Ontwikkeling Centrum Almere 2040

  Gedeelte van een getekende bovenaanzichtkaart van Almere Centrum

  Almere groeit de komende jaren door naar de 5e stad van Nederland met zo’n 350.000 inwoners. Het centrum van Almere groeit mee. Tot 2040 wordt in de gebieden ten noorden en zuiden van het Weerwater ruimte geboden voor zo’n 10.000 -15.000 extra woningen. Een grote verandering. Daarom werken we nu al aan de plannen voor de ontwikkeling van ‘overmorgen’, Centrum Almere 2040.

  Het gebied is dus groter dan alleen de binnenstad. Het centrum van 2040 ontwikkelt zich door inclusief het gebied ten zuiden van het Weerwater, rondom de A6 en meer naar het noorden van het station richting Markerkant. Dit is ‘Centrum Almere 2040’.

  Waarom groeit het centrumgebied?

  De groei van Almere en het centrum vraagt om het versterken van het hart van de stad. Daarom zorgen we naast meer woningen ook voor meer voorzieningen en werkgelegenheid, zodat mensen in het centrum terecht kunnen voor zowel winkelen als wonen, werken en verblijven. Met meer groen en ruimte om te wandelen en te fietsen.

  In gesprek met de stad

  Niet alles kan. Daarom gaan we in gesprek met ondernemers, (toekomstige) inwoners, bezoekers en partners over de ontwikkelingen. Wij horen graag wat zij belangrijk vinden voor het centrum van overmorgen.

  Meer dan woningbouw

  Er komen meer mensen in het centrum wonen. Een grote stap van circa 2.500 woningen naar straks ruim 7.500 woningen rond 2030. Het aantal woningen kan oplopen naar 10.000 tot 15.0000 rond 2040.

  In het noorden, bij het Stationskwartier, met Randstad en Wisselweg, komt veel hoogbouw. Maar het gaat niet alleen om woningbouw. Een vitaal en krachtig centrum vraagt ook om plekken om te werken en nieuwe voorzieningen. Culturele voorzieningen, zoals oefenplekken en broedplaatsen, kunst en architectuur zorgen ervoor dat de binnenstad aantrekkelijker wordt.

  We willen een centrumgebied zijn voor heel Almere en de regio. Met een goed aanbod van winkels, meer horeca. Meer levendigheid, ook in de avonduren en door de week. Daarnaast willen we de omliggende parken en het water zoals de Stadsweteringen en het Weerwater nog meer benutten.

  Een natuurkrachtig centrum

  Dit is een schets en onderzoekt de kansen voor een natuurkrachtig centrum. Het is dus nog geen uitgewerkt plan waarin alles vastligt.

  Ook in het centrum moeten we rekening houden met het veranderende klimaat. Het wordt warmer, met langere periodes van droogte, maar ook natter, met hevigere buien. Omdat er ook mensen wonen voor wie het centrum hun buurt wordt, moeten we andere keuzes maken bij de inrichting. Meer ruimte voor ontmoeting en meer groen, zoals parkjes, daktuinen en groene gevels. Meer bomen, die zorgen voor meer schaduw en koele plekken tijdens hitte. Plekken voor opvang van regenwater. Een energieneutraal centrumgebied, waaraan we bouwen met hergebruikte materialen.

  Verkeer

  We willen een bereikbaar centrum. Het centrum van Almere is op dit moment goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Voor voetgangers en fietsers kan dit beter. Met de groei van Almere en het centrum, wordt de stad minder goed bereikbaar. We denken nu alvast na over de aanpassingen die nodig zijn, met prioriteit voor voetganger en fietsers.

  Hoe zorgen wij voor een toegankelijk centrum waar mensen graag wonen, werken, studeren en elkaar ontmoeten? Vragen die we met elkaar moeten beantwoorden. De verwachting is dat we eind dit jaar het plan ‘Ontwikkelvisie Centrum Almere 2040’ aan de gemeenteraad kunnen voorleggen. De uitkomsten van alle gesprekken nemen we hierin mee.

  Kijk voor meer informatie over de ontwikkelingen Almere Centrum op: Ontwikkeling Almere Centrum

  Station en stationsomgeving

  Station Almere Centrum

  Station Almere Centrum en het omliggende gebied zijn de afgelopen jaren grondig gerenoveerd. Met het oog op de ontwikkelingen van Almere is het gebied getransformeerd tot een veilige en aantrekkelijke entree voor de stad en ov-knooppunt voor de regio.

