Alle berichten van admin

Deelname ALLUMINOUS aan verkiezing Binnenstadsproject van het jaar

Lichtkunstfestival ALLUMINOUS doet mee aan de verkiezing Binnenstadsproject van het jaar. Op donderdag 11 april wordt bekend welke projecten toonaangevend en inspirerend zijn voor andere steden en bijdragen aan de toekomstbestendigheid en vitaliteit van de binnenstad.

Op 11 april worden er drie awards uitgereikt. In 2024 staan de volgende thema’s centraal: Activiteit & Gebouw, Eigen & Uniek en Duurzaam & Digitaal. ALLUMINOUS valt onder categorie Eigen & Uniek. In deze categorie staat de identiteit van de binnenstad centraal: de eigenheid en het onderscheidend vermogen van de binnenstad en de manier waarop de binnenstad haar DNA uitdraagt in de vorm van georganiseerde activiteiten, merkbekendheid en tastbare elementen in de openbare ruimte. Wat maakt de ene binnenstad anders dan een andere binnenstad? Dat kan gaan om de gebouwde omgeving met architectuur en stedenbouw, de openbareruimte, het aanbod aan functies, innovatieve concepten of evenementen.

ALLUMINOUS is een Almeers lichtfestivalconcept waar beeldende kunst en theater samenkomen, met de stad Almere als inspiratie en het Weerwater als decor. Almeerse theatergezelschappen Vis à Vis, Suburbia, Gouden Haas en BonteHond werken daarbij samen met een beeldend kunstenaar. Niet alleen de theatergezelschappen zijn Almeers, ook een groot deel van de organisatie en programmering wordt verzorgd door Almeerse partijen. En afgelopen editie hebben 800 Almeerse basisschoolleerlingen meegewerkt aan een kunstwerk. De samenwerking met de (horeca) ondernemers in het centrum, maken het unieke karakter van ALLUMINOUS compleet. Afgelopen editie hebben ongeveer 34.000 bezoekers ALLUMINOUS bezocht.

Fietsenstalling station Almere Centrum krijgt hoogste waardering

De nieuwe fietsenstalling aan de Landdrostdreef bij station Almere Centrum heeft in 2023 het hoogste waarderingscijfer van Nederland gekregen. In het klanttevredenheidsonderzoek van NS kreeg de servicegerichtheid van de medewerkers maar liefst een 9,2 als rapportcijfer. Een mooie waardering voor de medewerkers van de fietsenstalling.

Een jaar geleden werd de fietsenstalling samen met het vernieuwde station officieel geopend. Het station heeft twee nieuwe fietsenstallingen; aan het Busplein en aan de Landdrostdreef. Hier is plek voor ruim 3500 fietsen. Met een OV-pas parkeren reizigers hun fiets de 1e 24 uur gratis. Bij de Landdrostdreef is ook een servicewinkel om fietsen te repareren.

Metamorfose

Station Almere Centrum en de omliggende pleinen hebben een metamorfose gehad. Zo heeft het station een ruime, lichte stationshal gekregen met nieuwe, transparante liften. Dankzij de doorgetrokken tegelvloer is het gebied met het Stationsplein en Mandelaplein één geheel geworden. Beide pleinen hebben veel groen gekregen met zitjes en kleurrijke lichtkunstwerken. Het vernieuwde stationsgebied is een visitekaartje en mooie entree geworden van Almere en het centrum.

Het project is mogelijk gemaakt door NS, ProRail, provincie Flevoland, het Rijk en gemeente Almere.

Kijk hier voor meer informatie over het vernieuwde station.

Vijf bedrijven worden partner bij ICT Tribe Almere

v.l.n.r. Maarten de Vries (Slimmer IT), Dave Ruiters (Dare-IT), Rodrigo Soto Escamilla (Ultimum), Peter Douwes (ICT Tribe Almere), Anthony Syams (COT-IT), Stijn Sprenkels (Wonderbit)

De eerste vijf bedrijven uit het netwerk van ICT Tribe Almere hebben zich officieel aangesloten als partner van de Tribe. Dit betekent dat zij hun netwerk open stellen voor de talenten die opgeleid worden en dat zij een structurele financiële bijdrage leveren. Aansluiting van de bedrijven maakt de ICT Tribe Almere robuuster voor de toekomst.

