschap ontstaan waarin ook de dijk wordt opgenomen. Daarnaast komen er door deze uitbreiding van de stranden meer mogelijkheden voor sporten zoals kitesurfen en (strand)zeilen. Het Almeerderstrand wordt de komende jaren nog meer een echt stadsstrand waar recreatie en cultuur een plek krijgen. Eyecatcher wordt de slingerende boulevard. Een plek om te flaneren, met horeca en paviljoens, onder andere voor het StrandLAB. De bereikbaarheid en mobiliteit worden op een duurzame en innovatieve wijze onder handen genomen. Het is de bedoeling dat op het nieuwe strand de komende jaren landelijk bekende festivals en evenementen plaatsvinden.

In het Gebiedsconcept Muiderduin Kustzone Poort leest u meer over de ambities om het Almeerderstrand als bestemming op de kaart te zetten.

Wij zijn hier in Kustzone Poort.

Eén van de sleutelprojecten binnen programmalijn 4 van Almere 2.0.

Wat we hier eigenlijk willen bereiken is een aantrekkelijk, inspirerend gebied.

Een culturele broedplaats.

Wat wij daar proberen te doen: aan de ene kant gebiedsontwikkeling.

En dat dan samenkomt met de culturele activiteiten dat het gebied de activiteiten versterkt en andersom.

Dat doen we niet alleen.

Dat doen we juist met bewoners, ondernemers en kunstenaars.

Het gebied gaat dan van zichzelf dan echt een hotspot worden waar mensen gewoon naartoe willen gaan.

Het gaat aantrekkelijker worden en waar mensen nieuwsgierig zijn om te kijken van wat is er eigenlijk te doen.

Met het uiteindelijke doel dat er eigenlijk altijd wat te doen is.

Niet alleen zoals vandaag wanneer het mooi weer is.

Maar ook dat mensen in de winter zeggen: ik ga toch even naar de kust van Almere toe,

want daar is zeker wat te beleven.

We staan hier op het Almeerderstrand  

Een hele bijzondere plek eigenlijk: waar stad en landschap elkaar opzoeken of ontmoeten.

Aan de ene kant oprukkende stad Almere, die steeds groter wordt en waarin het inwoneraantal groeit.

De woonwijk Duin, met de hoogbouw ook die hier ontstaat.

Maar aan de andere kant het IJmeer en het water.  

En met het uitzicht op Amsterdam.

En deze plek is heel mooi en bijzonder, denk ik.

En echt de entree plek van Flevoland.

En hier aan de zuidkant, deze plek, daar wordt nu 9 hectare nieuw strand aangelegd.

Je zou kunnen zeggen ‘9 hectare nieuw Almere’.

Dat is over een paar jaar de plek waar de grote, geluidsdragende evenementen gaan plaatsvinden.

We zijn dit voorjaar gestart met die werkzaamheden en die lopen door tot 2021.

En daarna, als het strand is aangelegd, gaan we daar nog voorzieningen aanbrengen.

In de zin van dat er een ontsluitingsweg moet komen.

Fietsenstallingen, parkeerplaatsen en dergelijken.

En dan zou in 2022 het strand ook echt gebruikklaar moeten zijn.

Zodanig dat er de eerste grote evenementen kunnen plaatsvinden.

De link met het Almeerderstrand is dat die grote evenementen nu nog aan deze kant op het Almeerderstrand plaatsvinden.

Dat betekent dat gedurende het strandseizoen, het recreatieseizoen, het merendeel van de tijd daar die grote evenementen plaatsvinden.

En het dus niet voor recreatie of ander activiteiten kan worden gebruikt.

Dus we hebben gezegd: die grote evenementen gaan doorschuiven naar die zuidkant.

En aan deze kant, het Almeerderstrand, waar ook StrandLAB op gesitueerd is, dat wordt het stadsstrand van Almere.

En misschien ook wel van delen van de regio die hier naartoe komen.

En het betekent dat we dat gaan om vormen de komende jaren.

Ook in aansluiting op het gebied Duin wat erachter ligt, de woonwijk Duin.

En we gaan ervoor zorgen dat daar bijvoorbeeld horecavoorzieningen gaan komen.

Dat we ook andersoortige voorzieningen met toiletten krijgen en het strand veel schoner houden.

En dat we uiteindelijk daar het stadstrand van Almere realiseren.

Daar zijn met name deze functies voor bedoeld.

Ik stel me zo voor dat we. hier over 5 jaar een toonaangevende ontwikkelplek hebben gecreëerd, echt een culturele broedplaats. 

Waar makers van Flevolandse bodem kunnen groeien en ontwikkelen maar waar vanuit ook nieuw talent uitwaaiert.

Nationaal maar zeker ook internationaal.

Daarvoor werken we samen met allerlei partners uit de stad, uit de regio, uit het hele land

en straks ook internationaal.

Bekijk de video ‘StrandLAB Almere in 2019’ op YouTube.