Vernieuwend Wonen

Innovatieve woningen in Almeerse woonwijk

Almere is de stad van het woonexperiment. De Fantasie, De Realiteit, Het Gewilde Wonen, Het Homeruskwartier, Nobelhorst, Oosterwold: het zijn stuk voor stuk iconen in de wereld van volkshuisvesting, stedenbouw en architectuur.

Al sinds de eerste wijk eind jaren zeventig biedt Almere ruimte aan pioniers en zelfbouwers. Deze traditie draagt bij aan de identiteit en het imago van de stad.

Thema’s

Vernieuwend Wonen streeft naar nieuwe oplossingen voor actuele beleids- en/of maatschappelijke vraagstukken op gebied van bouwen en wonen. We werken aan aansprekende en relevante experimenten die impact maken. Daarbij staan de volgende thema’s centraal:

  • Vitalere stad met veerkrachtige wijken: De dynamiek van de bestaande stad vraagt in toenemende mate aandacht, ook in Almere. Innovatieve oplossingen – die de menselijke woonbehoefte en technische woonoplossingen verbinden – zijn onmisbaar om wijken aantrekkelijk en leefbaar te houden.
  • Duurzame gebouwen en gebiedsontwikkeling: Almere wil een circulaire stad worden die zoveel mogelijk energieneutraal is. We zetten in op nieuwe manieren van duurzaam energieverbruik en grootschalige toepassing van natuurlijke (biobased) materialen.
  • Blijvend betaalbare woningvoorraad: Ook in Almere gaat de belofte van ‘veel huis voor weinig’ steeds minder op. Om wonen toch voor iedereen betaalbaar te houden, zijn radicale vernieuwingen nodig. Daarbij is behoefte aan nieuwe verdienmodellen en kaders die gebruikswaarde voorop stellen en economische waarde vasthouden.
  • Mensen maken de stad: Almere is een stad waar in principe elke woning en woonwens gerealiseerd kan worden. Inwoners zijn in sommige gevallen zowel woonconsument als -producent, waardoor een bijzondere trots en betrokkenheid ontstaat. Hier moet ruimte voor blijven en steeds nieuwe invulling aan gegeven kunnen worden.
  • Snel, flexibel en efficiënt bouwen: Langzaam maar zeker doet zich in de Nederlandse woningbouw een revolutie voor op het gebied van digitalisering, prefab bouw en modulaire concepten. We zorgen ervoor dat deze innovaties de Almeerse woningmarkt bereiken én daarbij een verrijking vormen voor de stad en haar bewoners.

Woningbouwatelier

Vernieuwend Wonen wil innovatie in de hele woningbouwketen stimuleren. Experimenten zijn geen architectonische showcases, maar kunnen ook breder toegepast worden. Het Woningbouwatelier is opgericht om innovatie in de woningbouw aan te jagen. Het atelier heeft de opdracht kansrijke, vernieuwende ideeën van papier te halen en deze toe te passen in Almere. De kennis en inzichten die dit oplevert worden actief en breed gedeeld.

Meer over de experimenten en het Woningbouwatelier is te vinden op www.woningbouwatelier.nl