Circulaire economie

Twee mannen in bespreking

Almere is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de koplopers op het thema circulaire economie. Dat is een bewuste keuze. Circulaire economie draagt bij aan een positief imago voor de stad. Daarnaast is het een goede uitgangspositie voor de vestiging van circulaire bedrijven.

In Almere gaan meer grondstofstromen rond dan gemiddeld in Nederland. Dat komt onder meer door de snelle groei van de stad en de bouw van woningen, bedrijven en kantoren. De afgelopen jaren is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om reststromen te verwerken. De verschillende mogelijkheden zijn getest in een aantal pilots. In 2030 wil Almere nog maar de helft van het aantal primaire grondstoffen gebruiken. Daarvoor zijn nieuwe pilots nodig, moeten de pilots van de afgelopen jaren worden opgeschaald en dient de circulaire economie volwassen te worden. Daar werken we aan binnen het sleutelproject Circulaire Economie.

Wethouder Jan Hoek opent fietspad gemaakt van groen beton

De ambities van dit sleutelproject zijn:

 • Almere ontwikkelen tot een living lab, door innovaties in de markt te stimuleren;
 • Het creëren van nieuwe circulaire bedrijvigheid en arbeidsplaatsen;
 • Het verminderen van CO2-uitstoot;
 • Het lokaal gebruiken, toepassen, verwerken en/of opwaarderen van de gemeentelijke reststromen;
 • Het ontwikkelen van onderwijs en kennis omtrent het ‘verwaarden’ van stedelijke grondstoffen tot nieuwe grondstoffen en duurzame toepassingen;
 • De doorontwikkeling van bedrijventerreinen De Steiger en De Vaart voor circulaire bedrijvigheid.

Wat doen we?

 • Upcycle City Competitie: In 2017 hebben we de eerste Upcycle City Competitie georganiseerd. De competitie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan een duurzame economie. De twee winnende partijen van de competitie waren CIRWINN en VelopA. Met de subsidie heeft CIRWINN een groene betoncentrale kunnen openen, waarmee inmiddels de eerste groene fietspaden in Almere zijn gelegd. VelopA produceert hoogwaardig circulair straatmeubilair.
 • Upcyclecentrum: In Almere Haven hebben we het Upcyclecentrum ontwikkeld en gerealiseerd. In het Upcyclecentrum kunnen bezoekers zien hoe je verspilling kunt tegengaan door materialen te hergebruiken en weer waardevol te maken: op het recyclingperron, met startende circulaire ondernemers en het belevingscentrum.
 • Grondstoffen Collectief Almere: In 2017 is het Grondstoffen Collectief Almere (GCA) opgezet. Het GCA is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden en kennisinstellingen dat stedelijke reststromen verwerkt tot nieuwe grondstoffen voor producten en toepassingen. Door het initiëren en realiseren van projecten op dit gebied wil het GCA bijdragen aan de ontwikkeling, productie en marktrijp maken van deze nieuwe grondstoffen en producten.
 • Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie (PRICE): We hebben het Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie (PRICE) opgericht. PRICE is hét fieldlab voor de circulaire economie. Het wordt een internationaal erkende plek waar onderwijs, markt en overheid samen innoveren en experimenteren met als doel een circulaire economie in Nederland, de regio en Almere te creëren. PRICE ontwerpt, ontwikkelt en voert vernieuwende leefmilieus, leefconcepten en bouwmethoden uit. Dit zorgt voor een versnelling naar een circulaire wereld. Voor dit project werken we nauw samen met de provincie Flevoland, ROC Flevoland, Hogeschool Windesheim, Reimert Infra en Van Wijnen.
 • Project Stedelijk voedselsysteem: Binnen het project Stedelijk voedselsysteem willen we voedselverspilling verminderen en stimuleren we lokale voedselvoorziening. Ook zetten we Almere verder op de kaart als kennis- en innovatiestad op het gebied van voedselvraagstukken. Het gaat hierbij om de hele voedselketen: van productie, distributie tot consumptie. Belangrijke onderwerpen in dit project zijn het voorkomen van afval, het behoud van biodiversiteit, reductie van CO2, gezondheid en dieetverandering.
 • Lectoraat Innovatie & Groenstedelijke Ruimte: In samenwerking met de Aeres Hogeschool werken we aan het lectoraat Innovatie & Groenstedelijke Ruimte. Het lectoraat ontwikkelt kennis over de waarde van het groen in en rondom de stad in relatie tot circulariteit, biodiversiteit en de klimaatadaptatie én de onderlinge samenhang. Zo draagt het bij aan de ontwikkeling van innovatieve concepten, producten of diensten.
 • Stroomlijnen stedelijke grondstoffen: We werken aan het regisseren en stroomlijnen van onze stedelijke grondstofstromen. Hiervoor gaan we een grondstoffendepot opzetten met digitale marktplaats, zodat we gebruikte materialen (tijdelijk) kunnen opslaan en hergebruiken. Ook ontwikkelen we innovaties voor verschillende grondstofstromen, zoals de Plasticfabriek op bedrijventerrein De Vaart.
 • Tweede Upcycle City Competitie: Na het succes van de eerste competitie bereiden we een Upcycle City Competitie 2.0 voor. Door de markt uit te dagen circulair te innoveren, blijft Almere vernieuwen. De competitie is gericht op circulair bouwen. Er wordt samengewerkt met de programmalijn Vernieuwend Wonen.

