Circulaire economie

Twee mannen in bespreking

Almere is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de koplopers op het thema circulaire economie. Dat is een bewuste keuze. Circulaire economie draagt bij aan een positief imago voor de stad. Daarnaast is het een goede uitgangspositie voor de vestiging van circulaire bedrijven.

In Almere gaan meer grondstofstromen rond dan gemiddeld in Nederland. Dat komt onder meer door de snelle groei van de stad en de bouw van woningen, bedrijven en kantoren. De afgelopen jaren is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om reststromen te verwerken. De verschillende mogelijkheden zijn getest in een aantal pilots. In 2030 wil Almere nog maar de helft van het aantal primaire grondstoffen gebruiken. Daarvoor zijn nieuwe pilots nodig, moeten de pilots van de afgelopen jaren worden opgeschaald en dient de circulaire economie volwassen te worden. Daar werken we aan binnen het sleutelproject Circulaire Economie.

Wethouder Jan Hoek opent fietspad gemaakt van groen beton

De ambities van dit sleutelproject zijn:

 • Almere ontwikkelen tot een living lab, door innovaties in de markt te stimuleren;
 • Het creëren van nieuwe circulaire bedrijvigheid en arbeidsplaatsen;
 • Het verminderen van CO2-uitstoot;
 • Het lokaal gebruiken, toepassen, verwerken en/of opwaarderen van de gemeentelijke reststromen;
 • Het ontwikkelen van onderwijs en kennis omtrent het ‘verwaarden’ van stedelijke grondstoffen tot nieuwe grondstoffen en duurzame toepassingen;
 • De doorontwikkeling van bedrijventerreinen De Steiger en De Vaart voor circulaire bedrijvigheid.

Wat hebben we gedaan?

De afgelopen jaren hebben we al verschillende stappen naar een circulaire economie gezet:

 • Upcycle City Competitie: In 2017 hebben we de eerste Upcycle City Competitie georganiseerd. De competitie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan een duurzame economie. De twee winnende partijen van de competitie waren CIRWINN en VelopA. Met de subsidie heeft CIRWINN een groene betoncentrale kunnen openen, waarmee inmiddels de eerste groene fietspaden in Almere zijn gelegd. VelopA produceert hoogwaardig circulair straatmeubilair.
 • Upcyclecentrum: In Almere Haven hebben we het Upcyclecentrum ontwikkeld en gerealiseerd. In het Upcyclecentrum kunnen bezoekers zien hoe je verspilling kunt tegengaan door materialen te hergebruiken en weer waardevol te maken: op het recyclingperron, met startende circulaire ondernemers en het belevingscentrum.
 • Grondstoffen Collectief Almere: In 2017 is het Grondstoffen Collectief Almere (GCA) opgezet. Het GCA is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden en kennisinstellingen dat stedelijke reststromen verwerkt tot nieuwe grondstoffen voor producten en toepassingen. Door het initiëren en realiseren van projecten op dit gebied wil het GCA bijdragen aan de ontwikkeling, productie en marktrijp maken van deze nieuwe grondstoffen en producten.

Wat gaan we doen?

De komende jaren zetten we met dit sleutelproject verder in op de volgende onderdelen:

 • Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie (PRICE): We starten het Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie (PRICE). PRICE wordt hét fieldlab voor de circulaire leefomgeving. Het wordt een internationaal erkende plek waar onderwijs, markt en overheid samen innoveren en experimenteren met als doel een circulaire leefomgeving in Nederland, de regio en Almere te creëren. PRICE ontwerpt, ontwikkelt en voert vernieuwende leefmilieus, leefconcepten en bouwmethoden uit. Dit zorgt voor een versnelling naar een circulaire wereld. Voor dit project werken we nauw samen met de provincie Flevoland, ROC Flevoland, Hogeschool Windesheim, Reimert Infra en Van Wijnen.
 • Tweede Upcycle City Competitie: Na het succes van de eerste competitie ontwerpen we een Upcycle City Competitie 2.0. Door de markt uit te dagen circulair te innoveren, blijft Almere vernieuwen. De competitie is gericht op circulair bouwen. Er wordt samengewerkt met de programmalijn Vernieuwend Wonen.
 • Stroomlijnen stedelijke grondstoffen: We werken aan het regisseren en stroomlijnen van onze stedelijke grondstofstromen. Hiervoor gaan we een grondstoffendepot opzetten met digitale marktplaats, zodat we gebruikte materialen (tijdelijk) kunnen opslaan en hergebruiken. Ook ontwikkelen we innovaties voor verschillende grondstofstromen, zoals de Plasticfabriek op bedrijventerrein De Vaart.
 • Project Stedelijk voedselsysteem: Binnen het project Stedelijk voedselsysteem willen we voedselverspilling verminderen en stimuleren we lokale voedselvoorziening. Ook zetten we Almere verder op de kaart als kennis- en innovatiestad op het gebied van voedselvraagstukken. Het gaat hierbij om de hele voedselketen: van productie, distributie tot consumptie. Belangrijke onderwerpen in dit project zijn het voorkomen van afval, het behoud van biodiversiteit, reductie van CO2, gezondheid en dieetverandering.
 • Lectoraat Innovatie & Groenstedelijke Ruimte: In samenwerking met de Aeres Hogeschool werken we aan het lectoraat Innovatie & Groenstedelijke Ruimte. Het lectoraat ontwikkelt kennis over de waarde van het groen in en rondom de stad in relatie tot circulariteit, biodiversiteit en de klimaatadaptatie én de onderlinge samenhang. Zo draagt het bij aan de ontwikkeling van innovatieve concepten, producten of diensten.