Het gaat om de bedrijven COT-IT, Dare-IT, Slimmer IT, Ultimum en Wonderbit. De bedrijven waren al betrokken bij ICT Tribe Almere, de relatie is nu verzilverd. Het gaat om een wederkerige relatie: de bedrijven kunnen invloed uitoefenen op de opleidingen en krijgen laagdrempelig contact met de talenten die opgeleid worden. Tegelijkertijd kan de Tribe door de steun opleidingen blijven aanbieden en een bijdrage leveren aan de economie van Almere en de regio.

De missie van ICT Tribe is meer en beter IT-talent voor de regio door verschillende activiteiten te organiseren. Zo zijn er oriëntatiedagen waarop kandidaten kunnen onderzoeken of de IT iets voor hen is. Er zijn verschillende opleidingen in de IT die je kunt volgen en er is een mogelijkheid snel een baan te vinden bij een van de partners van de Tribe.

De ICT Tribe Almere is twee jaar geleden gestart. Inmiddels zijn er zestig talenten afgestudeerd – het merendeel heeft een baan in de IT gevonden. Oprichtingspartners zijn Almere 2.0, Gemeente Almere, Provincie Flevoland en MBO college Almere.

Rodrigo Soto Escamilla, directeur Ultimum: ”Wij juichen toe dat ook andere bedrijven zich aansluiten bij de Tribe en liefst Partner worden. In plaats van ieder voor zich is het veel effectiever dat we talent kweken en behouden voor de regio door het met elkaar te organiseren in de Tribe. Het geeft je toegang tot IT talent, je hebt invloed op de programmering en het is een top locatie voor je events. Het heeft echt een positieve sfeer!” 

Peter Douwes, bestuurder en programmamanager ICT Tribe: “De Stichting ICT Tribe Almere heeft een maatschappelijke opgave. Daarom vragen we aan álle leden van de Tribe om actief bij te dragen, ook in financiële zin. Partnerships met bedrijven zijn daarin essentieel. Ook onderwijs en publieke partners investeren veel. We zijn succesvol als Community door het samen te maken.”

Psychedelica en mentale gezondheid

Op woensdag 29 november 2023 vindt voor het laatst dit jaar de talkshow van Op de rand van de toekomst plaats. Dit keer praten we over psychedelica en de mentale gezondheid. We bespreken de stand van zaken in het onderzoek naar gebruik van psychedlica (LSD, MDMA, psyllocibine) bij bijvoorbeeld traumaverwerking (PTSS) en depressies. Er is veel aandacht voor de mogelijkheden van deze middelen, maar ook voor de gevaren van het gebruik ervan.

Joost Breeksema is onderzoeker aan het Universitair Medisch Centrum Groningen en directeur van Stichting OPEN, een organisatie die zich sinds 2007 inzet voor de bevordering van wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica. Joost neemt ons in vogelvlucht mee door de geschiedenis: van de ontdekking van LSD in 1943 tot MDMA-therapie voor patiënten met PTSS in 2023. Hij schetst een evenwichtig beeld, waarin er aandacht is voorde behandeling van mensen met ernstige psychische klachten, maar ook voor de mogelijke risico’s zijn wanneer er onzorgvuldig gebruik gemaakt wordt van de middelen.

Een andere gast deze avond is Jakobien van der Weijden, zij is een van de oprichters van het Microdosing Institute. Dit instituut is een wereldwijd platform voor educatie en wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica en verbindt de gemeenschap die zich hiermee bezighoudt. Tijdens de eerste aflevering van Op de rand van de toekomst gaf Lin de Jong zich op als vrijwilliger om een micro-dosing traject in te gaan. Jakobien begeleidde dit traject. Beide worden tijdens deze avond geïnterviewd en delen hun ervaringen.

De reeks talkshows Op de rand van de toekomst wordt georganiseerd door Avanti-Almere i.s.m. de kenniscentra van Almere en Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Windesheim Almere en Aeres Hogeschool en de gemeente Almere en Almere 2.0. Iedereen is welkom en kan meepraten: inwoners, ondernemers, beleidsmakers, wetenschappers en studenten – ieder laat licht schijnen op een fascinerend onderwerp.

Kunstlinie Almere, zaal X, woensdag 29 november 2023, 20:00-22:00 uur, toegang is gratis, aanmelden kan via de website van Avanti Almere.

Adviesnotitie ‘Huisvesting onderwijs in Almere Pampus’: geen traditionele school maar een leer- en ontwikkelcentrum

Op dinsdag 7 november is de adviesnotitie ‘Huisvesting onderwijs in Almere Pampus’ aangeboden aan de projectdirecteur werkagenda Pampus, Paola Huijding. De adviesnota is opgesteld door de projectgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de schoolbesturen, de kinderopvangbranche en adviseurs van de gemeente.

