Urban Innovation

  Impressie Kenniscampus in Almere Stad - bron: TConceptT

  Bron: TConceptT

  In nieuwe steden zoals Almere gebeurt veel: woningen en voorzieningen bouwen, leefbare buurten maken en houden, inrichten van de ruimte, nieuwe bedrijvigheid. Almere groeit in de komende jaren verder en krijgt te maken met complexe vraagstukken op economisch, sociaal en ecologisch gebied.

  Wat doen we?

  Het lectoraat Urban Innovation is onderdeel van het Kenniscentrum Maatschappelijke Innovaties Flevoland van hogeschool Windesheim in Almere. Hier werken een lector, onderzoekers, docenten, studenten en partners in het werkveld samen aan praktijkgericht onderzoek op het gebied van inclusieve en duurzame stadsontwikkeling. De uitkomsten van het onderzoek bieden aanknopingspunten voor het vormgeven van een participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en beheer van wijken.

  Onderwijs

  Het lectoraat heeft de minor Urban Innovation ontwikkeld. Een minor is een keuzepakket dat studenten tijdens hun studie zelf kiezen. De minor Urban Innovation wordt gevolgd door studenten uit allerlei studierichtingen en ook van andere scholen. Zo leren studenten multidisciplinair samen te werken aan lokale problemen.

  Binnen het Urban Innovation programma is het ook mogelijk CoMaker opdrachten uit te voeren. Dit zijn stageopdrachten met en voor een bedrijf of organisatie.

  Fieldlabs

  De minor en CoMaker studenten werken in fieldlabs. Een fieldlab is een plek in de wijk waar bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, professionals, studenten en (docent)onderzoekers samenwerken om lokale problemen te onderzoeken en oplossingen te bedenken. Voorbeelden van vragen zijn:

  • Hoe betrekken we een zo breed mogelijk publiek, dus ook jongeren, minder validen, laaggeletterden en anderen bij de programmering van het nieuwe multifunctionele Cultuurhuis in Almere Buiten?
  • Wat voor soort ondernemers starten in Almere? En waar willen mensen uit Almere graag werken?
  • Hoe kan de Europalaan in Almere Poort een plek worden waar mensen met plezier verblijven, elkaar ontmoeten en hun boodschappen kunnen doen?

  Hackathon

  Jaarlijks wordt een hackathon georganiseerd: studenten buigen zich in groepjes van verschillende opleidingen over duurzaamheidsvraagstukken.

  Op 7, 8 en 9 september 2022 vond de hackaton voor 2022/2023 plaats: 190 studenten van allerlei opleidingen (van bedrijfskunde tot engineering) bedachten oplossingen voor bedrijven uit de regio. De winnende groep bedacht een manier om zonnepanelen opnieuw te gebruiken.

  Bekijk hier het filmpje van dit evenement.

  We zijn hier drie dagen bij elkaar met
  180 studenten en werken in één grote Hackathon.

  Voor 12 bedrijven die allemaal graag willen verduurzamen…
  en deze bedrijven zijn heel benieuwd
  naar de ideeën van deze generatie.

  En daar werken we met z’n allen aan!

  Horizon Flevoland stimuleert het bedrijfsleven…
  om bedrijven te helpen groeien in de circulaire richting.

  En we hopen dat de ideeën van onze studenten bedrijven daarin stimuleert.

  Wij doen mee met de Hackathon, daar waar
  wij connectie zoeken met Windesheim.

  De Hackathon kwam via Horizon op mijn pad.

  En om altijd naar adviseurs te luisteren is het ook
  wel eens leuk en misschien wel heel leerzaam…
  om als bedrijf naar studenten te luisteren.

  Ja, we zijn bezig met het afval van appelsap,
  er blijft pulp over.

  En daar moeten wij iets voor gaan
  bedenken hoe dat gebruikt kan worden.

  Wij werken voor het bedrijf Nimatech en
  die haalt de bestrating uit straten.

  En ze willen kijken hoe ze de stenen
  kunnen hergebruiken op locatie.

  Dus we zijn nu lekker aan het tekenen,
  een beetje een grove schets van het prototype…
  maar de sfeer is goed, dus het komt zeker goed!

  Wat ik zo tof hieraan vind is dat je nieuwe mensen
  leert kennen van andere opleidingen.

  We hebben veel verschillende studierichtingen.

  Dat je dan in een verschillende groep zit en dat is wel leuk.

  De Hackathon is een unieke onderwijsvorm…
  omdat het juist met héél veel studenten samen is.

