Campus Esplanade

Impressie Kenniscampus in Almere Stad

Bron: TConceptT

Almere wil een stad zijn die aantrekkelijk is voor studenten, ook ná hun afstuderen. Om hen aan de stad te verbinden, verbreden we het aanbod van hoger onderwijs en stimuleren we kennis, innovatie en ondernemerschap.

Wat hebben we gedaan?

Het onderwijsaanbod van Hogeschool Windesheim is de afgelopen jaren fors uitgebreid. Dat heeft veel nieuwe studenten naar Almere getrokken en een ware braingain ontketend, waar Almere op meerdere vlakken van profiteert.

Wat gaan we doen?

We bouwen een studentencampus aan de Esplanade, op de plek van de Hospitaalgarage. De nieuwe hoofdlocatie van Windesheim wordt onderdeel van deze campus. Ook komen er voorzieningen als testlabs en werklocaties. Daarnaast gaat de campus huisvesting bieden aan zowel nationale als internationale studenten en wordt het een plek voor onderwijs gerelateerde activiteiten. Met de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit worden hier afspraken over gemaakt. Zo ontstaat een aantrekkelijk studentenklimaat.

Impressie Campus
Impressies: TConcepT

Een bijdrage uit het Fonds Verstedelijking Almere wordt ingezet om in het nieuwe Windesheim-gebouw ruimtes een economische broedplaats te realiseren. Daarnaast wordt dit geld gebruikt voor het creëren van studiefaciliteiten, community-vorming en een gezamenlijke programmering van congressen, onderwijsactiviteiten en webinars op de campus.

Het kenniscentrum van hogeschool Windesheim groeit door naar het kennisinstituut voor stad en regio. Het lectoraat Urban Innovation, onderdeel van het kenniscentrum, werkt samen met maatschappelijke partners en het regionale bedrijfsleven aan onderzoek en toepassingen voor de toekomstige samenleving. Er wordt gekeken naar complexe vragen op het gebied van gezondheid en welzijn, integratie, veiligheid, energie transitie en duurzaamheid.