Kwantiteit én kwaliteit

De projectgroep heeft literatuur- en veldonderzoek verricht, stakeholders geïnterviewd en bijeenkomsten georganiseerd om informatie op te halen en feedback op bevindingen te verzamelen. Op deze manier is inzicht verkregen in de kwantiteit: het aantal vierkante meters dat straks nodig is in Almere Pampus voor onderwijs en alle bijbehorende voorzieningen. Maar er is ook belangrijke informatie boven tafel gekomen over de wensen omtrent de functie van de huisvesting en de kwaliteit ervan. De school moet niet alleen een gebouw met klaslokalen, een gymlokaal en een schoolplein zijn, maar zou ook een plek moeten zijn voor persoonlijke ontwikkeling, ontmoeting, advies en hulp bij opvoeding en het faciliteren van relevante zorg voor leerlingen. Door al deze functies te combineren op één locatie, kan het gebouw een belangrijke maatschappelijke rol vervullen. Een laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk gebouw dichtbij huis, in de buurt, waar het kind centraal staat.

Almere Pampus

Almere Pampus is het nieuwe stadsdeel waar 30.000 woningen gebouwd moeten worden en 16.000 banen landen. In de Werkagenda Pampus staan kaders, strategie en samenwerking voor de ontwikkeling van Almere Pampus. Er wordt samengewerkt met 14 gemeentelijke teams, zes afdelingen en externe partners zoals Staatsbosbeheer, Waterschap Zuiderzeeland en het Flevo-landschap. Ook kennis- en onderwijsinstituten als Windesheim, Flevo Campus, TU Delft, TU Eindhoven en de universiteiten van Utrecht en Wageningen zijn betrokken bij dit proces. De projectgroep Huisvesting onderwijs is een van de betrokken teams.

Tweede editie ALLUMINOUS groot succes

In de herfstvakantie vond voor de 2e keer het lichtkunstfestival ALLUMINOUS plaats. Ondanks het herfstachtige weer waren er meer bezoekers dan vorig. In totaal hebben zo’n 34.000 mensen het Rondje Weerwater gelopen of gefietst. 

Dit jaar waren er bijzondere samenwerkingen tussen kunstenaars en Almeerse theatergezelschappen Vis à Vis, Suburbia, Gouden Haas en BonteHond. Zij selecteerden allemaal een maker uit de theaterwereld die door ALLUMINOUS werd gekoppeld aan eenlichtkunstenaar. Poppodium De Meester organiseerde een programma met livemuziek van jonge talenten op Utopia Eiland. Ook Black Pencil ensemble, Flevolands initiatief Carte Blanche in samenwerking met MOJO, Light Art Collection, Kunstpaviljoen M. en Circuloco droegen bij  aan het ALLUMINOUS-programma. Almeerse Partner TSR AV zorgde voor de verlichting langs de route.

Fotografie: Richard Terborg

Dit jaar was ervoor gekozen om de route voor fietsers en wandelaars gescheiden te houden en dat is goed bevallen. Nieuw was ook de verlichte pendelboot waarmee bezoekers het Weerwater over konden varen.

Samen met partners wordt gekeken naar de mogelijkheden van ALLUMINOUS in 2024.

Kijk de aftermovie terug ALLUMINOUS Lichtkunstfestival 2023 – YouTube

Vroege vogels in Almere

Tv-programma Vroege Vogels maakte een aflevering over de Almeerse natuur. Het laat zien hoe groen Almere is en welke bijzondere dieren er leven, zoals de bevers, knobbelzwanen en de zeearend. Ook wordt er verteld over hoe onze natuur ontstond en de prachtige natuur die we nu hebben. En hoe landschappelijke kwaliteiten als basis kunnen dienen voor de verstedelijking

De grote kracht van Almere is dat groen en water voor iedereen dichtbij zijn. Het omringende landschap reikt, via parken en grachten, tot in het hart van de stad. Het biedt een groene en gezonde leefomgeving. Veel Almeerders hebben zich door die kwaliteit hier gevestigd.

Kijk de aflevering terug Vroege Vogels TV | 28 oktober 2023 | Almere – Vroege Vogels – BNNVARA

Ontwerp speelroute Nobelhorst afgerond

Uit onderzoek van de GGD van Flevoland is gebleken dat Almeerse kinderen veel te weinig bewegen. Gemeente onderzoekt, samen met onze partners Aeres Hogeschool, GGD Flevoland en adviesbureau IDverde, wat we daaraan kunnen doen. Gaan kinderen bijvoorbeeld meer bewegen als we een groene speel- en beweegroute dwars door de wijk maken?

