Internationale campus

  Bovenaanzicht International School Almere

  Bron: cepezed

  Om de economie te versterken, wil Almere meer internationale bedrijven aantrekken. Daarvoor is uitbreiding van het internationaal onderwijs een must. Internationale bedrijven vestigen zich graag op plekken met genoeg voorzieningen voor hun werknemers, zoals huisvesting, groen, cultuur én onderwijs.

  Wat hebben we gedaan?

  Door het internationale onderwijs uit te breiden, wordt Almere aantrekkelijker voor internationale werkgevers én werknemers. En dat is belangrijk, want internationale werknemers zijn vaak koopkrachtig, ze zorgen voor groei en voor meer werkgelegenheid – ook voor bestaande bedrijven in de regio. Bovendien dragen internationale bedrijven bij aan een grotere diversiteit, wat de economie robuuster en stabieler maakt. De afgelopen jaren zijn de eerste stappen gezet naar de realisatie van een internationale campus in Almere. De school komt in het Annapark, een centraal gelegen locatie met een goede bereikbaarheid.

  Wat gaan we doen?

  Met een bijdrage uit het Fonds Verstedelijking Almere wordt begin 2023 de eerste fase van de school opgeleverd. Het wordt een modern, ‘gezond’ en energieneutraal schoolgebouw voor basis- en voortgezet internationaal onderwijs. Het campusterrein biedt ruimte voor alle schoolactiviteiten en er kunnen 700 leerlingen terecht. In de tweede fase groeit de school door naar 1.000 leerlingen. Hierdoor wordt Almere een (onderwijs)stad waar expats graag willen wonen en waar (internationale) bedrijven zich graag willen vestigen.

  Flevo Campus

  Drie personen staan met scheppen op veld

  Deze eeuw wonen er voor het eerst in de geschiedenis meer mensen in steden dan op het platteland. Dat betekent dat meer stedelingen dan ooit afhankelijk zijn van steeds minder boeren die het voedsel produceren.

  De voedselproductie legt een groot beslag op de natuurlijke hulpbronnen op aarde. Maar ook door de coronacrisis worden we met onze neus op de feiten gedrukt: we moeten toe naar meer duurzame en lokaal ingerichte voedselketens.

  Wat gaan we doen?

  Flevo Campus houdt zich bezig met de vraag: hoe gaan we in de toekomst de stad voeden? Op Flevo Campus werken onderzoekers, ondernemers, docenten en studenten samen aan nieuwe oplossingen voor een gezond en duurzaam voedselsysteem. Het is dé plek waar innovaties op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken in de praktijk wordt gebracht. Pionieren door middel van living labs staat er centraal. Flevo Campus groeit tot een volwassen kenniscluster met een innovatief klimaat. De fysieke campus vind je op het voormalige Floriadeterrein, met nieuwbouw van Aeres Hogeschool, het Food Forum van de provincie Flevoland en het starterspaviljoen, de Village.

  Bron: Maarten Feenstra

  De campus is ruimtelijk georganiseerd rondom een centraal plein, met ruimte voor nieuwe en duurzame initiatieven als het Low Food Lab, laboratorium voor voedselvernieuwing, en voor nieuwe instituten en organisaties zoals de University of Gastronomy (topopleiding voor chefs) en de Flevo Campus Denktank voor young professionals en promovendi.

  Flevo Campus… van de toekomst

  Hoe ziet de toekomst van het voedselsysteem eruit voor de consument? Die vraag staat centraal bij Flevo Campus… van de Toekomst. De komende tijd gaan we met de Almeerders en Flevolanders onderzoeken hoe bekende plekken uit de voedselomgeving zoals de supermarkt, de toko, de automatiek en de kantine er in de toekomst uit zien.

  Meer hoogwaardige ‘groene’ kennis

  Flevo Campus trekt internationale studenten, topopleidingen, spraakmakende wetenschappers, succesvolle promovendi en innovatieve chefs naar Almere. Dit zorgt voor een toename van het aantal hoogwaardige ‘groene’ kennisfuncties in de stad.

  Versterking van de economische structuur

  Flevo Campus is een wetenschappelijke verzamelplek voor innovaties en kennistoepassing van bedrijven. Zij worden daarbij gesteund door kennisinstituten als Wageningen University & Research en Aeres. Hiermee versterkt Flevo Campus de lokale en regionale economische structuur.

