Alle berichten van admin

Zeegroene Loper doet mee aan verkiezing Binnenstadsproject van het jaar

De kunstroute de Zeegroene Loper in Almere Centrum doet mee aan de verkiezing voor Binnenstadsproject van het jaar 2023. De verkiezing wordt georganiseerd door het Platform Binnenstadsmanagement. De projecten moeten vernieuwend en inspirerend zijn. Naast Almere doen er nog 17 andere projecten mee. Op 20 april is bekend wie de winnaar is.

De Zeegroene Loper is de (kunst)route in de binnenstad vanaf het station tot aan het Weerwater. De route is onderdeel van de 8-pleinen strategie met als doel de pleinen met elkaar te verbinden en aantrekkelijker te maken met groen en kunst in de openbare ruimte. Alle kunstwerken verwijzen naar de unieke geschiedenis van Almere; een stad gebouwd op de bodem van de zee.

Leefbaar & sociaal

In 2023 staan voor de verkiezing Binnenstadsproject van het jaar de thema’s ‘Bereikbaar & Toegankelijk’, ‘Samenwerking’ en ‘Leefbaar & Sociaal’ centraal. De Zeegroene Loper is ingedeeld in de categorie ‘Leefbaar & Sociaal’. Kunst in de openbare ruimte is een belangrijk goed en kan sterk bijdragen aan de doelen van een vergroeningsopgave, de sociale inclusiviteit en het versterken van de identiteit van de stad. Door niet alleen meer bomen, bloemen en andere vergroening toe te voegen in de binnenstad, maar ook kunst toe te voegen, wordt een aangename verblijfskwaliteit gecreëerd. Dat leidt tot onder andere meer ontmoetingen en een langere verblijfstijd. Spontane gesprekken ontstaan en al zittend op bijvoorbeeld de Zeebank, een slingerende bank van 110 meter lang, op de Stadhuispromenade. De Zeebank in het nieuwe stadspark is ontworpen door van Jan van der Ploeg en LOLA Landscape.

Lichtkunstwerken

Ook de vloerschildering bij de Corridor van Kasper Jongejan is onderdeel van de Zeegroene Loper. En bij het vernieuwde station aan de zijde van het Mandelaplein straalt een lichtkunstwerk van Geert Mul. Het lichtkunstwerk van Iwan Smit verlicht de nieuwe, bredere doorgang van het Stationsplein naar het Busplein. Door onder andere deze lichtkunstwerken is het gebied rondom het station een prettige verblijfsplek geworden, waar reizigers zich prettiger en veiliger voelen. Dit blijkt ook uit de resultaten van de Reizigersmonitor van NS van 2022.

Lichtkunstwerk van Geert Mul – Foto: Richard Terborg

Het Platform Binnenstadsmanagement organiseert iedere drie jaar de verkiezing ‘Meest Inspirerende Binnenstad van Nederland’. In de tussenliggende jaren worden ieder jaar drie awards uitgereikt voor toonaangevende en inspirerende projecten uit de binnenstad die bijdragen aan de toekomstbestendigheid en vitaliteit van de binnenstad.

Inspiratiesessie over de Supermarkt van de Toekomst

Interactieve bijeenkomst rond het thema Supermarkt van de Toekomst. Luister naar de (gast)sprekers, stel vragen en wissel ervaringen uit!

De supermarkt van de toekomst is een belangrijk speerpunt vanuit de Almeerse voedselstrategie. In het project met dezelfde naam onderzoekt Flevo Campus of het mogelijk is om een lokale, consumentgestuurde productlijn op te zetten en rendabel te maken. Daarvoor zijn Almeerders gevraagd naar hun voedselvoorkeuren en wat ze missen in de schappen van de supermarkt. Hun antwoorden dienden als inspiratie voor de lokale productlijn FC LOKAAL.

Wat staat er op het programma?

