Over het programma Almere 2.0

Skyline Almere vanaf Floriadeterrein

Almere is in minder dan een halve eeuw uitgegroeid tot een stad met meer dan 200.000 inwoners. Het is inmiddels de achtste stad van Nederland. En Almere groeit door. De komende 30 jaar is er in de regio behoefte aan ruim 400.000 woningen. Almere is gevraagd ruimte te bieden voor zo’n 60.000 nieuwe woningen. Maar daarvoor is meer nodig dan alleen huizen bouwen.

Met het programma Almere 2.0 investeren we in de kwaliteiten van de stad. Een stad waar inwoners trots op zijn, waar ze met plezier leven en zich naar hartenlust kunnen ontplooien. Een stad waar bedrijven zich graag vestigen en bezoekers verrast worden. Het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere werken samen aan dit programma

Almere en de regio

Almere maakt deel uit van de Noordvleugel van de Randstad. Deze regio is voor Nederland een belangrijke economische motor. Ook in de toekomst moet dit een sterke, internationaal concurrerende regio zijn met een aantrekkelijk vestigingsklimaat, goede bereikbaarheid en unieke natuur- en recreatiegebieden in en rond het Markermeer-IJmeer. Deze toekomstvisie is vastgelegd in de Regio- Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM). Hierin staan ook de ambities voor de gezonde groei van Almere beschreven waar het programma Almere 2.0 uitvoering aan geeft.

Gebiedsontwikkeling

Almere is divers en krijgt nóg meer variatie. Er komen andere typen woningen en wijken dan die al in Almere aanwezig zijn. Daarnaast bouwen we de komende jaren voort in Almere Poort, Nobelhorst, Hortus en Oosterwold. Ook denken we verder na over de invulling van Almere Pampus.

Een stad waarin het prettig wonen, werken en recreëren is

Maar groei alleen is niet voldoende. Voor een groene, duurzame en levendige stad zijn ook nieuwe voorzieningen nodig. Om hier daadwerkelijk in te kunnen investeren is het Fonds Verstedelijking Almere in het leven geroepen. Via dit fonds kunnen sleutelprojecten worden gerealiseerd. Dit zijn projecten die het verschil maken in de ontwikkeling van Almere en de regio. Investeringen in het Stadshart en het Weerwater bijvoorbeeld. Maar ook investeringen in duurzame economie en projecten die Almere aantrekkelijker maken als stad om te recreëren, zowel voor mensen van binnen als buiten de regio.

Daarnaast houden we in dit programma de vinger aan de pols of de uitgezette grote lijnen nog helemaal stroken met de huidige tijd. Want een programma waarvan de uitvoering decennia in beslag neemt, heeft soms een actualisatie nodig. Meer informatie vindt u hierover op de pagina Almere 2050.

Almere beter bereikbaar

Goede bereikbaarheid van Almere is een voorwaarde voor verdere groei van de stad. Op het traject Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad wordt de komende jaren flink gewerkt aan de weg en aan het spoor (OV-SAAL). Meer informatie over deze werkzaamheden vindt u op het online Bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat 

Er wordt ook hard gewerkt aan stedelijke bereikbaarheid. Zoals de verbreding van de Waterlandseweg en andere toegangswegen tot Almere.

Verbeteren natuur en recreatie Markermeer-IJmeer

Het Markermeer-IJmeer moet een robuust en vitaal natuurgebied worden, met ruimte voor economische ontwikkeling. Klik hier voor meer informatie over het Markermeer-IJmeer