  Visitekaartje van Almere

  Station Almere Centrum is het grootste intercitystation aan de Flevolijn. Het is een belangrijk knooppunt in het openbaarvervoernetwerk van de regio. Maar het station uit 1987 en het omliggende Stationskwartier waren verouderd en pasten niet bij de groei van het aantal reizigers en de ontwikkeling van de stad. Het Station en stationsomgeving is nu een aantrekkelijke plek in de stad om te wonen, werken, studeren, ondernemen en verblijven. Het gebied is het visitekaartje van de stad.

  Wat hebben we gedaan?

  In mei 2019 heeft de gemeenteraad van Almere ingestemd met het voorstel om het station en omgeving door te ontwikkelen tot een belangrijk entreegebied van Almere en de regio.

  Samen met partners is hard gewerkt om een vernieuwd stationscomplex te realiseren waar reizigers zich veilig voelen en hun fiets makkelijk kunnen parkeren.

  Ja, station Almere 35 jaar geleden gebouwd en was wel toe aan een opknapbeurt.

  En wat je nu ziet is een lichte, moderne OV-terminal, zou ik willen zeggen, waar trein en bus en fiets bij elkaar komt.

  Fantastisch en klaar voor de toekomst.

  Irma en ik hebben een kleine primeur want de stationsbarometer die wordt eigenlijk later pas gepubliceerd maar maar wij mogen al iets vertellen namelijk over de ranking van station Almere Centrum.

  Het was een algemeen klantenoordeel, 6,1 en het wordt 6,8.

  Wat is er allemaal gebeurd op het station?

  Nou, vooral belangrijk dat we om ons heen kijken.

  Je hebt ook al even iets gezegd en wat natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste is zoals de ruimte die gecreëerd is, het geeft een enorm gevoel van ruimte, licht, overzicht.

  Het aanbod van het station is ook verbreed.

  Dus niet alleen het station is verbreed maar ook het aanbod.

  Dat is ín het station.

  Hier om de hoek vooral ook met glas en veel verlichting de fietsenstallingen, jij noemde al 3500.

  Daarbinnen zit natuurlijk ook nog OV-fietsen daarvan hebben we het aanbod verdubbeld en ook hier is de piano weer terug dus die gaan we hopelijk straks horen en ik weet zeker het klantoordeel gaat door het dak.

  Het is een enorme belangrijke ontwikkeling en zeker in de ontwikkeling die het centrum als geheel doormaakt.

  We zijn heel veel bezig met het centrum.

  Wat vroeger echt een winkelcentrum was en nu steeds meer een binnenstad wordt waar het station natuurlijk een prominente plek inneemt.

  De vergroening werd al genoemd en dat doen we eigenlijk door het hele stadscentrum.

  Dus rond het station is veel vergroend maar helemaal tot aan het Weerwater zijn we bezig met groener maken van die pleinen.

  Dat is fijner voor de mensen die hier komen want het is fijner om er te verblijven en het betekent ook dat mensen langer blijven, dat is ook weer fijn voor de ondernemers want er wordt dan toch vaak net wat meer uitgegeven en er is cultuur toegevoegd.

  Dus je ziet verschillende kunst in de openbare buitenruimte aan het station dus in die zin, er gebeurt ontzettend veel, allemaal dingen om het hier leuker te maken, aangenamer te maken voor zowel de inwoners als de bezoekers.

  Toen hebben we met elkaar afgesproken we gaan investeren in de stad want de stad heeft een enorme groeiopgave, dat moet uiteindelijk van duizend inwoners moet het naar en misschien wel duizend inwoners gaan groeien en dat betekent heel veel ontwikkeling voor de stad en dan moet je de stad toekomstbestendig maken.

  En dat gaat gewoon hartstikke goed.

  Het stadshart wordt opgeknapt, de wethouder had het er al over, het station knappen wij op.

  We zijn met allerlei investeringen bezig voor de toekomst en dit station is ontzettend belangrijk want we zitten in de regio, we worden steeds drukker en dan weet je gewoon als je heel veel mensen bij elkaar hebt dat je goede OV-verbindingen nodig hebt en dan is dit station is het eerste grote station in Flevoland, de poort richting de rest van Flevoland.

  Voor Almere is het echt fantastisch nieuws dat het station nu ook echt klaar is, het nieuwe station.

  Dat we hier samen met de partners, met ProRail, met de NS, met de provincie stappen hebben gezet.

  Elke dag zijn er duizenden Almeerders die hier in de ochtend, in de middag, in de avond komen.

  Voor wie dit het eerste is als ze weer voet aan de grond zetten in hun eigen stad waar ze binnen lopen en het ziet er gewoon echt veel mooier uit.

  En al die duizenden Almeerders hebben daar heel veel plezier van en ik denk vooral aan die reizigers vandaag en wat het voor hen betekent en daar zijn wij als stadsbestuur heel erg blij mee.

