Housing4.0Energy conferentie op Floriade

WikiHouse

Het bedenken van nieuwe woningbouwconcepten is wereldwijd een hot item. Onze grondstoffen raken uitgeput en ook de ruimte waarop we met elkaar leven wordt steeds beperkter.

Op 23 en 24 mei a.s. is rondom deze thematiek op de Floriade de tweedaagse conferentie ‘Duurzame betaalbare woningen, nu graag’ van Housing4.0Energy. Hier praten tal van professionals uit profit- en notprofitorganisaties met elkaar over de toekomst van de woningbouw.  De conferentie past helemaal binnen de Almeerse traditie van innovatieve en experimentele woningbouw. Met de resultaten van de conferentie genereren we nieuwe bruikbare ideeën voor gezonde steden en toekomstbestendige woningen. 

De gemeente Almere werkt binnen het, door de EU gefinancierde, Interreg NWE-project Housing 4.0 Energy samen met acht Europese partners om CO2-arme, betaalbare huisvestingsoplossingen in Noordwest-Europa te implementeren. Vanuit het programma Almere 2.0 is het Woningbouwatelier verantwoordelijk voor de uitvoering van het woningbouwprogramma hiervan.

Het Woningbouwatelier denkt na over nieuwe manieren waarop we in de toekomst biobased, energieneutrale en betaalbare woningen kunnen bouwen. Bijvoorbeeld door in samenwerkingsverband te experimenteren met natuurlijke materialen, hergebruik van bestaande materialen en nieuwe bouwmethodes. Het Almeerse experiment WikiHouse is dan ook een van de vier pilots die tijdens de conferentie worden gepresenteerd. Net als het Natural Pavilion overigens, dat mede dankzij het Woningbouwatelier tot stand is gekomen.