Verschillende sprekers delen hun visie op en ervaring met vernieuwende concepten en experimenten rond de Supermarkt van de Toekomst. Het publiek wordt in het interactieve gedeelte betrokken door middel van stellingen, en de ochtend wordt afgesloten met een symbolisch spel ontworpen door Jim van der Wardt van Circuloco.

Sprekers

Flevo Campus directeur Lenno Munnikes trapt de ochtend af met de doelen van het Flevo Campus project Supermarkt van de Toekomst en licht toe hoe FC Lokaal binnen dit project past. Thera van Heuveln, projectleider Supermarkt van de Toekomst, geeft een update over de stand van zaken rond FC Lokaal en laat zien waar we naartoe willen. Ed Slooten, eigenaar van Plus Duin, deelt zijn ervaringen met het experimenteren in de supermarkt. En tot slot neemt onderzoeker Marlijn Huitink ons mee in haar onderzoek naar koop- en beïnvloedingsgedrag van jongeren en de mogelijke rol van de supermarkt daarbij.

Aanmelden

Kom ook naar deze inspirerende sessie op vrijdag 10 maart bij de Flevo Campus in het Natural Pavilion van 9:30 – 12:00 uur. Je kan je aanmelden via de website van Flevo Campus.

Ruim 18 miljoen euro voor Almere en regio

Almere en de provincie Flevoland profiteren van de nieuwe Regio Deals van het kabinet. Er is ruim 18 miljoen euro door het Rijk uitgetrokken om te investeren in de groei van werkgelegenheid en versterking van het technisch onderwijs en onderzoek in onze regio.

Groeiambitie

Met het oog op de groei van het aantal inwoners van Almere en de regio ontstaat er ambitie om ook economisch te groeien en werkgelegenheid te creëren. Voor een evenwichtige ontwikkeling van zowel Almere en regio als de mobiliteit binnen en van/naar de regio, is het realiseren van 40.000 arbeidsplaatsen in Flevoland (waarvan 35.000 in Almere) essentieel, zo blijkt uit onderzoek (Manshanden 2021).

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat er voor onze regio kansen liggen op het gebied van duurzame economie en energie. In de regio is al een flink aantal (inter)nationaal toonaangevende bedrijven gevestigd die veel potentie bieden om bij te dragen aan de overgang naar een duurzame samenleving. Het vestigings- en groeiklimaat voor dit soort bedrijven wordt echter geremd door het ontbreken van voldoende technisch geschoold talent. Investeren in technisch onderwijs op alle niveaus kan de ontwikkeling in de polder een enorme boost geven. Technisch hoger en universitair onderwijs kan bovendien een belangrijke invulling op de kennisinfrastructuur voor heel Noordwest Nederland bieden. Met de kern van deze kennisinfrastructuur onderscheidt Almere zich zo meer en meer als duurzame, groene stad.

Financiering

Om bovenstaande ambities te realiseren is financiering nodig. De Regio Deal is een eerste succes, de komende maanden zullen nog meer financieringsmogelijkheden onderzocht en aangevraagd worden.

Verantwoordelijk wethouder Veeningen (economie en onderwijs) over de Regio Deal: “Dankzij het geld uit de Regio Deal kunnen we nu, samen met de provincie, kennisinstellingen en bedrijven uit de regio aan de slag met het aantrekken en opleiden van talent, zodat we nu én in de toekomst op een duurzame manier verder kunnen groeien. Groeien in werkgelegenheid, groeien in de ontwikkeling van duurzame technologieën en groeien in onderwijsaanbod.”

Regio Deals

Landelijk is er in totaal ruim 284 miljoen beschikbaar gesteld voor 14 nieuwe Regio Deals. Het geld is bedoeld om de kwaliteit van leven, wonen en werken te verhogen. De komende periode worden de regio deals in samenwerking met het rijk verder uitgewerkt.

‘It takes a city…: kansengelijkheid en inclusiviteit voor alle kinderen in Almere’

Pedagogische en onderwijspartners in Almere bundelen de krachten voor kansengelijkheid en inclusiviteit in onderwijs, opgroeien en opvoeden voor alle kinderen in Almere. De partners vragen gezamenlijk financiering aan bij het NRO – Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek – voor een grootschalig onderzoek ter verbetering van de kwaliteit en inclusiviteit voor alle kinderen in Almere.