  Er zijn hier studenten vanuit vijf verschillende opleidingen…
  en één minor.

  Ze leren hier samenwerken met studenten vanuit andere disciplines.

  Die ervaring, die nemen ze mee als ze straks
  in het werkveld aan de slag gaan.

  Wat zo uniek is is dat onze studenten echt
  aan de slag mogen met vraagstukken uit de praktijk.

  Ik leer veel over duurzaamheid en dat is wel gaaf,
  omdat het heel erg van het nu is, natuurlijk.

  Om van een lineaire keten te komen, tot een circulaire keten.

  En om van daaruit met oplossingen te komen.

  Ik vind het heel inspirerend eigenlijk wel…
  wel lange dagen, wel pittig…
  maar wel leuk om zo andere inzichten te krijgen.

  Hier komen de stenen in.

  Hier wordt het gefilterd.

  Je moet de steen 360° draaien om te kijken of hij geen breuken heeft.

  Op deze manier leren we studenten om veel breder te kijken naar vraagstukken…
  en naar wat er speelt in de samenleving.

  En daat helpt zo’n Hackathon als deze heel erg bij.

  Om bewust te worden van de mogelijkheden van andere perspectieven.

  Doordat er hier in zo’n korte tijd, zo veel energie ingestoken wordt…
  is de kans dat dit ook echt beweging gaat veroorzaken heel erg groot.

  En de winnaar van vandaag is…
  nummer 10!

  Leuke ervaring, maar er gaat heel veel door mij heen.

  Nooit verwacht dat wij de winnaar zouden zijn!

  Kennisdelen

  Urban Innovation organiseert regelmatig inspiratiesessies over bijvoorbeeld “Hoe maak je een stad?”, “Hoe zorg je dat een stad een thuis wordt?”, duurzame woonconcepten en nog veel meer.

  Daarnaast is Urban Innovation medeorganisator van de talkshowreeks Op de rand van de toekomst. Deze programmareeks bekijkt vanuit verschillende invalshoeken mogelijke toekomstbeelden. Er zijn inspirerende sprekers en het publiek doet mee. Op de rand van de toekomst in de Kunstlinie is een samenwerking van de Gemeente Almere met hogeschool Windesheim, Aeres Hogeschool, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit en Avanti Almere.

  Meer weten over het lectoraat Urban Innovation? Bekijk de pagina over Urban Innovation op de website van hogeschool Windesheim.

  Internationale campus

  Bovenaanzicht International School Almere

  Bron: cepezed

  Om de economie te versterken, wil Almere meer internationale bedrijven aantrekken. Daarvoor is uitbreiding van het internationaal onderwijs een must. Internationale bedrijven vestigen zich graag op plekken met genoeg voorzieningen voor hun werknemers, zoals huisvesting, groen, cultuur én onderwijs.

  Wat hebben we gedaan?

  Door het internationale onderwijs uit te breiden, wordt Almere aantrekkelijker voor internationale werkgevers én werknemers. En dat is belangrijk, want internationale werknemers zijn vaak koopkrachtig, ze zorgen voor groei en voor meer werkgelegenheid – ook voor bestaande bedrijven in de regio. Bovendien dragen internationale bedrijven bij aan een grotere diversiteit, wat de economie robuuster en stabieler maakt. De afgelopen jaren zijn de eerste stappen gezet naar de realisatie van een internationale campus in Almere. De school komt in het Annapark, een centraal gelegen locatie met een goede bereikbaarheid.

  Wat gaan we doen?

  Met een bijdrage uit het Fonds Verstedelijking Almere wordt begin 2023 de eerste fase van de school opgeleverd. Het wordt een modern, ‘gezond’ en energieneutraal schoolgebouw voor basis- en voortgezet internationaal onderwijs. Het campusterrein biedt ruimte voor alle schoolactiviteiten en er kunnen 700 leerlingen terecht. In de tweede fase groeit de school door naar 1.000 leerlingen. Hierdoor wordt Almere een (onderwijs)stad waar expats graag willen wonen en waar (internationale) bedrijven zich graag willen vestigen.

  Flevo Campus

  Drie personen staan met scheppen op veld

  Deze eeuw wonen er voor het eerst in de geschiedenis meer mensen in steden dan op het platteland. Dat betekent dat meer stedelingen dan ooit afhankelijk zijn van steeds minder boeren die het voedsel produceren.

