Almere Pampus

Almere Pampus wordt het stadsdeel van de toekomst. Een enorm gebied aan het IJ- en Markermeer, dat de komende jaren ruimte gaat bieden voor 25.000 tot 35.000 woningen en een flink aantal banen. Hiermee wordt een substantiële bijdrage geleverd aan het oplossen van het woningtekort in Almere en de regio. Almere Pampus krijgt een eigen identiteit, maar moet zich ook verhouden tot dat wat er al is. Om dat te realiseren maken we plannen in de geest van Almere, maar wel met de kennis en context van nu.