Consortium: samenwerken voor impact

De grote pedagogische en onderwijsinstellingen in Almere hebben samen, onder regie van gemeente Almere en Hogeschool Windesheim Almere, de handen ineengeslagen en vormen een consortium dat de voorwaarden voor meer kansengelijkheid en inclusiviteit in het onderwijs wil versterken. Dit consortium heeft een gezamenlijke doelstelling geformuleerd: opgroeien, opvoeden en onderwijs voor alle kinderen in Almere beter, meer toegankelijk en inclusiever te maken. Door onderzoek te doen wil het consortium kennis en oplossingen aandragen die meteen in Almere uitgeprobeerd worden. Op deze manier heeft het onderzoek direct impact en geven de resultaten input aan onderwijsbeleid.

Onderwijs in Almere

Almere is een snelgroeiende stad, die mogelijk binnen tien jaar de vijfde grootste stad van Nederland zal zijn. Door deze groei krijgt de stad te maken met een aantal extra uitdagingen op het gebied van onderwijs: goede kwaliteit en gelijke kansen staan onder druk. Het consortium grijpt de groeiambities van de stad aan om gezamenlijk te werken aan oplossingen.

Onderzoeksteam

Er wordt een werkgroep samengesteld vanuit het consortium om te komen tot een onderzoeksvoorstel. Deze werkgroep wordt aangevoerd door dr. Chiel van der Veen, lector Urban Care & Education bij Hogeschool Windesheim Almere en universitair hoofddocent onderwijswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Aangezien financiering vanuit het NRO in deze ronde zeer competitief is, onderzoekt de werkgroep ook andere financieringsmogelijkheden.

De voorlopige aanvraag bij het NRO is ingediend op 3 november 2022, de definitieve aanvraag wordt 25 april 2023 ingezonden. Begin 2024 zal het NRO uitsluitsel geven over toekenning van financiering.

Het NRO

Het NRO maakt zich sterk voor verbetering en vernieuwing van het onderwijs met kennis uit onderzoek. Dit doet het NRO door onderzoek te coördineren en te financieren waar professionals in de onderwijspraktijk en het -beleid behoefte aan hebben. Daarnaast bevordert het NRO dat de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid de resultaten van onderzoek gebruiken.

Feestelijke opening Station Almere Centrum

De verbouwing van station Almere Centrum en de omliggende pleinen is afgerond. Het station is een modern knooppunt geworden, waar trein, bus en fiets samenkomen. Na een intensieve bouwperiode is het station klaar voor de toekomst en gereed voor de sterke groei van het aantal reizigers. De omliggende pleinen zijn vergroend waardoor de verblijfskwaliteit is verbeterd. Het vernieuwde station is op 1 februari feestelijk geopend door Jan de Reus, gedeputeerde provincie Flevoland, Harro Homan, regiodirecteur ProRail, Irma Winkenius, regiodirecteur NS, wethouder Maaike Veeningen en locoburgemeester Julius Lindenbergh.

Harro Homan, regiodirecteur ProRail:
“Station Almere 35 jaar geleden gebouwd. En was wel toe aan een opknapbeurt”

Irma Winkenius, regiodirecteur NS:
“Het is nu een zes komma acht, maar ik weet zeker dat we door de zeven heengaan.”

Maaike Veeningen, wethouder gemeente Almere:
“Er gebeurt ontzettend veel, allemaal dingen om het hier leuker te maken en aangenamer te maken voor zowel de inwoners als de bezoekers.”

Jan de Reus, gedeputeerde Provincie Flevoland:
“Het station is het eerste grote station in Flevoland, de poort richting de rest van Flevoland, richting Almere.”

Julius Lindenbergh, Locoburgemeester en wethouder gemeente Almere:
“Voor Almere is het echt fantastisch nieuws dat het station nu ook écht klaar is.”

