Over het programma Almere 2.0

Skyline Almere vanaf Floriadeterrein

Almere is in minder dan een halve eeuw uitgegroeid tot een stad met meer dan 200.000 inwoners. Het is inmiddels de achtste stad van Nederland. En Almere groeit door. De komende 30 jaar is er in de regio behoefte aan ruim 400.000 woningen. Almere is gevraagd ruimte te bieden voor zo’n 60.000 nieuwe woningen. Maar daarvoor is meer nodig dan alleen huizen bouwen.

Welkom in Almere.

De jongste stad van Nederland.

Een stad vol ambitie.

Almere is in een kleine 50 jaar gegroeid van nul naar ruim 220.000 inwoners.

Inmiddels is Almere de achtste stad van Nederland.

Er zullen de komende jaren nog 100.000 tot 150.000 inwoners bijkomen.

De stad groeit dus nog eens met het volume van een stad als Haarlem of Nijmegen.

Maar groei om het groeien? Daar geloven we niet in.

We willen dat de groei bijdraagt aan een nog mooiere stad en een nog beter functionerende regio.

Maar voordat we naar de toekomst kijken, werpen we eerst een blik op het verleden.

Al in 1891 maakt ingenieur Cornelis Lely een plan voor het inpolderen van de IJsselmeerpolders.

Doel van het plan? De Zuiderzee omvormen tot een meer om de dreiging van overstroming op het land te verminderen.

Ook moet er nieuwe grond komen voor voedselproductie, zodat Nederland zelfvoorzienend kan zijn in het geval van een nieuwe wereldoorlog.

Een dijk en drie nieuwe polders vormen de basis van deze Zuiderzeewerken.

En zie hier het plan voor de nieuwe provincie Flevoland.

Met Lelystad keurig geografisch in het midden.

Almere, daarentegen, staat nog niet op de kaart.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn de grote steden in Nederland verpauperd, overvol, vies en vaak ook gevaarlijk door het uitdijende verkeer.

De roep om betaalbare woningen is groot.

Daarom besluit de overheid in 1963 dat er jaarlijks 100.000 woningen bij moeten komen.

Daarbij wordt ook gekeken naar het nieuwe land.

Een hele lege polder onder de rook van Amsterdam.

Wat als we daar een compleet nieuwe stad gaan bouwen? Het idee voor Almere is geboren.

Als je dan een nieuwe stad gaat bouwen, vanaf een leeg vel papier, dan mag je best een beetje dromen.

Dan ga je voor niks minder dan de groenste stad, de meest gezonde stad en de plek waar de mensen het gelukkig zullen zijn.

Een paradijs in de polder.

Een flinke stad voor 200.000 inwoners met meerdere stadskernen, omringd door veel groen en water.

Zo groeit Almere uit tot een stad van een formaat dat tot de verbeelding spreekt.

Ondertussen blijft in de metropoolregio Amsterdam de behoefte aan woningen groot.

Daarom vraagt het Rijk in 2009 of Almere ook verder kan groeien met nog eens 60.000 woningen naar zo’n 350.000 inwoners.

Kortom, zou er nog een stad ter grootte van Leeuwarden, Leiden of Zwolle aan vastgeplakt kunnen worden? Een goed moment om eerst met elkaar te kijken waar de regio en de stad staan en dan te kijken wat er nodig is om Almere die aantrekkelijke, groene, duurzame en levendige stad te laten zijn.

Nu en in de toekomst.

Daarom hebben het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Amsterdam en Almere samen uitgezocht wat er voor zo’n enorme schaalsprong nodig is in de regio en in het bijzonder Almere.

De uitkomsten zijn vastgelegd in de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer, ook wel Raam genoemd.

Op basis van RRAAM wordt het programma Almere 2.0 ingericht, om in de komende jaren met de verschillende overheden samen te werken aan een gezonde groei van de stad.

Het besluit in 2003 om de derde polder, de Markerwaard, niet droog te leggen, betekent dat het Markermeer een groot watergebied blijft.

Daardoor zullen ontsluitingen via weg en spoor naar alle windstreken niet meer automatisch gerealiseerd worden.

Ook deze vraagstukken maken onderdeel uit van RRAAM.

Voor Almere beschrijft Raam globaal hoe nieuwe gebieden als Almere Poort, Oosterwold en Pampus eruit zouden moeten zien.

Daarnaast vind je er de ambities en thema’s voor de voorzieningen die horen bij een gezond groeiende stad.

Een stad waar inwoners trots op zijn, met plezier leven en zich naar hartenlust kunnen ontwikkelen.

Voor het realiseren van die voorzieningen hebben het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Almere het Fonds verstedelijking Almere in het leven geroepen.

Zo kunnen we gezamenlijk investeren in projecten die het verschil maken in de ontwikkeling van Almere en de regio.

