Ontwikkelvisie Natuurkrachtig Hart van de Stad 2040

Schets Stadsweteringpark, een levendige binnenstad met wonen aan het park, een ontmoetingsplek met sport en spel

De gemeente Almere heeft plannen om één van de groenste stadscentra van Nederland te krijgen. Daarvoor moeten bestaande straten groener worden gemaakt en in nieuwe straten komt extra ruimte voor bomen en planten. Verder worden er nieuwe stadsparken aangelegd. Deze plannen staan in de Ontwikkelvisie Natuurkrachtig Hart van de Stad 2040. De ideeën in het rapport moeten bijdragen aan een economisch sterk en aantrekkelijk centrum. Het Hart van de Stad wordt hiermee een belangrijke bestemming voor de inwoners van de stad en de regio.

De gemeente gaat onder meer ‘natuurlijk verstedelijken’ om het hoofd te bieden aan de klimaatverandering, het verbeteren van de biodiversiteit en de leefomgeving.

Bij de nieuwe ontwikkelingen is de inbreng van inwoners meegenomen via een uitgebreid participatietraject. In zo’n proces mogen omwonenden suggesties geven over hoe hun omgeving er in de toekomst uit komt te zien.

Het zogeheten Hart van de Stad is een groter gebied dan alleen de binnenstad. Het zuiden van het Weerwater, en meer naar het noorden richting Markerkant, horen hier ook bij. Voor het hele gebied ligt er een grote opgave: er worden er 10.000 tot 15.000 huizen gebouwd. Daarvoor zijn ook voorzieningen voor nodig zoals scholen en een supermarkt.

Sleutelprojecten

Om de ambities van de stad waar te kunnen maken, is het nodig om bij elke ontwikkeling spelregels te hebben. We willen de volgende sleutelprojecten realiseren:

  1. Het Weerwater en oevers als ecologisch park. Dit wordt een belangrijke schakel in de water- en energievoorziening van de stad.
  2. Stadsweteringpark. Het ontwikkelen van een stadspark van 4,5 kilometer. Hiermee versterken en verbeteren we de biodiversiteit, wateropvang- en afvoer, koeling, verblijfsplekken, kunst en cultuur met ruimte voor mens, plant en dier.
  3. Stadsstraten. Het transformeren van dreven naar aantrekkelijke straten waar kan worden gewandeld, gefietst en met ruimte voor ontmoeting en verblijf.
  4. Groene culturele as. Een nieuw profiel voor de busbaan en omgeving, met minder belemmeringen voor fietsers en voetgangers en ruimte voor verblijf, groen, kunst en cultuur.
  5. Bospark. Over de snelweg A6 willen we een Bospark als hart van het bosdistrict. Dit bosrijke park biedt ruimte voor sport en recreatie. Een fijne plek voor mens, plant en dier.
  6. Stedelijke as. Het creëren van een stedelijke, levendige, groene en veilige verbinding die beide kanten van de A6 met elkaar verbindt en aansluit op het Rondje Weerwater.

Deze projecten helpen om een aantrekkelijke en toekomstbestendige openbare ruimte te creëren voor de huidige en nieuwe bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad.

Extra plekken om te wonen

De binnenstad is nu vooral geschikt om in te winkelen, maar het is de bedoeling dat dit deel van Almere straks ook op andere manieren gebruikt wordt. Er moeten bijvoorbeeld meer plekken komen waar mensen kunnen werken en elkaar kunnen ontmoeten. Verder worden er nieuwe huizen gebouwd.  Op dit moment heeft Almere een van de minst bewoonde binnensteden van het land, en het stadsbestuur vindt dat daar verandering in moet komen. Dat vraagt ook om meer ruimte voor kunst en cultuur, zo staat in de visie.  

Een ander belangrijk punt uit de visie is het inrichten van de dreven tot levendige stadsstraten, waar meer ruimte is voor voetgangers, fietsers en voor ontmoeting. Ook dat moet gepaard gaan met veel groen. Een goede bereikbaarheid van het centrum met het openbaar vervoer en de auto is daarin ook belangrijk. 

Ruimte voor kunst en cultuur 

Kunst en cultuur krijgen in de plannen meer plek in de openbare ruimte en gebouwen. Onder meer langs de busbanen moet daar ruimte voor worden gemaakt door ze anders in te richten. Daar moet ook plek ontstaan voor extra groen en ontmoetingen.