We verwachten van wel. We denken dat zo’n speciale groene route – in vergelijking met de ‘gewone’ speelplekken met speeltoestellen – meer kinderen trekt die er langer blijven. Want een groenere omgeving, met meer natuurlijke mogelijkheden om te spelen, zorgt voor meer uitdaging en zin om dingen te gaan ontdekken en prikkelt de creativiteit. Het leidt tot een gevarieerdere manier van spelen waardoor kinderen meer opgaan in hun spel en ook langer blijven spelen.

Daarnaast hebben we in het ontwerp rekening gehouden met het thermisch comfort op de speelroute. We onderzoeken of dit ervoor zorgt dat kinderen op hete dagen ook buiten spelen. Het ontwerp zal tegelijkertijd met de rest van de buitenruimte van het betreffende veld 15 gerealiseerd worden. Naar verwachting is dit het eerste kwartaal van 2024. Dan start ook de monitoring.

Regio Almere-Lelystad-Flevoland tekent Regio Deal Nieuw Land met het Rijk: 18,2 miljoen euro voor brede welvaart

Zojuist is de Regio Deal Nieuw Land namens het Rijk ondertekend door demissionair minister van Binnenlandse Zaken, Hugo de Jonge. In deze Regio Deal werken het Rijk en de regio Almere-Lelystad en Flevoland samen om de brede welvaart van inwoners en ondernemers in de regio te vergroten en te versterken.

Met de € 18,2 miljoen uit de Regio Deal gaan we economische kansen op het gebied van energie, hoger onderwijs, innovatie en duurzame bouw in Flevoland versterken. Op deze manier vergroten we de aantrekkelijkheid van de regio voor nieuwe en bestaande bedrijven en talent.

Wethouder Maaike Veeningen (Almere): “Dankzij deze Regio Deal kunnen we meer investeren in het regionale vestigingsbeleid, het ondernemerschap en innovatie. Dit zijn onmisbare ingrediënten voor een veerkrachtige regionale economie. Door daarnaast te investeren in een regionale kennisinfrastructuur, zijn we in staat om meer talent aan te trekken en vast te houden.

Onderwijs en innovatie

Door de uitbreiding van het technisch en technologisch onderwijsaanbod op alle niveaus, sluiten we beter aan op de behoefte van het bedrijfsleven en vergroten we de innovatiekracht in Flevoland. Daarnaast komen er innovatiehubs op het gebied van elektrificatie, chiptechnologie en duurzaam bouwen, waar in de praktijk geëxperimenteerd wordt met inzichten uit verricht onderzoek.

Verbetering woon-werkbalans

Door de groeiende innovatiekracht wordt de regio aantrekkelijker voor de vestiging van bedrijven. Dit geeft de werkgelegenheid een grote impuls. Niet alleen méér banen in de regio, maar ook banen met een beter perspectief. Door deze vergroting van de werkgelegenheid kunnen inwoners uit de regio bovendien dichterbij huis werken.

Triple Helix

Om alle ontwikkelingen die voortkomen uit de Regio Deal aan te sturen en te monitoren wordt een aparte organisatie opgezet. Alle relevante partijen uit het onderwijs, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties krijgen zeggenschap in deze zogenaamde ‘Triple Helix’-organisatie (combinatie van overheid-onderwijs-bedrijfsleven).

Feestelijke start werkzaamheden uitbouw Natuurbelevingcentrum De Oostvaarders

Op vrijdag 3 november zal wethouder Maaike Veeningen samen met gedeputeerde Harold Hofstra een feestelijke start geven aan de werkzaamheden voor de uitbreiding van het Natuurbelevingcentrum De Oostvaarders. De uitbreiding van het Natuurbelevingcentrum De Oostvaarders Is een belangrijk onderdeel van het project Almeersepoort Nationaal Park Nieuw Land. Dit project is een samenwerking van gemeente Almere met provincie Flevoland, Staatsbosbeheer en Stad & Natuur Almere.

Het Natuurbelevingcentrum zal na de bouwwerkzaamheden bijna twee keer zo groot zijn en nog meer capaciteit bieden aan natuureducatie, tentoonstellingsruimte en horeca. Er komt ook nog een educatiebos (met heuvel), een natuurboulevard en een nieuwe brug annex uitkijkpunt.

Het centrum vind je op de Oostvaardersbosplaats 1 in Almere Buiten (gratis parkeren). Kijk voor meer informatie op: https://www.nationaalparknieuwland.nl/nl