CIRWINN is een recyclingmaatschappij gevestigd hier in Almere.

Ik ben een van de aandeelhouders vanuit de Reimert Groep en daarnaast hebben we Van Werven uit Oldebroek die een aandeelhouder is

en de Theo Pouw Groep uit Utrecht.

Wij maken hier van materialen die uit de stad komen, bijvoorbeeld stoeptegels en trottoirbanden, nieuwe bouwstoffen.

Wat we hier zien is een van de initiatieven die voorkomt uit 
de Upcycle City.

Dat is een prijsvraag die we in 2017 gewonnen hebben vanuit CIRWINN.

Dat is een prijsvraag met verschillende partijen.

Waaronder Groen Gas Almere, die hier naast ons gevestigd is.

Maar ook de Theo Pouw Groep, één van de aandeelhouders op dit moment.

We hebben hier een puinscheidingsinstallatie ontwikkeld waar we dus inderdaad de materialen die vrijkomen uit de stad hoogwaardig terug kunnen brengen in de stad.

Met hoogwaardig terugbrengen bedoelen we dus dat we materialen nadat ze gebroken zijn

gaan wassen in deze machine.

Er komen 4 – 5 verschillende fracties uit van betonzand tot betongrind.

Wat dus betekent dat wij dat niet meer per schip of per as hoeven aan te voeren

maar dat we dus de materialen die uit de stad komen in onze betoncentrale hoogwaardig kunnen hergebruiken.

Dat betekent een enorme milieuwinst: materiaal uit de stad in de stad. 

Om een circulaire economie te gaan hebben in 2050 zou het fantastisch zijn om een praktijk en innovatiecentrum te hebben.

Met de gemeente Almere en met Windesheim en met nog een aantal andere partners zijn wij bezig om zo’n praktijk innovatiecentrum ook te gaan verwezenlijken.

Daarin kunnen leerlingen van zowel Windesheim, het ROC van Flevoland en het VO samen leren naar een circulaire economie.

Naast beton zijn we bezig met het hergebruik van asfalt.

Het dakleer in de asfaltindustrie terugbrengen. Dat is één van de dingen.

We hebben ook een afspraak lopen om het hout wat binnen de gemeente Almere vrijkomt in een palletfabriek te gaan verwerken.

Zodat er dus een stukje gras vervangend opgetreden kan worden.

En we hebben iets in het afval, huishoudelijk afval.

Er is een pilot wat we met de gemeente opgestart zijn.

Uit verschillende woonwijken komt hier het huishoudelijk afval en worden hier op basis van nascheiding nieuwe producten gemaakt.

Grondstoffen Collectief dat is iets wat bij elkaar bindt vanuit de gemeente Almere, Millvision en CIRWINN.

En uiteindelijk komen er allerlei initiatieven bij elkaar en op basis van hetgeen wat er bij elkaar komt worden er allerlei plannen bedacht rondom dat initiatief.

Bijvoorbeeld de kunststoffen die vrijkomen hier uit het sorteerproces.

Maar ook als het gaat over groenstromen die vrijkomen, het doorontwikkelen van beton.

Zo zijn er allerlei dingen die binnen dat Grondstoffen Collectief bedacht zijn waardoor we met elkaar geen dubbele dingen doen.

Dus het komt uit de gemeente Almere, dat soort initiatieven. Samen kunnen we op basis van dat concept verder uitbreiden en uitrollen.

Wat heel mooi zou zijn is als het Praktijk- en Innovatiecentrum (PRICE genoemd) als we dat met elkaar gaan realiseren in Almere.

Daarin kunnen onze studenten van Windesheim, het ROC van Flevoland en misschien ook wel van het VO samen gaan leren in die nieuwe situatie.

Dat zou heel mooi als dat in een leefsituatie is waarin je al onze vakgebieden kwijt zou kunnen.

Het moet eigenlijk samen de circulaire economie leren en dat moeten we met bedrijven, overheid en onderwijs doen.

Voor ons is dat natuurlijk een implementatie in het onderwijs.

Het betekent dat we daar mee bezig zijn om dat uit te zetten.

En voor nu betekent het dat we al een aantal vakken hebben waar de leerlingen bij ons dat al krijgen.

Bij burgerschap, met keuzedelen, duurzaamheid in beroep.

En we willen eigenlijk heel graag naar een Fieldlab toe waarin we die stappen naar PRICE kunnen maken.

Dat betekent dat we daar samen met bedrijven ook een beetje kunnen spelen met innovaties die kunnen helpen naar de transitie.  

Maar vooral belangrijk is dat het in het gehele onderwijs een plek krijgt, dat zijn we nu aan het doen.

Dan later door naar de Fieldlab en uiteindelijk met PRICE als kers op de taart.

Bekijk de video ‘Cirwinn – winnaar Upcycle City Almere’ op YouTube.