Joost Buitenweg, dagvoorzitter
“Ik zeg ‘Knip dat lint door’.”

Afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het station en de omgeving. Het oude stationsgebouw is nieuw leven in geblazen. De stationshal heeft een moderne uitstraling gekregen met nieuwe winkels, is groter geworden en heeft een sfeervolle mozaïekvloer gekregen. Deze vloer loopt naadloos door naar de openbare ruimte buiten het station. Beide liften in de stationshal zijn vernieuwd en van doorzichtig glas gemaakt wat bijdraagt aan een groot ruimtelijk en veilig gevoel.

De perrons zijn heringericht en voorzien van nieuw meubilair zodat dat er meer ruimte voor de reiziger is. Boven de perrons zijn de perronkappen volledig gerenoveerd en is al het glaswerk vervangen met glas waar grotendeels zonnecellen in zijn verwerkt. Het buizenframe is voorzien van een frisse rode verflaag en op het dak zijn bijna 1200 zonnepanelen geplaatst. Het energieverbruik is flink omlaag gebracht en er wordt nu zelf duurzame energie opgewekt. Van het busstation zijn de plafonds over het gehele gebied vernieuwd, lekkages zijn verholpen en de verlichting is zodanig aangepast dat het verblijf op het busstation als prettiger en veiliger wordt ervaren.

Fietsenstallingen

Naast de stationshal en perrons zijn er twee inpandige, onder de sporen gelegen, fietsenstallingen gerealiseerd. Iedereen die met de fiets naar of via station Almere Centrum reist, kan de fiets makkelijk, veilig en overdekt stallen. Dit is mogelijk in fietsenstalling Busplein of fietsenstalling Landdrostdreef met respectievelijk 660 en 2750 fietsparkeerplaatsen. NS verzorgt in opdracht van de gemeente Almere de exploitatie van beide stallingen. Reizigers kunnen hun fiets de eerste 24 uur gratis stallen.

Stationsomgeving

De gebiedsontwikkeling van de stationsomgeving omvatte naast de benodigde aanpassingen van de ondergrondse infrastructuur een complete herinrichting van het Stationsplein en Mandelplein. De pleinen zijn opnieuw ingericht en door het aanbrengen van veel groen ogen de pleinen als kleine stadparken waar het fijn vertoeven is. Naast groen is er ook kunst te vinden in de stationsomgeving. Het lichtkunstwerk ‘Kunstwerk-Almere’ van kunstenaar Geert Mul is een fantasierijke verbeelding hoe de stad er onder water uit ziet. Het is een onderdeel van de Zeegroene Loper, de kunstroute vanaf het station tot aan het Weerwater.

Organisatie en opdrachtgeverschap

In nauwe samenwerking hebben gemeente Almere, ProRail en NS zich hard gemaakt om de gehele gebiedstransformatie te realiseren. De opdrachtgevende partijen voor de werkzaamheden zijn de gemeente Almere, ProRail en NS. De verbouwing van het station is mede mogelijk gemaakt door het verstedelijkingsfonds Almere 2.0 van het rijk, provincie Flevoland en gemeente.

Station Almere Centrum is in 1987 in gebruik genomen en is de entree én het visitekaartje van de stad. Bereikbaarheid is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van groeistad Almere, straks de 5e stad van Nederland met 350.000 inwoners. Openbaar vervoer is een duurzame manier van reizen. De doelgroep jongeren/jong volwassenen is een groot deel van de inwoners in Flevoland. Zij maken vaak gebruik van het openbaar vervoer. Een goed openbaar vervoer met een aantrekkelijk en veilig station in Almere zorgt dat deze doelgroep nu en ook straks hier blijft werken, wonen en recreëren.

Station Almere Centrum grote stijger in Stationsbelevingsmonitor

De verbouwing van station Almere Centrum zorgt al direct voor resultaat. Het station krijgt dit jaar, tijdens de verbouwingsperiode, een gemiddelde beoordeling van reizigers van een 6,8. Vorig jaar was dat nog een 6,1.

