Leren en Werken

Studenten staan op veld met rode uien in hand

Almere wil een stad zijn waar bedrijven, instellingen, werknemers en studenten zich graag vestigen. Vanuit de programmalijn Versterken leer- en werkomgeving zetten we ons hiervoor in. Onder meer door te investeren in hoger onderwijs en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Daarmee versterken we ook de economische groei van de stad en de regio.

Volwaardig en volledig onderwijsaanbod

Almere heeft de ambitie om de vijfde stad van Nederland te worden en door te groeien naar 350.000 inwoners. Daar hoort een volwaardig en volledig onderwijsaanbod bij. De afgelopen jaren heeft Almere al volop geïnvesteerd in hoger onderwijs. Het aantal studenten aan Windesheim en Aeres Hogeschool stijgt sneller dan verwacht. Toch heeft Almere naar verhouding nog altijd minder hoger opgeleiden dan de omringende grote steden. Terwijl het Almeerse bedrijfsleven juist behoefte heeft aan mensen met een afgeronde hbo- of universitaire opleiding.

Daarbij komt dat de werkgelegenheid in Almere en de provincie erg gevoelig is voor economische schommelingen. Vooral de vele lager en middelbaar opgeleiden lopen daarbij een risico. Bovendien zijn er in Almere veel flexibele arbeidskrachten. Er wordt weinig geïnvesteerd in het opbouwen van nieuwe kennis en vaardigheden , terwijl de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt daar juist om vragen.

Ambities

Almere wil een stad zijn waar het onderwijs naadloos aansluit op de arbeidsmarkt en waar
iedereen zijn talenten optimaal kan ontwikkelen, een leven lang. Een stad waar bedrijven, instellingen, werknemers en studenten zich graag willen vestigen, omdat hier volop ruimte is voor innovatie, ondernemerschap, kennis en talent.

Aanpak

De programmalijn Versterken leer- en werkomgeving is erop gericht om de veerkracht van de Almeerse economie te versterken. We doen dit samen met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, waarbij we inzetten op meerdere onderdelen:

  • Een goed geschoolde beroepsbevolking, die voldoende mogelijkheden heeft om zich een leven lang te kunnen blijven ontwikkelen. Zo kunnen Almeerse jongeren in hun eigen stad studeren en werken. Bovendien maakt dit Almere interessant voor nieuwe bedrijven of de doorgroei van bestaande bedrijven.
  • Versterken van het hoger onderwijs. Zo kan Almere een breed aanbod bieden van hoger beroepsonderwijs en op termijn zelfs wetenschappelijk onderwijs. Hiermee kunnen we hoger opgeleiden aan de stad verbinden.
  • Versterken van het vestigingsklimaat. Dit maakt Almere tot een stad waar (internationale) studenten en werknemers willen wonen en waar (internationale) bedrijven zich willen vestigen. Naast een goed opgeleide beroepsbevolking is het daarom belangrijk dat het internationaal onderwijs in Almere wordt uitgebreid.