Het Almeerderstrand wordt uitgebreid

Strandpubliek bezig met verschillende activiteiten

De gemeente Almere wordt een stukje groter. Het Almeerderstrand wordt opnieuw ingericht, waarbij het zuidelijke deel van het strand met 7,8 hectare wordt uitgebreid. De herinrichting zorgt voor meer recreatiemogelijkheden.

De werkzaamheden gaan binnenkort van start en zullen een aantal maanden duren. De verwachting is dat begin volgend jaar het nieuwe strand gebruikt kan worden.

Ruimte voor recreatie

De uitbreiding is vooral nodig omdat de stad groeit en daarmee ook de behoefte aan extra ruimte voor strandrecreatie zonder dat grote evenementen, zoals het Strandfestival ZAND, het Almeerderstrand (te) lang bezet houden. De evenementen worden daarom in de toekomst mogelijk verplaatst naar dit nieuwe strand aan de rand van het gebied, zodat het hart van het Almeerderstrand hét recreatiestrand van Almere kan worden. Om dit te realiseren is de gemeente bezig met een bestemmingsplanwijziging. Kleinschalige evenementen en culturele activiteiten zoals het StrandLAB kunnen (blijven) plaatsvinden op het bestaande Almeerderstrand. Dit onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Op dit moment is het nog onduidelijk of en in welke vorm evenementen en recreatie volgend jaar plaats kunnen vinden op het Almeerderstrand.

Permanente voorzieningen

Door de uitbreiding ontstaat ruimte om delen van het strand intensiever te benutten, waardoor bijvoorbeeld permanente horecapaviljoens met bijbehorende voorzieningen als een fietsenstallingen mogelijk zijn. Andere delen van het strand richten zich meer op wandelen en uitwaaien. Ook de bereikbaarheid van het (uitgebreide) Almeerderstrand vanaf station Almere Poort wordt verbeterd voor voetgangers en fietsers, inclusief goede bewegwijzering.

In de week van 11 mei 2020 starten de voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding. In de week van 8 juni wordt gestart met het aanbrengen van het zand op het strand.