Ontwikkeling Centrum Almere 2040

Almere groeit de komende jaren door naar de 5e stad van Nederland met zo’n 350.000 inwoners. Het centrum van Almere groeit mee. Tot 2040 wordt in de gebieden ten noorden en zuiden van het Weerwater ruimte geboden voor zo’n 10.000 -15.000 extra woningen. Een grote verandering. Daarom werken we nu al aan de plannen voor de ontwikkeling van ‘overmorgen’, Centrum Almere 2040.