Ontwikkeling Centrum Almere 2040

Almere groeit de komende jaren door naar de 5e stad van Nederland met zo’n 350.000 inwoners. Het centrum van Almere groeit mee. Tot 2040 wordt in de gebieden ten noorden en zuiden van het Weerwater ruimte geboden voor zo’n 10.000 -15.000 extra woningen. Een grote verandering. Daarom werken we nu al aan de plannen voor de ontwikkeling van ‘overmorgen’, Centrum Almere 2040.

Het gebied is dus groter dan alleen de binnenstad. Het centrum van 2040 ontwikkelt zich door inclusief het gebied ten zuiden van het Weerwater, rondom de A6 en meer naar het noorden van het station richting Markerkant. Dit is ‘Centrum Almere 2040’.

Waarom groeit het centrumgebied?

De groei van Almere en het centrum vraagt om het versterken van het hart van de stad. Daarom zorgen we naast meer woningen ook voor meer voorzieningen en werkgelegenheid, zodat mensen in het centrum terecht kunnen voor zowel winkelen als wonen, werken en verblijven. Met meer groen en ruimte om te wandelen en te fietsen.

In gesprek met de stad

Niet alles kan. Daarom gaan we in gesprek met ondernemers, (toekomstige) inwoners, bezoekers en partners over de ontwikkelingen. Wij horen graag wat zij belangrijk vinden voor het centrum van overmorgen.

Meer dan woningbouw

Er komen meer mensen in het centrum wonen. Een grote stap van circa 2.500 woningen naar straks ruim 7.500 woningen rond 2030. Het aantal woningen kan oplopen naar 10.000 tot 15.0000 rond 2040.

In het noorden, bij het Stationskwartier, met Randstad en Wisselweg, komt veel hoogbouw. Maar het gaat niet alleen om woningbouw. Een vitaal en krachtig centrum vraagt ook om plekken om te werken en nieuwe voorzieningen. Culturele voorzieningen, zoals oefenplekken en broedplaatsen, kunst en architectuur zorgen ervoor dat de binnenstad aantrekkelijker wordt.

We willen een centrumgebied zijn voor heel Almere en de regio. Met een goed aanbod van winkels, meer horeca. Meer levendigheid, ook in de avonduren en door de week. Daarnaast willen we de omliggende parken en het water zoals de Stadsweteringen en het Weerwater nog meer benutten.

Een natuurkrachtig centrum

Dit is een schets en onderzoekt de kansen voor een natuurkrachtig centrum. Het is dus nog geen uitgewerkt plan waarin alles vastligt.

Ook in het centrum moeten we rekening houden met het veranderende klimaat. Het wordt warmer, met langere periodes van droogte, maar ook natter, met hevigere buien. Omdat er ook mensen wonen voor wie het centrum hun buurt wordt, moeten we andere keuzes maken bij de inrichting. Meer ruimte voor ontmoeting en meer groen, zoals parkjes, daktuinen en groene gevels. Meer bomen, die zorgen voor meer schaduw en koele plekken tijdens hitte. Plekken voor opvang van regenwater. Een energieneutraal centrumgebied, waaraan we bouwen met hergebruikte materialen.

Verkeer

We willen een bereikbaar centrum. Het centrum van Almere is op dit moment goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Voor voetgangers en fietsers kan dit beter. Met de groei van Almere en het centrum, wordt de stad minder goed bereikbaar. We denken nu alvast na over de aanpassingen die nodig zijn, met prioriteit voor voetganger en fietsers.

Hoe zorgen wij voor een toegankelijk centrum waar mensen graag wonen, werken, studeren en elkaar ontmoeten? Vragen die we met elkaar moeten beantwoorden. De verwachting is dat we eind dit jaar het plan ‘Ontwikkelvisie Centrum Almere 2040’ aan de gemeenteraad kunnen voorleggen. De uitkomsten van alle gesprekken nemen we hierin mee.

Kijk voor meer informatie over de ontwikkelingen Almere Centrum op: Ontwikkeling Almere Centrum