Station en stationsomgeving

  Impressie van Almere Centrum

  Station Almere Centrum en het omliggende gebied worden de komende jaren grondig gerenoveerd. Met het oog op de ontwikkelingen van Almere én de komst van de Floriade in 2022 wordt het gebied getransformeerd tot een veilige en aantrekkelijke entree voor de stad en ov-knooppunt voor de regio.

  Visitekaartje van Almere

  Station Almere Centrum is het grootste intercitystation aan de Flevolijn. Het is een belangrijk knooppunt in het openbaarvervoernetwerk van de regio. Maar het station uit 1987 en het omliggende Stationskwartier zijn verouderd en passen niet bij de groei van het aantal reizigers en de ontwikkeling van de stad. Met het project Station en Stationsomgeving werken we aan de verbetering van de stationsomgeving als aantrekkelijke plek in de stad om te wonen, werken, studeren, ondernemen en verblijven. Het gebied wordt getransformeerd tot visitekaartje van de stad.

  Wat hebben we gedaan?

  In mei 2019 heeft de gemeenteraad van Almere ingestemd met het voorstel om het station en omgeving door te ontwikkelen tot een belangrijk entreegebied van Almere en de regio. In samenwerking met partners wordt het gebied de komende jaren grondig gerenoveerd. Op 17 juli 2019 hebben ProRail, NS en de gemeente Almere de realisatieovereenkomst voor Station Almere Centrum ondertekend. Inmiddels is de ingrijpende renovatie van station en stationsomgeving in volle gang.

  Mandelaplein met uitzicht op Station Almere Centrum

  Wat gaan we doen?

  Almere Centrum wordt een duurzaam station dat voorbereid is op de toekomst. Het stationsgebied wordt een aantrekkelijke entree van de stad. Het Stationsplein ondergaat een metamorfose, met meer groen en verschillende plekken waar mensen kunnen zitten. Het wordt een plein met een aantrekkelijke uitstraling, waar je langer blijft dan je van plan was. Een plek die bezoekers nieuwsgierig maakt om de rest van Almere te ontdekken. Een echt visitekaartje van onze stad.

  Weerwater impressie

  Het station en de directe omgeving worden naar verwachting begin 2022 opgeleverd, vóór aanvang van Floriade Expo 2022.

  Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met gemeente Almere, provincie Flevoland, NS en ProRail.

  Versterken Almere Centrum

  Drukke winkelstraat in Almere Stad

  Om de economische groei van Almere te bevorderen, wordt het centrum van Almere Stad de komende jaren verder ontwikkeld. Er komen extra woningen en nieuwe voorzieningen bij en we verbeteren de routing in de stad. Zo kan het centrum uitgroeien tot kloppend hart van de stad én de regio.

  De komende jaren groeit het aantal gebruikers van het centrumgebied. Daarom gaan we het aantal commerciële, culturele en maatschappelijke voorzieningen uitbreiden. Ook komen er op diverse plekken in het centrum meer woningen en winkels. Bestaande locaties gaan we optimaal benutten, bijvoorbeeld door leegstaande panden te transformeren naar woningen. We spelen daarbij in op de groeiende vraag naar wonen in het centrum van de stad en woningen voor speciale doelgroepen, zoals studentenwoningen. Ook ontwikkelen we de Groene Loper, die bezoekers vanaf de noordzijde van het station via het Weerwater naar het Floriadeterrein (en later de stadswijk Hortus) leidt.

  Wat hebben we gedaan?

  De afgelopen tien jaar heeft het centrum van Almere zich ontwikkeld tot een aantrekkelijk gebied met een eigentijds aanbod, een heel eigen sfeer en bijzondere evenementen. Steeds meer Almeerders en inwoners uit de regio weten het centrum hierdoor te vinden. Dit hebben we bereikt door substantiële investeringen te doen in de openbare ruimte, de marketing, het vastgoed en de voorzieningen. Hierbij heeft de gemeente Almere intensief samengewerkt met ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en instellingen.

  Wat gaan we doen?

  De komende jaren zetten we deze koers door. In het centrum komen extra woningen, het winkel- en horeca-aanbod wordt blijvend vernieuwd en samen met de diverse partners stimuleren we informele werklocaties. Ook worden de routing en de pleinen in de binnenstad verbeterd. Zo versterken we niet alleen de lokale, maar ook de regionale aantrekkingskracht van Almere Centrum.

  Rondje Weerwater

  Esplanade Almere 20 druk in gebruik

  HHet Weerwater is het centraal gelegen water in het hart van Almere. Dit gebied wordt straks dé plek voor Almeerders om te sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Met het Rondje Weerwater verbinden we Almere Centrum en de zuidoever van het Weerwater met elkaar.

  De verbindende schakel tussen centrum en zuidoever

  Bestaande wandel-, fiets- en sportroutes rond het Weerwater worden op elkaar aangesloten en extra Bestaande wandel-, fiets- en sportroutes rond het Weerwater worden op elkaar aangesloten en extra aantrekkelijk gemaakt. Tussen Filmwijk en de zuidoever, waar in 2022 de Floriade plaatsvindt en later de nieuwe stadswijk Hortus verrijst, is de Weerwaterbrug gebouwd. Zo is het Weerwater dè verbindende schakel tussen Almere Centrum en de zuidoever.

