Uitgelicht: sleutelproject Flevo Campus

Bovenaanzicht Conceptbeeld School

De afgelopen weken hebben we je virtueel meegenomen langs verschillende sleutelprojecten van Almere 2.0. Nog twee te gaan! Deze week de Flevo Campus, sleutelproject van programmalijn Leren en Werken.

Flevo Campus houdt zich bezig met de vraag: hoe gaan we in de toekomst de stad voeden? Op Flevo Campus werken onderzoekers, ondernemers, onderwijzers en studenten samen aan nieuwe oplossingen voor een gezond en duurzaam voedselsysteem. Het is dé plek waar innovaties op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken in de praktijk wordt gebracht.

Op het Floriadeterrein ontstaat door de nieuwbouw van Aeres Hogeschool, Food Forum van de provincie Flevoland en het starterspaviljoen, de Village, de fysieke locatie van de campus. Hier komen functies voor het opleiden, onderzoeken, ontwikkelen en ondernemen wat stedelijke voedselvraagstukken betreft. De campus wordt een plek met veel interactie en een voedingsbodem voor innovatie voor studenten, onderzoekers en ondernemers.

Hillebrand Koning (provincie Flevoland), Wil Bekkering (Aeres Hogeschool) en Joris Lohman (The Food Hub) nemen je mee naar de Flevo Campus in aanbouw op het Floriadeterrein.

De Floriade is een kans om onze kenniseconomie structureel te versterken.

Eén van die kansen is de Flevo Campus.

Op het Floriadeterrein bouwen wij nu al aan deze kenniscampus.

Daar werken ondernemers en onderzoekers straks aan de 
toekomst van ons voedsel.

Vooral stedelijke voedselvraagstukken.

Flevo Campus is op dit moment een samenwerkingsverband van gemeente Almere, provincie Flevoland, Aeres Hogeschool en Wageningen Universiteit.

Er gaat een echt uniek gebouw verrijzen.

Uniek omdat het zowel van buiten als ook van binnen volkomen groen zal zijn.

Het wordt het groenste gebouw van Nederland. We noemen het de Groene Long.

En in dat gebouw gaan wij als Aeres Hogeschool vanaf hopelijk 
volgend jaar ongeveer deze tijd onze opleidingen aanbieden.

Ons onderzoek verder uitvoeren en hopelijk ook heel veel mensen ontvangen.

Aeres hogeschool is per definitie internationaal georiënteerd.

We willen hier internationale en Nederlandse opleidingen aanbieden.

Uiteraard Nederlands voor ons publiek hier in Almere, de provincie en ook de rest van het land.

Maar we willen vooral ook een breed publiek trekken dat zich interesseert voor thema’s zoals voedsel,

de gezonde stad, de groene stad, het klimaat niet te vergeten en duurzame oplossingen.

Dat doen we dan door opleidingen: bacheloropleidingen, associate degree-opleidingen maar ook een paar nieuwe master opleidingen.

Die hebben we kunnen ontwikkelen met behulp van middelen uit het Fonds Verstedelijking Almere, daar zijn we heel blij mee.

Want juist met masteropleidingen bereik je ook een publiek wat kan bijdragen aan de vorming van dat kennisknooppunt.

En we hebben toegepast onderzoek met een prachtig lectoraat dat gaat over voedsel en gezond leven.

Een lectoraat wat gaat over de groene en duurzame stad.

En met al die elementen hopen wij inhoudelijk de Flevo Campus verder vorm te geven.

Het Food Forum heeft eigenlijk twee functies: het is een paviljoen tijdens de Floriade,

maar veel belangrijker: het blijft daarna bestaan als een onderdeel van de Flevo Campus

Het is een plek waar je elkaar kunt ontmoeten: ondernemers, onderzoekers,

om te werken aan innovaties op het gebied van voedsel.

Daar is die gedachte van de Flevo Campus uit ontstaan.

En dat moet eigenlijk de blijvende opbrengst wat ons betreft zijn van die Floriade.

Je ziet op de achtergrond dat wij nu al het pand aan het bouwen zijn.

In februari 2021 gaat het open.

Dus meer dan een jaar voor de Floriade.

Dat komt omdat wij die aanloop eigenlijk willen gebruiken om al dat gesprek te starten.

Want als je in 2022 op de Floriade wilt laten zien waar je trots op bent moet je nu al beginnen.

En dan tijdens de Floriade is het een Flevolands paviljoen.

En Flevolands is dan in ruime zin: de Flevolandse ondernemers, de Flevolandse gemeente, Flevolandse kennisinstellingen zoals Aeres.

Die kunnen allemaal in ons pand ontmoetingen organiseren om samen te werken aan een kennis- en innovatieagenda.

De Village ligt hier achter mij. Het wordt een pop-up plek waarbij 
met containers een vestigingsplaats voor

startende ondernemers die ambitie hebben om in landbouw en voedsel en bedrijf te gaan starten.

Om die daar te kunnen vestigen.

En wij als Food Hub, mijn bureau, wij zitten nu in Amsterdam, wij verhuizen ook hier naar toe omdat wij denken

dat dit dé plek wordt voor de jongen voedselondernemers van de toekomst.

De plek bij de Flevo Campus wordt met aan de ene kant een hogeschool samenwerkend met Wageningen Universiteit natuurlijk

en het forum waar aandacht rondom voedsel en evenementen rondom voedsel gaan plaatsvinden.

Dat is echt een ideale plek om studenten die ondernemerschapsideeën hebben om die daar te laten vestigen

zodat ze samen kunnen werken met de hogeschool; zodat ze gebruik kunnen maken van de kennis die wordt ontwikkeld.

En echt die vrijplaats voor ondernemers, die ontbreekt nog een beetje, en dat gaan we neerzetten met de Village.