Jaarverslag 2021 staat online

Jaarverslag 2021

Afgelopen jaar is er onder uitdagende omstandigheden (Covid en deadline Floriade) door velen met hart en ziel gewerkt aan de sleutelprojecten van ons programma.

Overal in de stad hebben prachtige en vooral ook waardevolle toevoegingen de stad en Flevoland rijker gemaakt. We delen daarom met genoegen het verkorte Jaarverslag 2021 met daarin alle mooie resultaten die we hebben bereikt in nauwe samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en de stad zelf.

Lees het jaarverslag Almere 2.0 van 2021 hier.

Veel leesplezier toegewenst!