  En het worden er alleen maar meer.

  Want we willen in dit decennium duizend woningen bijbouwen in Almere.

  Dat is nog al wat.

  Waarvan ongeveer één vijfde deel hier rondom het station.

  Dus er zijn een heleboel meer Almeerders die ook nog gaan profiteren van alle stappen die hier gezet zijn en ik vind dat, naar onze partners toe, maar vooral naar al die mensen die hier zo hard aan gewerkt hebben, die echt de bouw gedaan hebben, echt een heel groot compliment waard.

  Op het prachtige, nieuwe station.

  Proost.

  Het stationsgebied is meer en meer een aantrekkelijke entree van de stad met woningen, meer groen en verschillende plekken waar mensen kunnen zitten. De barrière tussen de noordzijde en de zuidzijde is opgeheven door de tegelvloer die is doorgetrokken. Door de toegankelijke uitstraling is het een geïntegreerd onderdeel van het centrum geworden.

  Zowel het Stationsplein als het Mandelaplein hebben een aantrekkelijke uitstraling gekregen met groen en zitjes, waar je langer blijft dan je van plan was. Beide pleinen hebben een kleurrijk kunstwerk gekregen. Het Mandelaplein heeft het lichtkunstwerk ‘Kunstwerk-Almere’ van kunstenaar Geert Mul, een fantasierijke verbeelding hoe de stad er onder water uit ziet. Aan de zijde van het Stationsplein hangt een lichtkunstwerk van Iwan Smit. Beide kunstwerken zijn onderdeel van de Zeegroene Loper, de kunstroute vanaf het station tot aan het Weerwater. De pleinen vormen een mooie overgang naar de winkels, scholen, kantoren en uitgaansgelegenheden in de binnenstad.

  Dit project is uitgevoerd in samenwerking met gemeente Almere, provincie Flevoland, NS en ProRail.

  Versterken Almere Centrum

  Drukke winkelstraat in Almere Stad

  Om de economische groei van Almere te bevorderen, wordt het centrum van Almere Stad de komende jaren verder ontwikkeld. Er komen extra woningen en nieuwe voorzieningen bij en we verbeteren de routing in de stad. We starten met de plannen van de Oostkavels, de nieuwe buurten aan de Oostzijde van het centrum. Zo kan de binnenstad uitgroeien tot kloppend hart van de stad én de regio.

  De komende jaren groeit het aantal gebruikers van het centrumgebied. Daarom gaan we het aantal commerciële, culturele en maatschappelijke voorzieningen uitbreiden. Ook komen er op diverse plekken in het centrum, zoals de Oostkavels en Stationskwartier, meer woningen, voorzieningen en groen.

  Bestaande locaties gaan we optimaal benutten, bijvoorbeeld door leegstaande panden te transformeren naar woningen in het Stationskwartier of op de Grote Markt. We spelen daarbij in op de groeiende vraag naar wonen in het centrum van de stad en woningen voor speciale doelgroepen, zoals studentenwoningen.

  Kunst in openbare ruimte

  Ook ontwikkelen we de Zeegroene Loper, een nieuwe kunstroute die vanaf het station tot aan het Weerwater loopt. De Zeebank in het nieuwe stadspark aan de vernieuwde Stadhuispromenade en de vloerschildering aan de Corridor zijn onderdeel van de kunstroute door de binnenstad.

  Foto Kunstwerk Corridor
  Foto Kunstwerk Corridor

  Wat hebben we gedaan?

  De afgelopen jaren heeft het centrum van Almere zich ontwikkeld tot een aantrekkelijk gebied met een eigentijds aanbod, een heel eigen sfeer en bijzondere evenementen. Steeds meer Almeerders en inwoners uit de regio weten het centrum hierdoor te vinden. Dit hebben we bereikt door investeringen te doen in de openbare ruimte, de marketing, het vastgoed en de voorzieningen. Hierbij werkt de gemeente Almere intensief samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en instellingen.

  Wat gaan we doen?

  De komende jaren zetten we deze koers door. In het centrum komen extra woningen, het winkel- en horeca-aanbod wordt blijvend vernieuwd en samen met de diverse partners stimuleren we kleinere werklocaties voor bijvoorbeeld ZZP-ers die hier op flexibele momenten willen werken. De nieuwe kunstroute, de Zeegroene Loper, krijgt nieuwe kunstwerken. De routing en pleinen worden nog aantrekkelijker zodat bezoekers langer in de het centrum verblijven en ook meer gaan besteden. Zo versterken we niet alleen de lokale, maar ook de regionale aantrekkingskracht van Almere Centrum.

