Energie

Elektrische auto aangesloten aan oplaadpunt

Stap voor stap verdwijnt het gebruik van fossiele energie uit Almere en de rest van Flevoland. Er liggen kansen voor innovatieve manieren om energie op te wekken en op te slaan. In het sleutelproject Energie richten we ons op het benutten van die kansen.

Duurzame energie wekken we het liefst op in Almere. Dat zorgt voor extra werkgelegenheid en biedt Almeerders de mogelijkheid om (financieel) mee te profiteren. We werken aan innovatieve manieren van energieopwekking en het uitwisselen van energie. Maar we kijken ook hoe we duurzame energieopwekking kunnen stimuleren. Of hoe we met innovatieve constructies zuiniger met energie kunnen omgaan.

Ambities

De ambities van dit sleutelproject zijn:

  • Het stimuleren van energiebesparende oplossingen voor woningen en bedrijven;
  • Verduurzaming van woningen en bedrijven;
  • Bijdragen aan de doelstellingen van de Almeerse duurzaamheidsagenda en het nationale klimaatakkoord met betrekking tot CO2-besparing
  • Het waarborgen van de betrouwbaarheid van het energienet op alle momenten van de dag;
  • Het verminderen van het verlies van duurzame energie;
  • Betrekken en activeren van bewoners bij de energietransitie.

Wat doen we?

Binnen dit sleutelproject zetten we in op de volgende onderdelen:

  • Onderzoek naar ultradiepe geothermie: Almere wil een gasloze stad worden. Daarom onderzoeken we de mogelijkheid voor ultradiepe geothermie in Almere. Dieper dan vier kilometer in de aarde kan water een temperatuur van boven de 120 graden hebben. Een natuurlijke bron voor warmte in Almeerse huizen en industrie, en nog helemaal nieuw in Nederland. De komende jaren doen we seismologisch onderzoek (diep in de grond) en proefboringen. Dit project is inmiddels aangesloten bij het programma SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland) van de Rijksoverheid.
  • Toekomstbestendige energievoorziening: De overgang naar een duurzame elektriciteitsvoorziening biedt ook uitdagingen. Zo kunnen storingen in het elektriciteitsnet in de toekomst vaker voorkomen. Daarom werken we aan een toekomstbestendige energievoorziening. We doen pilots in het balanceren van het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld door het slim inzetten van auto-accu’s, buurtaccu’s, zonnepanelen en windenergie. De kennis die we opdoen, nemen we mee naar de rest van Almere.
  • Voortzetting Energiefonds: We zetten het opgezette Energiefonds door. Dankzij het Energiefonds kunnen particulieren, huurders, verhuurders, scholen, verenigingen en bedrijven een lening krijgen om energiebesparende maatregelen te realiseren. Hier is onder andere het Woningabonnement uit voortgekomen, dat inwoners helpt met het verduurzamen van hun eigen huis.