  De voedselproductie legt een groot beslag op de natuurlijke hulpbronnen op aarde. Maar ook door de coronacrisis worden we met onze neus op de feiten gedrukt: we moeten toe naar meer duurzame en lokaal ingerichte voedselketens.

  Wat gaan we doen?

  Flevo Campus houdt zich bezig met de vraag: hoe gaan we in de toekomst de stad voeden? Op Flevo Campus werken onderzoekers, ondernemers, docenten en studenten samen aan nieuwe oplossingen voor een gezond en duurzaam voedselsysteem. Het is dé plek waar innovaties op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken in de praktijk wordt gebracht. Pionieren door middel van living labs staat er centraal. Flevo Campus groeit tot een volwassen kenniscluster met een innovatief klimaat. De fysieke campus vind je op het voormalige Floriadeterrein, met nieuwbouw van Aeres Hogeschool, het Food Forum van de provincie Flevoland en het starterspaviljoen, de Village.

  Bron: Maarten Feenstra

  De campus is ruimtelijk georganiseerd rondom een centraal plein, met ruimte voor nieuwe en duurzame initiatieven als het Low Food Lab, laboratorium voor voedselvernieuwing, en voor nieuwe instituten en organisaties zoals de University of Gastronomy (topopleiding voor chefs) en de Flevo Campus Denktank voor young professionals en promovendi.

  Flevo Campus… van de toekomst

  Hoe ziet de toekomst van het voedselsysteem eruit voor de consument? Die vraag staat centraal bij Flevo Campus… van de Toekomst. De komende tijd gaan we met de Almeerders en Flevolanders onderzoeken hoe bekende plekken uit de voedselomgeving zoals de supermarkt, de toko, de automatiek en de kantine er in de toekomst uit zien.

  Meer hoogwaardige ‘groene’ kennis

  Flevo Campus trekt internationale studenten, topopleidingen, spraakmakende wetenschappers, succesvolle promovendi en innovatieve chefs naar Almere. Dit zorgt voor een toename van het aantal hoogwaardige ‘groene’ kennisfuncties in de stad.

  Versterking van de economische structuur

  Flevo Campus is een wetenschappelijke verzamelplek voor innovaties en kennistoepassing van bedrijven. Zij worden daarbij gesteund door kennisinstituten als Wageningen University & Research en Aeres. Hiermee versterkt Flevo Campus de lokale en regionale economische structuur.

  Groei internationale reputatie

  Met Flevo Campus groeit Almere uit tot (wetenschappelijke) praktijkwerkplaats voor stedelijke voedselvoorziening. Dit komt de internationale reputatie van de stad ten goede.

  Bekijk de video ‘Lenno Munnikes is programma directeur bij Flevo Campus’ op YouTube.

  Meer weten over de Flevo Campus? Kijk op flevocampus.nl

  MBO ICT Field Lab

  Leraar kijkt op mee op computer van student

  In Almere zijn veel MBO-opgeleiden. Dit is een grote kracht, tegelijkertijd is dit een punt van zorg. Vooral MBO’ers in de administratieve sector hebben weinig toekomstperspectief. Om hen voor te bereiden op toekomstig werk, moeten zij hun kennis blijven ontwikkelen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

  Wat gaan we doen?

  Het MBO ICT Field Lab is voor de zomer van 2022 onder de naam ‘ICT Tribe Almere’ van start gegaan.. Het programma richt zich op MBO-afgestudeerden in Almere én de rest van Nederland voor wie de arbeidsmarkt weinig perspectief biedt. Bij de ICT Tribe Almere maken zij kennis met uiteenlopende mogelijkheden van werken en leren in de ICT, wereldwijd een van de meest toekomstbestendige sectoren.

  Dat gebeurt op een laagdrempelige, daadkrachtige en actieve manier.. Verschillende doelgroepen kunnen er terecht. Of het nu gaat om het opbouwen van theoretische kennis of om het werken aan opdrachten vanuit het Almeerse bedrijfsleven, bij de ICT Tribe Almere zijn alle benodigde faciliteiten aanwezig.

  Doorlopende leerlijn

  De ICT Tribe Almere krijgt een eigen plek bij het ROC Almere Buiten. Er wordt gewerkt aan een doorlopende leerlijn naar het hoger beroepsonderwijs van Windesheim in de ICT-technologie. Daarmee wordt het toekomstperspectief van een grote groep Almeerders aanzienlijk verbeterd.

  Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met ROC Flevoland, Windesheim, Provincie Flevoland, het bedrijfsleven, UWV en diverse uitzendbureaus in Almere.