Groen licht voor tijdelijke dependance kunstmuseum Almere

Conceptbeeld kunstmuseum Almere

De gemeente Almere en provincie Flevoland hebben, door het goedkeuren van de begroting van het Fonds Verstedelijking Almere 2021 – 2025, groen licht gegeven voor de realisatie van een drijvend kunstzinnig paviljoen.

Het paviljoen opent met de start van Floriade Expo 2022 en dient als de kleinere en tijdelijke voorproef van het later te ontwikkelen nieuwe kunstmuseum in Almere. Het paviljoen wordt ten minste vijf jaar door het toekomstige museum als tijdelijke dependance in gebruik genomen. Het wordt een plek om te experimenteren met verschillende vormen van programmering en een plek waar de inwoners en bezoekers van Almere en Flevoland alvast kunnen kennismaken met het nieuwe kunstmuseum.

Investeren in stad en regio

Het paviljoen wordt gefinancierd vanuit het Fonds Verstedelijking Almere. Het maakt onderdeel uit van het programma Almere 2.0, waarin gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk investeren in de kwaliteiten van de stad. Wethouder Hilde van Garderen: “Experimenteren hoort bij de stad Almere. Dat hebben we vanaf het begin gedaan en blijven we ook doen. Nu komt het experimenteren met verschillende vormen van programmering samen met het toevoegen van waarde aan onze stad door kunst en cultuur. Ik verheug me er op om tijdens de Floriade de tijdelijke dependance als voorloper van het toekomstige kunstmuseum in gebruik te nemen en zo nog meer waarde toe te voegen aan onze stad.”

Experimenteren en toetsen

Als compacte voorloper van het toekomstige museum brengt het paviljoen een spraakmakende en vernieuwende programmering, met een mix aan activiteiten voor een zo groot mogelijk publiek. Het biedt tevens de kans om het museumconcept en de programmering als een prototype te toetsen en zodoende het toekomstige, grootschalige kunstmuseum aan te passen aan de behoeften en wensen van de bezoekers en inwoners. groen licht gegeven voor de realisatie van een drijvend kunstzinnig paviljoen.

Winnend ontwerpduo

Vijf ontwerpers zijn uitgenodigd om een schetsontwerp voor het paviljoen in te dienen. Er is hierbij nadrukkelijk gekozen voor opkomende ontwerpbureaus die opereren op het snijvlak van architectuur en beeldende kunst. De schetsontwerpen zijn beoordeeld door een deskundige selectiecommissie[1] onder voorzitterschap van Marc Glaudemans (concerndirectie provincie Noord-Brabant en voorheen 14 jaar directeur van Fontys Academie van Bouwkunst, Tilburg). Het winnende ontwerp komt van Studio Ossidiana. Het in Rotterdam gevestigde bureau wordt geleid door de Italiaanse architecten Alessandra Covini en Giovanni Bellotti.

“De beoordelingscommissie is enthousiast over het winnende ontwerp”, aldus voorzitter Marc Glaudemans. “Het sluit in opzet en materiaalkeuze mooi aan op de Land Art traditie in Flevoland en creëert een ruimte die door gebruikers en bezoekers op tal van manieren te gebruiken is. Dat biedt kansen om het paviljoen nu al de plek te laten zijn voor experimenten met verschillende vormen van programmering. De vraag naar een ontwerp van een drijvend paviljoen dat nota bene in de loop van de levensduur nog verschillende keren van functie en inhoud moet kunnen wijzigen bleek tot de verbeelding te spreken! Het ontwerp van Studio Ossidiana werd unaniem verkozen tot winnaar.” Het ontwerp van Studio Ossidiana bevindt zich op dit moment nog in de schetsfase. Over een aantal weken wordt het definitieve ontwerp gepresenteerd.

Toegankelijke en aansprekende kunst

De realisatie van het paviljoen is een belangrijke eerste stap richting het toekomstige kunstmuseum in Almere. De stad groeit de komende jaren naar 350.000 inwoners en wil het culturele aanbod uitbreiden op een manier die aansluit bij de kwaliteiten van de stad en die een bovenregionale aantrekkingskracht heeft.

Kunst, met een nadruk op grootschalige multimediale kunst en landschapskunst. Uitgangspunt vormt het eigen(zinnige) profiel van Almere en Flevoland waarin pionieren, ruimtelijkheid, durf en talentontwikkeling centraal staan. Een vernieuwend museum voor, met en door Almeerders en Flevolanders. “Voor de groei van Flevoland kunnen we niet alleen huizen en wegen bouwen”, aldus gedeputeerde Rijsberman. “Cultuur heeft een sleutelrol in ons dagelijks leven. Een kunstmuseum van internationaal niveau zal een belangrijke bijdrage leveren aan onze economische en sociale ontwikkeling. De bouw van dit bijzondere paviljoen is een eerste, niet te overschatten stap.”

[1] Bestaande uit Samir Bantal (architect en directeur AMO-OMA), Laurie Cluitmans (conservator hedendaagse kunst Centraal Museum Utrecht), Charlotte Thomas (architectuur- en kunsthistoricus, journalist voor o.a. VICE en A-zine), gedeputeerde Michiel Rijsberman, wethouder Hilde van Garderen en kwartiermaker van Kunstmuseum Flevoland Denise de Boer.​