Cultuur, toerisme en sport

Mensen voeren diverse activiteiten uit

Een stad is méér dan wegen en gebouwen. Wat een stad vooral identiteit geeft, zijn de mensen en de plekken waar zij graag komen. Plekken waar het bruist en leeft. Cultuur, recreatie en sport verrijken de stad en maken Almere tot een plek waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren.

Meer culturele voorzieningen

De afgelopen jaren hebben we in Almere hard gewerkt aan het creëren en verbeteren van zulke plekken. Maar we zien dat de stad hard groeit en dat er meer vraag is naar culturele voorzieningen. Almere 2.0 zet daarom in op het versterken van een culturele infrastructuur die aansluit bij de behoeften van huidige en toekomstige bewoners en bezoekers. Én die recht doet aan Almere als tweede stad van de metropoolregio Amsterdam.

Uitbraak coronavirus

Almere heeft letterlijk de ruimte om cultuur te laten groeien. Door de uitbraak van het coronavirus is de wereld echter plotseling drastisch veranderd. De cultuur- en toerismesector zijn hard geraakt door de maatregelen om verspreiding van het virus in te dammen. Dit heeft ook gevolgen voor de sleutelprojecten waar we met Almere 2.0 op inzetten.

Als aanpassingen noodzakelijk zijn, blijft de inzet steeds om die door te voeren binnen de bandbreedte van onze ambitie. Tegelijkertijd biedt deze nieuwe werkelijkheid nieuwe kansen. We kunnen, juist nu en juist hier, in Almere gebieden creëren die mensen uitnodigen om te bezoeken, omdat we hier de ruimte hebben.

Sleutelprojecten

Voor de periode 2021-2025 zetten we in op vier sleutelprojecten:

  • Kustzone Almere Poort: StrandLAB en de verbreding van het strand aan de zuidkant van het Almeerderstrand.
  • Museale voorziening: Kwartiermaker ontwikkelt onder andere een zakelijk en inhoudelijk plan en een kunstpaviljoen, inclusief cultureel programma als voorloper van het te realiseren museum(gebouw).
  • Almeersepoort – Nationaal Park Nieuw Land: verschillende deelprojecten staan op het punt van uitvoering.
  • Sport: We investeren in Almere als sportstad van betekenis. Door onder meer de organisatie van de Dutch Water Week, profileren we Almere als watersporthoofdstad van Nederland. Ook stimuleren we sport en bewegen in de openbare ruimte, door onder andere het Lange Rondje Weerwater en de nieuwe Skills Garden.