Het idee is om zo een prettige verbinding te maken voor de bewoners, voetgangers en fietsers, die van het Stadhuisplein naar het Stationsplein gaan. Hetzelfde geldt voor de route tussen het Stationsplein en het nog aan te leggen Markerkantplein. In de plannen komt dit plein voor de oude brandweerkazerne te liggen. 

Het is goed voor de bezoekers, inwoners, dieren en planten om te zorgen voor een gezonde omgeving vol natuur, is het idee van het stadbestuur. Dus alle toekomstige ontwikkelingen in en rondom Almere Centrum zouden moeten voldoen aan de lijnen die in de nieuwe ontwikkelvisie staan.

De raad heeft in mei 2024 de inhoud van de visie vastgesteld. Bekijk hier de video over de ontwikkelvisie 2040:

VOICE-OVER: Stel je voor…
Een nieuwe Almeerder vandaag…
heeft straks in 2040 een bijbaantje bij een culturele broedplaats.

En gaat na een schooldag op de campus…
op de Zuidoever met vrienden zwemmen in het Weerwater.
Of doet al kanoënd een rondje Stadsweteringpark.
Het hart van de stad Almere is in 2040 een levendig, groen gebied,

vol met de voorzieningen en stadsnatuur die daarbij horen.

Almere vandaag.
Met ons centrum als het visitekaartje en kloppend hart van onze stad.

Mooi, maar hoe gaan we richting 2040?
Het centrum groeit, en zal de komende jaren fors blijven groeien.
Een vitaal hart van de stad is belangrijk voor onze stad en regio.
Een centrum dat goed bereikbaar en toekomstbestendig is.
Een aantrekkelijke plek met een levendige mix van wonen,
werken, studeren, ondernemen en ontmoeten.
We staan tegelijkertijd
voor grote, urgente klimaat-, biodiversiteit- en energie-uitdagingen.

Een nieuwe, groene manier van stedelijke ontwikkeling is daarom noodzakelijk.
Eén waarbij we samenwerken met bodem, water en de natuur.
Dit wordt de basis voor een fijne omgeving voor mens, plant en dier.

Uit deze aanpak volgen een aantal ontwikkelregels
die ons richting geven bij de uitvoering van concrete plannen.
We benutten zo de groei om te komen tot één samenhangend stadslandschap,

de logische volgende stap in de ontwikkeling van Almere Centrum.

We zijn al volop bezig.

En na 2030 willen we daarop door.

De ontwikkeling van een zestal sleutelprojecten zal hierbij cruciaal zijn.
Deze projecten sluiten aan bij de natuurlijke omgeving van de stad:
waterrijk in het noorden en bosrijk in het zuiden.
Vlieg en droom in vogelvlucht even met ons mee langs deze stippen op de horizon.

Ontspan en recreëer bij het Weerwater en haar oevers.
Een ecologisch park en een belangrijke schakel
in de water- en energievoorziening van de stad.

Met het Stadsweteringpark krijgt de stad een aaneengesloten park van 4,5 kilometer.

Goed voor de ecologie en om te verblijven, sporten en te genieten van kunst en cultuur.

Bij de stadsstraten willen we dreven transformeren tot aantrekkelijke straten,
waar je kan wandelen, fietsen, winkelen en elkaar ontmoeten.

De busbaan en omgeving krijgen meer groen,
met ruimte voor verblijf, kunst en cultuur, ook wel de Groene Culturele As.

Over de snelweg A6 willen we het Bospark realiseren,
als hart van het bosdistrict.
Wandel, ren of speel een potje basketbal in dit bosrijke park.
Een fijne plek voor mens, plant en dier.
De stedelijke as, tot slot, wordt de ruggengraat van het bosdistrict,
die beide kanten van de A6 met elkaar verbindt
en aansluit op het rondje Weerwater.
Het hart van de stad rondom het Weerwater
kan zo in 2040 een groen, duurzaam visitekaartje worden van Almere,

waar de kracht van de natuur centraal staat.
Een grote opgave, waar we samen onze schouders onder gaan zetten.
Doe ook mee, voor de Almeerders van vandaag, morgen en overmorgen.

Hier is de ontwikkelvisie te vinden met ook het participatieverslag van alle gesprekken met bewoners, ondernemers en andere belangstellenden.

Disclaimer: De getoonde schetsen zijn impressies. Per sleutelproject volgen nog concrete plannen die vastgesteld moeten worden.