Uitgelicht: sleutelproject Flevo Campus

Bovenaanzicht Conceptbeeld School

De afgelopen weken hebben we je virtueel meegenomen langs verschillende sleutelprojecten van Almere 2.0. Nog twee te gaan! Deze week de Flevo Campus, sleutelproject van programmalijn Leren en Werken.

Flevo Campus houdt zich bezig met de vraag: hoe gaan we in de toekomst de stad voeden? Op Flevo Campus werken onderzoekers, ondernemers, onderwijzers en studenten samen aan nieuwe oplossingen voor een gezond en duurzaam voedselsysteem. Het is dé plek waar innovaties op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken in de praktijk wordt gebracht.

Op het Floriadeterrein ontstaat door de nieuwbouw van Aeres Hogeschool, Food Forum van de provincie Flevoland en het starterspaviljoen, de Village, de fysieke locatie van de campus. Hier komen functies voor het opleiden, onderzoeken, ontwikkelen en ondernemen wat stedelijke voedselvraagstukken betreft. De campus wordt een plek met veel interactie en een voedingsbodem voor innovatie voor studenten, onderzoekers en ondernemers.

Hillebrand Koning (provincie Flevoland), Wil Bekkering (Aeres Hogeschool) en Joris Lohman (The Food Hub) nemen je mee naar de Flevo Campus in aanbouw op het Floriadeterrein.