Eemvallei

Bospad in Eemvallei Zuid

Eemvallei is een langgerekte, slingerende zone op de kaart van Almere-Oosterwold. De zone is gereserveerd voor landschapsontwikkeling in combinatie met natuur en stadslandbouw en is ca. 400 meter breed en 10 kilometer lang (vergelijkbaar met 560 voetbalvelden). Eemvallei is dé grootschalige landschapsuitbreiding van Almere. Behalve de uitlopers van het stadsbos Almeerderhout, bevat Oosterwold immers geen enkele beplanting of beschutting. Eemvallei biedt als het ware een ontginningsbasis voor Oosterwold.

Wat hebben we gedaan?

Vanaf 2017 hebben Staatsbosbeheer, Het Flevo-Landschap en zeven particuliere initiatiefnemers een begin gemaakt met de aanleg van Eemvallei. Hiervoor zijn middelen toegewezen vanuit het Programma Nieuwe Natuur van de Provincie Flevoland.

Inmiddels is de realisatie van het gebied een flink stuk onderweg. Van de totale Eemvallei uit de Structuurvisie Oosterwold is het eerste deel door Staatsbosbeheer, Het Flevo-landschap en enkele particuliere initiatiefnemers gerealiseerd, als onderdeel van het programma Nieuwe Natuur (PNN) van de provincie Flevoland. Daarbij gaat het binnen Oosterwold om circa 120 hectare in de projecten Eemvallei-Zuid en Noorderwold-Eemvallei.

Bekijk de video ‘Provincie Flevoland – Nieuwe Natuur lange promo’ op YouTube.

Hoe gaan we verder?

Recent is bestuurlijk geconcludeerd dat het op korte termijn nog niet lukt om in één keer alle hectares nieuwe natuur te realiseren in de zone van de Eemvallei. Er bestaan nog wel mogelijkheden binnen Eemvallei-Zuid om wellicht een deel te realiseren.

In de tweede fase van Oosterwold staat de Eemvallei nog steeds stevig op de kaart. Daarbij staat het belang van de Eemvallei voor de toekomst van Almere en Zeewolde en hun inwoners niet ter discussie. Natuur in de Eemvallei is een onmisbare toevoeging aan het huidige open agrarische landschap en versterkt het vestigingsklimaat van Oosterwold. Het nieuwe bestemmingsplan voor Oosterwold fase 2, geeft hier straks handen en voeten aan.