  Inbreng omwonenden

  Bewoners, verenigingen en ondernemers zijn nauw betrokken geweest bij de plannen voor het Rondje Weerwater. De afgelopen jaren is er regelmatig overleg met hen gevoerd. Hun inbreng is verwerkt in de vastgestelde visie, waarbij de volgende doelen het uitgangspunt zijn:

  • Het Weerwater als bestemming;
  • Sterke relatie met de oevers;
  • Diverse activiteiten op het Weerwater en langs de oevers;
  • Hoogwaardige recreatieroutes vanuit de stad en regio takken aan op het Rondje Weerwater;
  • Ecologische en recreatieve waarde van het Weerwater zijn in balans.

  Wat hebben we gedaan?

  Afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het zogenoemde Korte Rondje en de Weerwaterbrug. Het project Kort Rondje Weerwater is nog niet afgerond, omdat na de aanleg nog de inrichting moet plaatsvinden.

  In oktober 2019 zijn we gestart met de herinrichting van de Esplanade. De Esplanade is veranderd van een kale stenige vlakte in een groene en aantrekkelijke plek voor Almeerders en centrumbezoekers. Een plek waar je graag wat langer verblijft en waar de stad zich van haar mooiste kant laat zien. Een plek die aanvoelt als vakantie in de stad en die direct na het verwijderen van de hekken al heel wat bezoekers trok.

  Wat gaan we doen?

  In maart 2022 is de tweede fase van de herinrichting van de Esplanade afgerond. Er is een heus stadsstrand met een horecapaviljoen en desteigers zijn uitgebreid voor de watertaxi naar de Floriade (eerst de Expo en daarna de Floriadewijk).

  Daarnaast gaan we verder met het Kort Rondje Weerwater. Er komen ontmoetingsplekken en de deelgebieden worden doorontwikkeld. Daarnaast gaan we verschillende activiteiten op en om het water mogelijk maken.

  Zo wordt het Weerwater straks letterlijk en figuurlijk het hart van Almere.

  Een heel aantal jaren geleden is er een goed plan gemaakt samen met betrokken partners van deze omgeving.

  Inmiddels is de Esplanade afgerond zoals we hem idealiter bedoeld hadden.

  Je ziet een heel mooi natuurlijk gebied.

  Het heeft nu al een enorme extra aantrekkingskracht.

  Dat is zeer essentieel voor de hele binnenstad.

  Want het geeft een enorme aantrekkingskracht naar de Esplanade toe.

  Maar we zijn er nog lang niet.

  We hebben nog een tweede fase voor de boeg.

  We hebben nu een geweldig plein en we willen heel erg graag dat geweldige meer er ook bij gaan betrekken.

  Dus er wordt straks een mooi strand aangelegd.

  Waar ook bootjes aangelegd kunnen worden zodat het nog meer aantrekkingskracht krijgt.

  Er is een horecapaviljoen gepland in het gebied.

  Echte connectie met het water vanuit de binnenstad  

  In de binnenstad doen we het voor Almere maar ook vooral voor de regio.

  En wij willen gewoon een aantrekkelijke binnenstad zijn waar goed gewoond en gestudeerd kan worden.

  Waarbij we voor eeuwig jong altijd weer door kunnen ontwikkelen voor onze stad en regio.

  Met de eerste fase die nu af en met de tweede fase die erbij gaan wij echt gebruik maken van Almere voor de regio

  zoals andere grote steden dat ook doen.

  We hebben zo’n geweldig mooi meer midden in de binnenstad.

  Dat zijn alleen maar steden zoals Chicago, Genève en andere beroemde steden die zo’n kwaliteit midden in de binnenstad en regio hebben.

  Wij hebben die kwaliteit en wij zijn ontzettend gelukkig dat daar nu echt op geïnvesteerd wordt.

  Met een prachtig resultaat zoals je nu al ziet.

  Bekijk de video ‘Werkzaamheden Weerwaterbrug’ op YouTube.

  Floriade

  Impressie bovenaanzicht van Floriade

  Vanaf het voorjaar van 2022 vindt in Almere de zevende wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 plaats. Met het thema ‘Growing Green Cities’ richt dit evenement zich gedurende zes maanden op de groene stad van de toekomst. Met dit sleutelproject versterken we het hart van Almere.

  Levend laboratorium

  Tijdens de Expo is het Floriadeterrein een levend laboratorium. Er komen inspirerende tentoonstellingen van landen, steden en innovatieve bedrijven uit de groensector en daarbuiten. Maar ook diverse attracties, kunst en cultuur en een uniek arboretum van bomen, struiken en bloemen.

  Floriade als aanjager

  De Floriade versterkt op verschillende manieren het hart van de stad. Allereerst met het evenement in 2022, maar ook met de stadswijk Hortus die na afloop van de Expo op het Floriadeterrein wordt ontwikkeld. Daarnaast is Floriade Expo 2022 aanjager van diverse andere projecten. Zo worden het Weerwater en de directe omgeving beter benut voor de stad via het sleutelproject Rondje Weerwater.

  Bijdrage Fonds Verstedelijking Almere

  De provinciale bijdrage aan de Floriade loopt via het FVA. Daaruit wordt onder andere bijgedragen aan het economisch programma Floriade Werkt, Floriade Bruggen, Floriade Dialogues en de Floriade-programmering. Daarnaast zijn er enkele projecten in het FVA die gerelateerd zijn aan de Floriade, zoals de Flevo Campus die gerealiseerd wordt op het Floriade terrein.