Toegankelijkheidsverklaring

De informatie op onze website moet voor iedereen goed toegankelijk zijn. Want iedereen in Nederland heeft recht op informatie over zijn rechten als consument. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen beperkingen, en voor mensen die onze site bezoeken met bv een smartphone. Daarom willen we de informatie zo aanbieden dat iedereen deze eenvoudig kan lezen en gebruiken.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Akkoordverklaring

Almere 2.0 is op 08-07-2021 getekend voor ‘gezien en akkoord’ met instemming van verantwoordelijke bestuurder van Almere 2.0, Boris Buffing (Directeur Almere 2.0).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-07-2021.

Toegankelijkheidsverklaring almere20.nl

Onderbouwing bij de toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring voor almere20.nl is opgesteld op basis van onderzoek door een onafhankelijk toetsingsbureau. De bevindingen hiervan zijn opgenomen in het meest recente onderzoeksrapport.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over de toegankelijkheid van onze website? Via het e-mailadres contact@almere20.nl kunt u aangeven wat wij kunnen betekenen om de toegankelijkheid van deze website te verbeteren.

Status toegankelijkheidslabel van Almere 2.0. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.