  Rondje Weerwater (almere20.nl)

  Rondje Weerwater

  Weerwater Almere Floats - Richard Terborg

  Het Weerwater is het centraal gelegen water in het hart van Almere. Dit gebied is dé plek voor Almeerders om te sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Met het Rondje Weerwater verbinden we Almere Centrum en de zuidoever van het Weerwater met elkaar.

  De verbindende schakel tussen centrum en zuidoever

  Bestaande wandel-, fiets- en sportroutes rond het Weerwater worden op elkaar aangesloten en extra aantrekkelijk gemaakt. Tussen Filmwijk en de Zuidoever, waar de Floriade Expo plaatsvond en later de nieuwe stadswijk Hortus verrijst, is de Weerwaterbrug gebouwd. Zo is het Weerwater dé verbindende schakel tussen Almere Centrum en de Zuidoever.

  Inbreng omwonenden

  Bewoners, verenigingen en ondernemers zijn nauw betrokken geweest bij de plannen voor het Rondje Weerwater. De afgelopen jaren is er regelmatig overleg met hen gevoerd. Hun inbreng is verwerkt in de vastgestelde visie. We willen het Weerwater aantrekkelijker maken door diverse activiteiten te organiseren en ontmoetingsplekken toe te voegen. Uiteraard houden we hierbij rekening met de omliggende natuur.

  Wat hebben we gedaan?

  Afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het zogenoemde Korte Rondje en de Weerwaterbrug. Het project Kort Rondje Weerwater, een track om te fietsen, wandelen, skeeleren ronden we in 2023 af.

  In oktober 2019 zijn we gestart met de herinrichting van de Esplanade. De Esplanade is veranderd van een kale stenen vlakte in een groene en aantrekkelijke plek voor Almeerders en centrumbezoekers. Een plek waar je graag wat langer verblijft en waar de stad zich van haar mooiste kant laat zien. Een plek die aanvoelt als vakantie in de stad.

  In maart 2022 is de tweede fase van de herinrichting van de Esplanade afgerond. Er is een heus stadsstrand met een horecapaviljoen en de steigers zijn uitgebreid voor de watertaxi over het Weerwater.

  Ook worden er nieuwe activiteiten en evenementen in samenwerking met diverse partners georganiseerd. Voorbeelden zijn Almere Floats en het lichtkunstfestival Alluminous.

  Wat gaan we doen?

  We gaan verder met het Korte Rondje Weerwater. Er komen ontmoetingsplekken en de deelgebieden worden doorontwikkeld. Daarnaast gaan we verschillende activiteiten op en om het water mogelijk maken, zoals we ook in 2022 hebben gedaan.

  Zo wordt het Weerwater straks letterlijk en figuurlijk het hart van Almere.

  Campus Esplanade

  Impressie Kenniscampus in Almere Stad

  Bron: TConceptT

  Almere wil een stad zijn die aantrekkelijk is voor studenten, ook ná hun afstuderen. Om hen aan de stad te verbinden, verbreden we het aanbod van hoger onderwijs en stimuleren we kennis, innovatie en ondernemerschap.

  Wat hebben we gedaan?

  Het onderwijsaanbod van Hogeschool Windesheim is de afgelopen jaren fors uitgebreid. Dat heeft veel nieuwe studenten naar Almere getrokken en een ware braingain ontketend, waar Almere op meerdere vlakken van profiteert.

  Wat gaan we doen?

  We bouwen een studentencampus aan de Esplanade, op de plek van de Hospitaalgarage. De nieuwe hoofdlocatie van Windesheim wordt onderdeel van deze campus. Ook komen er voorzieningen als testlabs en werklocaties. Daarnaast gaat de campus huisvesting bieden aan zowel nationale als internationale studenten en wordt het een plek voor onderwijs gerelateerde activiteiten. Met de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit worden hier afspraken over gemaakt. Zo ontstaat een aantrekkelijk studentenklimaat.

  Impressie Campus
  Impressies: TConcepT

  Een bijdrage uit het Fonds Verstedelijking Almere wordt ingezet om in het nieuwe Windesheim-gebouw ruimtes een economische broedplaats te realiseren. Daarnaast wordt dit geld gebruikt voor het creëren van studiefaciliteiten, community-vorming en een gezamenlijke programmering van congressen, onderwijsactiviteiten en webinars op de campus.

  Het kenniscentrum van hogeschool Windesheim groeit door naar het kennisinstituut voor stad en regio. Het lectoraat Urban Innovation, onderdeel van het kenniscentrum, werkt samen met maatschappelijke partners en het regionale bedrijfsleven aan onderzoek en toepassingen voor de toekomstige samenleving. Er wordt gekeken naar complexe vragen op het gebied van gezondheid en welzijn, integratie, veiligheid, energie transitie en duurzaamheid.