De Stationsbelevingsmonitor (SBM) is een jaarlijkse uitgave van NS en ProRail waarin de stationsbeleving van reizigers gemeten wordt. Via enquêtes worden reizigers gevraagd naar hun waardering van de stations.

Winnaars bekend van de jaarlijkse Flevo Campus essaywedstrijd

Flevo Campus, Foto: Maarten Feenstra

De wedstrijd is toegankelijk voor iedereen met een mening over het voedselsysteem van de toekomst en werd in 2022 voor de vierde keer georganiseerd. In mei van 2023 zal de nieuwe bundel uitkomen, met daarin de prijswinnende essays en daarnaast ook bijdragen van wetenschappers, denkers en journalisten. Flevo Campus organiseert de wedstrijd om nieuw talent te zoeken, onderzoek en het wetenschappelijk discours te faciliteren, en te zien welke thema’s in de maatschappij leven.

Zestig inzendingen met een sociaal-culturele inslag

Dit jaar was het thema van de essaywedstrijd ‘heden, verleden en de toekomst van ons voedselsysteem’. Ook legden we de nadruk op essays die het vraagstuk vanuit een meer sociaal-culturele inslag benaderden. De jury stond voor een uitdagende taak om alle zestig inzendingen te beoordelen op originaliteit, perspectief op analyse en leesbaarheid. Geen gemakkelijke klus!

En dan nu… de winnaars..!!

Aspirerende essayisten konden in drie categorieën meedingen naar de winst, de winst zelf bestaat uit publicatie in de jaarlijkse Flevo Campus essaybundel (met alle aandacht en eerbied die daarbij komt kijken) en een aantrekkelijk honorarium. De categorieën zijn: journalistiek, opinie, en student.

Journalistiek

Max Wastiaux is visserijgeograaf, werkt een tijd voor de Nederlandse NGO Good Fish Foundation en heeft een grote interesse in… de paling. Daarin staat hij niet alleen: de slangachtige vis fascineert wetenschappers al sinds mensenheugenis vanwege zijn raadselachtige levensloop. In de afgelopen decennia is de palingstand echter ingestort (zo’n 95 procent verdween ten opzichte van de jaren ’80 van de vorige eeuw). Tegelijkertijd blijven mensen paling eten.

Max Wastiaux

De paling is onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse cultuur. Vroeger voedsel voor de
armen, tegenwoordig een delicatesse waar mensen van over de hele wereld voor omreizen. In zijn inzending Het palingoproer onderzoekt Max hoe Nederlands deze vis eigenlijk is, wat er schuil gaat achter het oer-Hollandse broodje paling en of we dat in toekomst nog wel kunnen blijven eten.

Opinie

Vera Hoveling

De jury was aangenaam verrast door het originele voorstel van Vera Hoveling, mediakunstenaar en student artificiële intelligentie. In haar voorstel Een koe voor chocolademelk onderzoekt Vera de emotionele en systematische vervreemding die het huidige voedselsysteem zo kenmerkt. Want: wie weet er nu eigenlijk echt waar zijn voedsel vandaan komt?

Voor haar analyse gaat Vera op bezoek bij ‘de radicalen’. ‘Dat vind ik mooi’, schrijft Vera in haar inzending, ‘omdat radix in het latijn wortel betekent.’ Wat zijn dus de wortels van de wortels in de supermarkt? En wat betekent het dat we niet weten waar die vandaan komen of hoe die groeien?

Student

Maura Doorenbosch studeert Asian Studies in Leiden en schreef een essayvoorstel dat vrijwel naadloos binnen het Flevo Campus curriculum past. Het gaat over de culturele nalatenschap en toekomst van de Indonesische toko binnen het Nederlandse straatbeeld. Hoelang is er nog een traditionele toko in iedere stad of dorp te vinden?

Flevo Campus focust op de culturele connotaties van voedsel en veranderingen daarin, onder andere met het langlopende project toko van de toekomst. Maura’s inzending wekte dan ook meteen de interesse van de jury.

