Leren en Werken

leren en werken ©Maarten Feenstra

Almere wil een stad zijn waar jong en oud zijn talenten maximaal kan ontplooien. Een stad waar iedereen de mogelijkheid heeft om goed onderwijs te volgen en waar bedrijven, instellingen, werknemers en studenten zich graag vestigen.

Vanuit de programmalijn Leren en Werken zetten we ons hiervoor in. Onder meer door te investeren in het funderend onderwijs, een leven lang ontwikkelen en hoger onderwijs. Ook investeren we in het vestigingsklimaat voor bedrijven, onder meer door een goede economische profilering. Daarmee versterken we ook de economische groei van de stad en de regio.

Volwaardig en volledig onderwijsaanbod

Almere heeft de ambitie om de vijfde stad van Nederland te worden en door te groeien naar 350.000 inwoners. Daar hoort een volwaardig en volledig onderwijsaanbod bij. We streven naar goed en georganiseerd primair en voortgezet onderwijs. Goed onderwijs zorgt voor het fundament onder de latere ontwikkeling en speelt een belangrijke rol in het tegengaan van kansenongelijkheid.

De afgelopen jaren heeft Almere al volop geïnvesteerd in hoger onderwijs. Het aantal studenten aan Windesheim en Aeres Hogeschool stijgt sneller dan verwacht. Toch heeft Almere naar verhouding nog altijd minder hoger opgeleiden dan de omringende grote steden. Terwijl het Almeerse bedrijfsleven juist behoefte heeft aan mensen met een afgeronde hbo- of universitaire opleiding.

Daarbij komt dat de werkgelegenheid in Almere en de provincie erg gevoelig is voor economische schommelingen. Vooral de vele lager en middelbaar opgeleiden lopen daarbij een risico. Bovendien zijn er in Almere veel flexibele arbeidskrachten. Er wordt weinig geïnvesteerd in het opbouwen van nieuwe kennis en vaardigheden, terwijl de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt daar juist om vragen. Daarom wil Almere werk maken van een goed en toegankelijk aanbod om om ieder de mogelijkheid te bieden zich een leven lang te blijven ontwikkelen.

Ambities

Almere wil een stad zijn waar het onderwijs naadloos aansluit op de arbeidsmarkt en waar iedereen zijn talenten optimaal kan ontwikkelen, een leven lang. Een stad waar bedrijven, instellingen, werknemers en studenten zich graag vestigen, omdat hier volop ruimte is voor innovatie, ondernemerschap, kennis en talent.

Aanpak

Met programmalijn Leren en Werken versterken we de veerkracht van de Almeerse samenleving. We doen dit samen met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, waarbij we inzetten op drie thema’s:

  • Funderend onderwijs en mbo: Impuls voor kwaliteit en kwantiteit van het onderwijsaanbod als voorwaarde van de groei van de stad
  • Onderwijs-arbeidsmarkt en leven lang ontwikkelen: In het Almeerse onderwijs kun je doorstromen en een leven lang ontwikkelen.
  • Krachtige triple helix en uitbreiden (technisch) hoger onderwijs: Almere heeft een herkenbaar en aanvullend kennisprofiel binnen de metropoolregio; het Almeerse beroepsonderwijs past kwantitatief en kwalitatief bij het formaat en aanzien van de vijfde stad van Nederland.