Almere start met ‘Bouwen door de buurt’

Visualisatie zelfbouw

Bewoners van Kruidenwijk kunnen in hun eigen wijk op zoek naar plekken voor woningbouw voor zichzelf, familie of vrienden. Gemeente Almere zorgt voor ondersteuning voor maximaal 15 initiatiefnemers. De pilot komt voort uit het Woningbouwatelier om vernieuwende woonvormen te verkennen en mogelijk te maken. Het biedt de mogelijkheid aan bewoners zelf om woningen aan hun eigen buurt toe te voegen op een manier die voorziet in de eigen behoefte.

Toen Kruidenwijk eind jaren tachtig werd gebouwd vonden veel families met jonge kinderen er een thuis. Inmiddels zijn die kinderen volwassen en toe aan een eigen huis. Bovendien is de woonbehoefte van hun ouders ook anders geworden. Kruidenwijkers geven aan het liefst in de hun bekende en gewaardeerde buurt te willen wonen, maar de woningen die zij zoeken zijn er nu niet te vinden. Vandaar dat  ‘Bouwen door de buurt’ hier van start gaat. Zo wordt het bijvoorbeeld ook mogelijk om een woning voor mantelzorg te bouwen. Wethouder Froukje de Jonge: ‘‘Mensen organiseren hiermee zelf de ruimte om te wonen op een manier die bij hen en de buurt past. Bij succes in Kruidenwijk is dit een goede manier om met kwaliteit woningen aan wijken die al langer bestaan toe te laten voegen. Het bijzondere is dat inwoners zelf voorstellen waar, wat en met wie zij in hun eigen wijk willen bouwen.”

Het initiatief ligt bij de bewoners zelf

Met de pilot ontstaan er kansen voor ouderen en thuiswonende jongeren om door te groeien naar een nieuwe woning in hun eigen vertrouwde woonomgeving. De gemeente Almere gaat in heel Kruidenwijk op zoek naar een kopgroep van maximaal 15 verschillende initiatiefnemers. Deze groepen zijn zelf aan zet om locaties te bepalen en een plan voor het type woningen te maken. Daar hoort ook de financiering bij. Voor mensen die zelf bouwen niet kunnen betalen is het ook mogelijk om met anderen het initiatief voor sociale huurwoningen te nemen. De gemeente trekt samen met de woningcorporaties op om te kijken of zo’n bouwinitiatief ook mogelijk is.

Ondersteuning

De groep krijgt ondersteuning en advies over onder andere gronduitgifte en vergunningen. Ook brengt de gemeente het traject om te kunnen afwijken van een bestemmingsplan voor de kopgroep in kaart. Tot slot worden de buren en andere belanghebbenden meegenomen in de plannen. De initiatiefnemers informeren hen en de buurt krijgt de mogelijkheid om op de plannen van de initiatiefnemers te reageren. Hiervoor ontvangen de initiatiefnemers een aantal handvatten.

Woningbouwatelier bouwt op Almeerse woningbouwtraditie

Het Woningbouwatelier bouwt voort op de Almeerse traditie van innovatieve stedenbouw, de constante doorontwikkeling van de stad en is de uitvoeringsorganisatie van de programmalijn Vernieuwend Wonen van het programma Almere 2.0.