Maura Doorenbosch

De jury feliciteert de winnaars van harte en ziet reikhalzend uit naar de eindresultaten. Voor de overige ruim 50 inzenders geldt dat zowel de organisatie als de jury hen van harte wil bedanken voor de getoonde inzet.

De bundel essays zal rond 1 mei 2023 verkrijgbaar zijn.

Huisvesting onderwijs in stadsdeel Pampus

In 2030 wordt gestart met de bouw van stadsdeel Pampus. Nu is het nog een groene vlakte met windmolens en een kunstwerk, maar in 2050 moet het een bruisend stadsdeel van Almere zijn, met 30.000 nieuwe woningen en een flink aantal banen.

Er komen gezinnen wonen met kinderen en jongeren. Deze kinderen moeten in Pampus naar school en naar de kinderopvang kunnen.

Advies

In juli 2023 moet er een advies klaar zijn waarin staat waar huisvesting van onderwijs- en kinderopvang in Pampus aan moet voldoen. Dit advies, samen met adviezen uit andere relevante domeinen, gebruiken de stedenbouwkundig adviseurs van de gemeente Almere om het Masterplan Pampus te schrijven.

Projectgroep

Om tot een door alle stakeholders gedragen advies te komen, hebben we een projectgroep opgericht. Deze bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en expertise op het gebied van onderwijshuisvesting, funderend onderwijs en kinderopvang. Daarnaast benadert de projectgroep experts uit het speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs om tot een zo volledig mogelijk beeld te komen van wat nodig is voor het bouwen van onderwijshuisvesting in Almere Pampus in 2030.

Meedoen

De projectgroep heeft onderzoeksvragen geformuleerd en een plan van aanpak gemaakt om tot een gedegen advies te komen in juli 2023.

Wil jij alvast meedenken over de criteria waaraan de huisvesting voor onderwijs en kinderopvang in Pampus moet voldoen? Je kan je aanmelden bij Margo Zwart via: mzwart@almere.nl. Je krijgt dan meer informatie over het programma van de bijeenkomst en welke vragen beantwoord moeten worden.

Deze bijeenkomst is hét moment om met de projectgroep en andere (potentiële) stakeholders mee te denken en jouw visie te geven. Jouw input wordt zeer gewaardeerd, zo komen we samen tot een goed advies over huisvesting van onderwijs en kinderopvang in Almere Pampus. Op woensdag 17 mei 2023, zelfde tijd, zelfde plaats, wordt er een tweede vergelijkbare bijeenkomst gehouden.

Nieuwe kunst Zeegroene Loper

Samen met het Rijk en Provincie Flevoland maken we Almere Centrum, het hart van de stad, steeds aantrekkelijker voor Almeerders en bezoekers. Zo is de kunstroute ‘De Zeegroene Loper’ toegevoegd. Voorbeelden zijn onder andere de lange bank op de Stadhuispromenade en de vloerschildering van de Corridor. Deze Zeegroene Loper is nu uitgebreid met twee nieuwe kunstobjecten.

Eén van de nieuwe  parels is ‘Kunstwerk-Almere’ aan de gevel van het station aan de kant van het Mandelaplein. Kunstenaar Geert Mul laat met dit kunstwerk zien hoe de stad er onder water uit ziet.

Geert Mul: “Niet alleen kunstenaars maken kunst. Ook ingenieurs maken kunstwerken. En niet te vergeten architecten, die graag zeggen dat architectuur de moeder is van alle kunsten. Almere is zo bezien een kunstwerk en de titel van mijn werk voor Almere (Kunstwerk-Almere) is dan ook een eerbetoon aan Almere als civiel kunstwerk. En de relatie met water is snel gelegd met Almere. Het land gewonnen uit het water, de stad als symbool van naoorlogs optimisme en toekomst denken.

