Eemvallei

Bospad in Eemvallei Zuid

De komende jaren wordt midden in Oosterwold een landschapszone aangelegd. Het wordt een gebied waar toekomstige bewoners en bezoekers kunnen recreëren, bewegen en ontspannen in de natuur.

Eemvallei is een langgerekte, slingerende zone op de kaart van Almere-Oosterwold. De zone is gereserveerd voor landschapsontwikkeling in combinatie met landbouw en is ca. 400 meter breed en 10 kilometer lang (vergelijkbaar met 560 voetbalvelden). Eemvallei is dé grootschalige landschapsuitbreiding van Almere. Behalve de uitlopers van het stadsbos Almeerderhout, bevat Oosterwold immers geen enkele beplanting of beschutting. Eemvallei biedt als het ware een ontginningsbasis voor Oosterwold.

Wat hebben we gedaan?

Vanaf 2017 hebben Staatsbosbeheer, Het Flevo-Landschap en zeven particuliere initiatiefnemers een begin gemaakt met de aanleg van Eemvallei. Hiervoor zijn middelen toegewezen vanuit het Programma Nieuwe Natuur van de Provincie Flevoland. Eemvallei-zuid (50ha) is dit jaar gerealiseerd en de uitvoering van Noorderwold-Eemvallei (165ha) is in voorbereiding.

Bekijk de video ‘Provincie Flevoland – Nieuwe Natuur lange promo’ op YouTube.

Wat gaan we doen?

Door de ontwikkeling van Eemvallei ontstaat een prettige leefomgeving voor de toekomstige bewoners van dit gebied. Het biedt ruimte aan bewoners en bezoekers voor beschutting, natuurbeleving, beweging, voedselbossen en cultuur. Vanuit het Fonds Verstedelijking Almere wordt een gezamenlijke aanjager aangesteld om toe te werken naar een tweede uitvoeringsfase.