Selecteer een pagina
Home 5 Project 5 Who Cares

Who Cares

De laatste jaren groeit de behoefte aan vernieuwende oplossingen die wonen, zorg en ondersteuning combineren. Dit speelt vooral in het vergrijsde Almere Haven. Daarom heeft het Woningbouwatelier zich aangesloten bij de prijsvraag Who Cares, met als doel innovatieve ideeën te verzamelen en deze toe te passen.

Twee teams uit Almere Haven werden aangewezen als winnaar: Expeditie Haven met de Samenredzame Wijk en BloemkoolBurenbond met het Eigentijds Hof.

Samenredzame Wijk

Uitgangspunt bij dit plan is dat bewoners er zélf aan bijdragen om hun wijk aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken, samen met de gemeente en andere spelers. Het plan omvat een integrale gebiedsgerichte aanpak rond woonzorgcentrum De Overloop en scholengemeenschap De Meergronden.

Eigentijds Hof

Dit project koppelt twee bestaande initiatieven aan elkaar: Hedendaagse Hofjes en Burenbond. Burenbond is een methode die burennetwerken versterkt en verbindt aan het professionele zorgnetwerk. Hieruit komt een groep voort die in een coöperatievorm zelf een woonhofje gaat opzetten, waarin ook plaats is voor mensen die tijdelijk zorg nodig hebben. Daardoor hoeven ze niet meteen naar een zorginstelling. Dit project heeft een nieuwe naam gekregen: BinnenHaven.

Op weg naar een pilot

Het Woningbouwatelier blijft zich volop inzetten voor deze plannen. Het uiteindelijke doel is om met één of twee pilots deze nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning in regulier beleid te krijgen.

Lees meer over Who Cares op woningbouwatelier.nl

Vragen?

Heeft u vragen over Almere 2.0? U kunt hiervoor contact opnemen met Gemeente Almere.

  • Telefoon 14 036
  • Elke werkdag open
  • Maandag t/m vrijdag: 8.30-17.00 uur
  • Burgerzaken vanaf 9.00 uur open

Contact

Voor vragen kan u contact opnemen met Gemeente Almere.

Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je instemt met het cookiebeleid.