Fotografie: Richard Terborg

Dobberend bos

Het Dobberend bos is verhuisd van het voormalige Floriadeterrein naar een nieuwe locatie in het Weerwater, aan de Meeresteinkade achter het Flevoziekenhuis en maakt nu ook deel uit van de Zeegroene Loper. Het Dobberend Bos blijft minimaal vijf jaar liggen op deze nieuwe locatie.

Het Dobberend bos vertelt het verhaal over de waarde van bomen voor het klimaat, biodiversiteit, leefbaarheid en gezondheid in de stad door vergroening, duurzaamheid en de noodzaak tot klimaatadaptatie.

Beide kunstprojecten zijn tot stand gekomen in samenwerking met kunstorganisatie Mothership.

Museum in oprichting M. opent tentoonstelling Housewarming

Vanaf 20 januari 2023 is in het paviljoen van M. in Almere Hortus een nieuwe kunstervaring te beleven: Housewarming. In een mix van beeld, multimedia en performance ontdekt het publiek de gebruiken van buurtgenoten, maar ook van vreemden.

Housewarming

Housewarming bestaat uit de installatie Alleen met iedereen van de Nederlandse makers Lunatics and Poets. In een wereld vol huiselijke spullen worden bezoekers aangezet tot het vertellen van verhalen over wat zich achter de gesloten deuren afspeelt. Daarmee ontstaat weer een nieuwe werkelijkheid. De installatie is vijf maanden te zien en te beleven. Samen met het publiek wordt de installatie steeds uitgebreid. De verhalen van het publiek worden vastgelegd in holografische film, in geluid en in performances.

Over Lunatics and Poets

Lunatics and Poets is een creatieve studio gevestigd in Amsterdam, opgericht door Anna Jacobs en Hanna van der Meer. Ze maken werk voor theater, film en installaties waarin dans, beeld en mode samensmelten.

Almere Hortus

Housewarming is ook de eerste tentoonstelling van M. in de nieuwe woonwijk Almere Hortus. Als ‘nieuwe buur’ wil M. Almeerders graag ontmoeten om elkaar te leren kennen. In samenwerking met Avanti organiseert M. daarom tijdens Housewarming een aantal ontmoetingen tussen Almeerders uit verschillende wijken.

Housewarming is van 20 januari tot en met 18 juni 2023 te beleven in het paviljoen van M., Melica 364 TA, Almere Hortus. Tickets verkrijgbaar via jijbentm.art. Kinderen t/m 18 jaar hebben gratis toegang. 

Flevo Campus betrekt het Natural Pavilion op het voormalig Floriade terrein

Vrijdag 16 december 2022 heeft directeur Lenno Munnikes de directeur van Flevo Campus de huurovereenkomst voor het Natural Pavilion getekend. Het gebouw zal daarmee het nieuwe hoofdkwartier van Flevo Campus worden. Een plek waar kennis, innovatie en ondernemerschap samen komen. Hier zal kennis op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken worden gemaakt, gedeeld, gevonden en verbonden.

Over het Natural Pavilion

Het Natural Pavilion was de inzending van het Rijk voor de Floriade. De constructie is volledig duurzaam, circulair en won verschillende architectonische prijzen. Het gebouw is zo ontworpen dat het simpelweg weer uit elkaar gehaald kan worden en elders neergezet. Dat was eigenlijk ook het plan, al werd er meteen bij de ontwikkeling op zoek gegaan naar een langdurig doel op de locatie waar het nu staat. Dat het financieel en planmatig mogelijk is gebleken om Natural Pavilion een ‘tweede leven’ als hoofdkwartier van Flevo Campus te geven is winst voor alle betrokkenen en beoogde doelen.

Flevo Campus in 2023

Het komende jaar betrekt het team van Stichting Flevo Campus het gebouw, maar zullen daarnaast ook organisaties als Low Food en gevestigde en zich ontwikkelende voedsel(gerelateerde)bedrijven uit Almere, Flevoland en verder in Nederland zich in Natural Pavilion vestigen. Een grote impuls voor zowel de nieuw te bouwen wijk Hortus, voor Almere als geheel, alsook voor de regio.

Foto’s: Maarten Feenstra