  Groei internationale reputatie

  Met Flevo Campus groeit Almere uit tot (wetenschappelijke) praktijkwerkplaats voor stedelijke voedselvoorziening. Dit komt de internationale reputatie van de stad ten goede.

  Bekijk de video ‘Lenno Munnikes is programma directeur bij Flevo Campus’ op YouTube.

  Meer weten over de Flevo Campus? Kijk op flevocampus.nl

  Campus Esplanade

  Impressie Kenniscampus in Almere Stad

  Bron: TConceptT

  Almere wil een stad zijn die aantrekkelijk is voor studenten, ook ná hun afstuderen. Om hen aan de stad te verbinden, verbreden we het aanbod van hoger onderwijs en stimuleren we kennis, innovatie en ondernemerschap.

  Wat hebben we gedaan?

  Het onderwijsaanbod van Hogeschool Windesheim is de afgelopen jaren fors uitgebreid. Dat heeft veel nieuwe studenten naar Almere getrokken en een ware braingain ontketend, waar Almere op meerdere vlakken van profiteert.

  Wat gaan we doen?

  We bouwen een studentencampus aan de Esplanade, op de plek van de Hospitaalgarage. De nieuwe hoofdlocatie van Windesheim wordt onderdeel van deze campus. Ook komen er voorzieningen als testlabs en werklocaties. Daarnaast gaat de campus huisvesting bieden aan zowel nationale als internationale studenten en wordt het een plek voor onderwijs gerelateerde activiteiten. Met de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit worden hier afspraken over gemaakt. Zo ontstaat een aantrekkelijk studentenklimaat.

  Impressie Campus
  Impressies: TConcepT

  Een bijdrage uit het Fonds Verstedelijking Almere wordt ingezet om in het nieuwe Windesheim-gebouw ruimtes een economische broedplaats te realiseren. Daarnaast wordt dit geld gebruikt voor het creëren van studiefaciliteiten, community-vorming en een gezamenlijke programmering van congressen, onderwijsactiviteiten en webinars op de campus.

  Windesheim groeit door naar kennisinstituut voor stad en regio: het Urban Innovation Institute. Dit instituut werkt samen met maatschappelijke partners, het regionale bedrijfsleven en een technische universiteit aan onderzoek en toepassingen voor de toekomstige samenleving. Denk daarbij aan vraagstukken als: Op welke manier gaat de samenleving veranderen en hoe kunnen onze toekomstige woningen en wijken daar een rol in spelen?

  MBO ICT Field Lab

  Leraar kijkt op mee op computer van student

  In Almere zijn veel MBO-opgeleiden. Dit is een grote kracht, tegelijkertijd is dit een punt van zorg. Vooral MBO’ers in de administratieve sector hebben weinig toekomstperspectief. Om hen voor te bereiden op toekomstig werk, moeten zij hun kennis blijven ontwikkelen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

  Wat gaan we doen?

  Het MBO ICT Field Lab is voor de zomer van 2022 onder de naam ‘ICT Tribe Almere’ van start gegaan.. Het programma richt zich op MBO-afgestudeerden in Almere én de rest van Nederland voor wie de arbeidsmarkt weinig perspectief biedt. Bij de ICT Tribe Almere maken zij kennis met uiteenlopende mogelijkheden van werken en leren in de ICT, wereldwijd een van de meest toekomstbestendige sectoren.

  Dat gebeurt op een laagdrempelige, daadkrachtige en actieve manier.. Verschillende doelgroepen kunnen er terecht. Of het nu gaat om het opbouwen van theoretische kennis of om het werken aan opdrachten vanuit het Almeerse bedrijfsleven, bij de ICT Tribe Almere zijn alle benodigde faciliteiten aanwezig.

  Doorlopende leerlijn

  De ICT Tribe Almere krijgt een eigen plek bij het ROC Almere Buiten. Er wordt gewerkt aan een doorlopende leerlijn naar het hoger beroepsonderwijs van Windesheim in de ICT-technologie. Daarmee wordt het toekomstperspectief van een grote groep Almeerders aanzienlijk verbeterd.

  Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met ROC Flevoland, Windesheim, Provincie Flevoland, het bedrijfsleven, UWV en diverse uitzendbureaus in Almere.