Internationale campus

Bovenaanzicht International School Almere

Bron: cepezed

Om de economie te versterken, wil Almere meer internationale bedrijven aantrekken. Daarvoor is uitbreiding van het internationaal onderwijs een must. Internationale bedrijven vestigen zich graag op plekken met genoeg voorzieningen voor hun werknemers, zoals huisvesting, groen, cultuur én onderwijs.

Wat hebben we gedaan?

Door het internationale onderwijs uit te breiden, wordt Almere aantrekkelijker voor internationale werkgevers én werknemers. En dat is belangrijk, want internationale werknemers zijn vaak koopkrachtig, ze zorgen voor groei en voor meer werkgelegenheid – ook voor bestaande bedrijven in de regio. Bovendien dragen internationale bedrijven bij aan een grotere diversiteit, wat de economie robuuster en stabieler maakt. De afgelopen jaren zijn de eerste stappen gezet naar de realisatie van een internationale campus in Almere. De school komt in het Annapark, een centraal gelegen locatie met een goede bereikbaarheid.

Wat gaan we doen?

Met een bijdrage uit het Fonds Verstedelijking Almere wordt begin 2023 de eerste fase van de school opgeleverd. Het wordt een modern, ‘gezond’ en energieneutraal schoolgebouw voor basis- en voortgezet internationaal onderwijs. Het campusterrein biedt ruimte voor alle schoolactiviteiten en er kunnen 700 leerlingen terecht. In de tweede fase groeit de school door naar 1.000 leerlingen. Hierdoor wordt Almere een (onderwijs)stad waar expats graag willen wonen en waar (internationale) bedrijven zich graag willen vestigen.