Met elkaar maken de bestuurders van de drie overheden afspraken over de besteding van dit fonds.

Momenteel lopen ruim 40 projecten verdeeld over verschillende thema’s.

Zo werken we aan unieke landschappen, waaronder Almeerderhout, het stadsbos van de toekomst.

Doen we woningbouw experimenten met grote internationale belangstelling en zelfs verschillende nominaties voor internationale prijzen, zoals Tiny Housing en het concept Wiki House.

Bouwen we aan een vitaal en krachtig centrum met meer groen en ruimte om te wandelen en te fietsen.

Meer plekken om te werken en nieuwe voorzieningen.

Werken we samen met onder andere Windesheim en Aeres Hogeschool hard aan de verdere ontwikkeling van het hoger onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt.

Er gebeurt veel op het gebied van voedsel, energie en circulaire economie.

Met onder andere PRICE, het praktijk- en innovatiecentrum circulaire economie.

Datzelfde geldt op het gebied van cultuur en sport met het StrandLAB in Kustzone Poort, Kunstpaviljoen M en de jaarlijkse Dutch Water Week.

Daarnaast houden we samen met de stad vinger aan de pols op de uitgezette grote lijnen nog helemaal stroken met de huidige tijd.

Want een programma waarvan de uitvoering decennia in beslag neemt, heeft soms een actualisatie nodig.

De eerste actualisatie leidt in 2021 tot het perspectief Oostflank-MRA en als verdieping daarvan Almere, stad met toekomst.

Zo zien we dat voor een gezonde groei meer arbeidsplaatsen en culturele voorzieningen nodig zijn.

We moeten ons blijven inzetten voor een bloeiende, duurzame economie en uitbreiding van hoger en universitair onderwijs.

Uiteraard gaat dat hand in hand met aandacht voor de bestaande stad.

Zo bouwen we samen aan de stad Almere in het programma Almere 2.0.

Met het programma Almere 2.0 investeren we in de kwaliteiten van de stad. Een stad waar inwoners trots op zijn, waar ze met plezier leven en zich naar hartenlust kunnen ontplooien. Een stad waar bedrijven zich graag vestigen en bezoekers verrast worden. Het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere werken samen aan dit programma

Almere en de regio

Almere maakt deel uit van de Noordvleugel van de Randstad. Deze regio is voor Nederland een belangrijke economische motor. Ook in de toekomst moet dit een sterke, internationaal concurrerende regio zijn met een aantrekkelijk vestigingsklimaat, goede bereikbaarheid en unieke natuur- en recreatiegebieden in en rond het Markermeer-IJmeer. Deze toekomstvisie is vastgelegd in de Regio- Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM). Hierin staan ook de ambities voor de gezonde groei van Almere beschreven waar het programma Almere 2.0 uitvoering aan geeft.

Gebiedsontwikkeling

Almere is divers en krijgt nóg meer variatie. Er komen andere typen woningen en wijken dan die al in Almere aanwezig zijn. Daarnaast bouwen we de komende jaren voort in Almere Poort, Nobelhorst, Hortus en Oosterwold. Ook denken we verder na over de invulling van Almere Pampus.

Een stad waarin het prettig wonen, werken en recreëren is

Maar groei alleen is niet voldoende. Voor een groene, duurzame en levendige stad zijn ook nieuwe voorzieningen nodig. Om hier daadwerkelijk in te kunnen investeren is het Fonds Verstedelijking Almere in het leven geroepen. Via dit fonds kunnen sleutelprojecten worden gerealiseerd. Dit zijn projecten die het verschil maken in de ontwikkeling van Almere en de regio. Investeringen in het Stadshart en het Weerwater bijvoorbeeld. Maar ook investeringen in duurzame economie en projecten die Almere aantrekkelijker maken als stad om te recreëren, zowel voor mensen van binnen als buiten de regio.

Daarnaast houden we in dit programma de vinger aan de pols of de uitgezette grote lijnen nog helemaal stroken met de huidige tijd. Want een programma waarvan de uitvoering decennia in beslag neemt, heeft soms een actualisatie nodig. Meer informatie vindt u hierover op de pagina Almere 2050.

Almere beter bereikbaar

Goede bereikbaarheid van Almere is een voorwaarde voor verdere groei van de stad. Op het traject Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad wordt de komende jaren flink gewerkt aan de weg en aan het spoor (OV-SAAL). Meer informatie over deze werkzaamheden vindt u op het online Bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat 

Er wordt ook hard gewerkt aan stedelijke bereikbaarheid. Zoals de verbreding van de Waterlandseweg en andere toegangswegen tot Almere.

Verbeteren natuur en recreatie Markermeer-IJmeer

Het Markermeer-IJmeer moet een robuust en vitaal natuurgebied worden, met ruimte voor economische ontwikkeling. Klik hier voor meer informatie over het Markermeer-IJmeer