Almeerderhout

Bovenaanzicht van Groene Kathedraal

Het Almeerderhout is een boscomplex aan de rand van Almere. Het doel van het project is om het te ontwikkelen tot een icoon van de groene en gezonde stad: het wordt het toekomstige stadsbos. Binnen dit sleutelproject werken de gemeente Almere en Staatsbosbeheer samen aan een stadsbos dat meegroeit met de stad en bijdraagt aan een groene en gezonde leefomgeving.

Het ligt ten zuiden van de A6, aan weerszijden van de Waterlandseweg en de Hogevaart. Onderdeel van het gebied zijn onder andere Stadslandgoed De Kemphaan, de voormalige afvalstort Braambergen, het Museumbos en De Groene Kathedraal. Sommige delen van het gebied hebben nu vooral een recreatieve functie voor de omliggende wijken, andere delen worden bezocht vanuit de hele stad en regio.

Een volgende stap in de ontwikkeling

Door de groei van Almere wordt het Almeerderhout de komende jaren volledig omsloten door de stad. Dit levert nieuwe uitdagingen en kansen. Het vraagt om een volgende stap in de ontwikkeling van het bos. Zowel in de aanhaking op de (nieuwe) wijken en het stadscentrum, als in het bosbeheer en het versterken van de regionale betekenis. Dat is een veelomvattende opgave. Er moeten hiervoor immers niet alleen fysiek nieuwe voorzieningen worden ontwikkeld, er is ook een nieuwe kijk nodig op het beheer van het bos, de programmering van activiteiten en de communicatie.

Wat hebben we gedaan?

In 2019 hebben omwonenden en andere betrokkenen gesprekken gevoerd over de toekomst van het Almeerderhout. De wensen, ideeën en aandachtspunten die tijdens deze ‘bosdialogen’ naar boven zijn gekomen, gebruiken Staatsbosbeheer en de gemeente Almere in de uitwerking. De resultaten van de bosdialoog zijn te vinden via deze link.

In 2020 is gestart met de planvorming. In het voorjaar is als tussenstap het Toekomstperspectief Almeerderhout afgerond. Hierin zijn de ambitie en de opgaven voor het stadsbos omschreven. Een achttal bosopgaven staan centraal:
1. Bos voor een toekomstbestendige stad.
2. Stadsbos tot in de haarvaten van de stad.
3. In één beweging het bos door.
4. Met bossferen meer diversiteit.
5. Bosiconen zetten het stadsbos op de kaart.
6. Mooie voorzieningen en activiteiten.
7. Versterken van de natuurwaarde.
8. Voor en door bewoners en bezoekers.

Het toekomstperspectief is te vinden via deze link.

Wat gaan we doen?

Nu wordt gewerkt aan een ontwikkelingsplan. Het gaat uitwerking geven aan de bosopgaven en vertaalt ze in aansprekende inrichtings- en beheermaatregelen. Het levert een ruimtelijk bosontwerp. We verwachten het eind 2020 af te ronden. In de periode 2021-2025 willen we de eerste fase uitvoeren.