Vernieuwend Wonen

Innovatieve woningen in Almeerse woonwijk

Al sinds de eerste woningen in 1976 biedt Almere ruimte aan vernieuwende woonconcepten. Die traditie draagt bij aan de identiteit en het imago van de stad. In de programmalijn Vernieuwend Wonen komen al deze woonexperimenten samen.

In de afgelopen jaren hebben tal van woningbouwexperimenten een plek gevonden in Almere. Voorbeelden daarvan zijn De Fantasie, De Realiteit, Het gewilde Wonen, Het Homeruskwartier, Nobelhorst en Oosterwold. Bij de groei van Almere speelt niet alleen kwantiteit, maar ook kwaliteit van de woningen belangrijke rol. Zo kunnen diverse, onderscheidende woonmilieus ontstaan. Dat vraagt om experimenten met innovatieve, duurzame en betaalbare woningen. Om die innovatie in de woningbouw te stimuleren, is het Woningbouwatelier opgericht.

Thema’s

Bij de experimenten van het Woningbouwatelier staan altijd één of meer van de vijf vastgestelde thema’s centraal:

  • Vitalere stad en meer diversiteit in wijken: Veel Almeerse stadswijken zijn eenzijdig van karakter en gericht op het gezin. In de loop der jaren zijn de woonwensen van consumenten echter veranderd. Ook de vergrijzing en het feit dat huishoudens steeds kleiner worden, hebben invloed op de woonbehoeften. Om wijken aantrekkelijk en leefbaar te houden, zijn innovatieve oplossingen nodig.
  • Duurzame woningen: De reductie van CO2-uitstoot is een wereldwijde opgave. Almere wil zoveel mogelijk energieneutraal worden. In de bestaande woningvoorraad zijn volop kansen voor verduurzaming. Bij nieuwbouw en stadsvernieuwingsprojecten leggen we de lat nog hoger: we zetten daarbij in op energieleverende woonwijken.
  • Betaalbare woningen: Almere heeft een tekort aan betaalbare woningen voor lagere en middeninkomens, zowel in de sociale huursector, vrije huursector als (goedkope) koop. Ondanks de druk op de woningmarkt moet wonen voor iedereen betaalbaar blijven.
  • Bewoners centraal: Inwoners van Almere moeten kunnen wonen zoals ze willen. Het woningaanbod moet daarop aansluiten en bewoners gelegenheid bieden om hun eigen keuzes te maken. Almere biedt al vanaf de eerste woningen ruimte voor zelfbouwers, (collectief) particulier opdrachtgeverschap en nieuwe woonconcepten. Ook is er ruimte voor ‘open source’-woningen en stedenbouwontwikkelingen in de praktijk, zodat de woonconsument steeds meer woonproducent wordt.
  • Voorbeeld voor anderen: Bij de woonexperimenten van het Woningbouwatelier wordt vaak gestart met de ontwikkeling van één of enkele concepten, maar het opschalen naar grotere volumes is altijd onderdeel van het vraagstuk. De kennis die we opdoen delen we actief.

Meer informatie over het Woningbouwatelier is te vinden op www.woningbouwatelier.nl