Mobiliteitsplan voor Almere Centrum

Almere is sterk in ontwikkeling en het centrum groeit de komende jaren mee. Hier komen meer woningen, meer voorzieningen en meer groen. Het is belangrijk dat het centrum leefbaar en goed bereikbaar blijft. Met het Mobiliteitsplan ‘Hart van de Stad’ is onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie, de uitdagingen en de oplossingen tot 2030 en richting 2040.

De oplossingen dragen bij aan een prettiger stedelijke omgeving waar gezondheid, duurzaamheid en economische vitaliteit samengaan. Het plan laat zien wat nodig is om het centrumgebied bereikbaar te houden voor alle vervoerswijzen. De fietsers en voetgangers komen in dit gebied meer centraal te staan. 

Het Hart van de Stad is een groter gebied dan de binnenstad. Het zuiden van het Weerwater en meer naar het noorden richting Markerkant hoort hierbij. Voor het hele gebied ligt een grote opgave, er komen straks 10.000 tot 15.000 woningen bij.  

Aantrekkelijke openbare ruimte met meer groen  

De openbare ruimte wordt aantrekkelijker als bezoek-, winkel- en woonplek met meer groen, schaduw en meer plek om te lopen en veilig over te steken. Zo maken we meer ruimte voor sport, parken en om te fietsen. Bewoners en bezoekers ervaren nu soms sociale onveiligheid op enkele plaatsen en tijdstippen in de binnenstad. We willen stadsstraten en busbanen die veiliger zijn, prettig aanvoelen en aantrekkelijk zijn om bij te wonen. 

Vastlopend autoverkeer 

Het Mobiliteitsplan laat zien dat het Hart van de Stad gaat vastlopen als we niets doen. Een belangrijke maatregel is om doorgaand verkeer om de binnenstad heen te leiden. Dit kan via de Spoor- en Randstaddreef. Een aanpassing van de autoroute door de binnenstad via de tunnel Hospitaaldreef lijkt onontkoombaar. Uitgangspunt blijft dat belangrijke voorzieningen zoals het ziekenhuis, het laad- en losverkeer voor ondernemers en parkeerplekken voor bewoners goed bereikbaar blijven. 

Foto: Richard Terborg

Parkeren 

Het aantal parkeerplekken voor bezoekers van het centrum blijft gelijk. Het aantal parkeerplekken per woning en functie wordt aangepast, passend bij een centrum met veel gebouwen dichtbij elkaar. Bewoners in het centrum zullen meer gebruik maken van openbaar vervoer en minder snel een eigen auto hebben. 

In sommige parkeergarages blijven nu parkeerplekken leeg. Deze plekken willen we laten gebruiken door de toekomstige bewoners van het centrum. We sluiten aan op de wensen van bewoners, bedrijven en bezoekers. Denk aan fietsvoorzieningen, openbaar vervoer en deelmobiliteit zoals deelauto’s en –scooters. En meer parkeervoorzieningen, zogenaamde ‘hubs’ met laad- en stallingsvoorzieningen, aan de randen van het centrumgebied.  

Ook het rijk investeert mee  

Almere investeert in een goede bereikbaarheid zoals de verbetering van de fietsroutes en de vernieuwing van Station Almere Centrum. Het Rijk heeft € 28 miljoen toegezegd voor projecten zoals de aanpak van de dreven, vernieuwing van het busstation en verbetering van de fietsroutes.  

In gesprek met de stad 

In het voorjaar van 2023 zijn gesprekken geweest met bewoners, bezoekers, werknemers, woningzoekenden en ondernemers over de ontwikkeling van het centrum in 2040. Ook het thema mobiliteit is aan bod gekomen. Almeerders zijn gesteld op een goede bereikbaarheid van het centrum, ook met de auto. Tijdens deze gesprekken is vaak aangegeven dat ze het logisch vinden dat aanpassingen nodig zijn. De wens is om lopen en fietsen aantrekkelijker te maken.

Almeerders geven aan dat goed openbaar vervoer en de aanwezigheid van goede alternatieven, zoals deelauto’s voor mensen die in het centrum gaan wonen, belangrijk zijn. De wens naar meer groen, meer reuring en veilige routes is regelmatig genoemd. 

Ook met het ziekenhuis en de Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere (OVSA) is over bereikbaarheid en parkeren gesproken. De betrokkenen zien geen grote belemmeringen in de voorgestelde richting.  

Het college stelt de gemeenteraad voor om de uitgangspunten uit het Mobiliteitsplan mee te nemen in nieuwe plannen. De gemeenteraad praat binnenkort over het plan.