Circulair bouwen in de praktijk: Circuloco

Circuloco en PRICE challenge Foto: Kiki van Dam photography

Hoe kunnen we beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk inzetten en hergebruiken? Dat is een vraag die steeds belangrijker wordt. Door de groei van de wereldbevolking en de toenemende welvaart dreigen grondstoffen schaars te worden. In het project City Lab gaan we op zoek naar antwoorden voor een aantrekkelijke circulaire werkomgeving. In deze video maak je kennis met het paviljoen Circuloco in Almere, de initiatiefnemers, lokale reststromen, en samenwerking.

Het paviljoen staat op het Floriade-terrein en is circulair ontworpen en gebouwd. Door de modulaire bouw kan het paviljoen na de Floriade worden verplaatst naar een andere plek in Almere als circulaire broedplaats. Tot die tijd is dit dé plek om je te laten inspireren met concrete voorbeelden en mogelijkheden voor je eigen team of bedrijf.

Kijk voor meer details op https://www.circuloco.nl/

Circuloco is een initiatief van allemaal

Almeerse ondernemers om circulariteit
op de Floriade te laten zien.

Circuloco is dus een open podium,
een paviljoen, een gebouw op de Floriade

en daar komen kunstenaars iedere week
circulaire kunstwerken maken,

hebben we lokale makers, ambachtslieden,
die hun mooie producten, collectie showcasen.

Dus in een showroom.

We organiseren allerlei
zakelijke arrangementen

die je in het paviljoen
kunt organiseren.

Dus het is één groot open podium

waar wij circulariteit en
duurzaamheid promoten.

Je ziet hier prachtige producten,

bijvoorbeeld een keuken,
een duurzame geproduceerde keuken.

Maar je ziet hier ook plantenbakken waar

je je telefoon met je
lader in kunt steken

en dan wordt je telefoon opgeladen door

elektriciteit die de wortels opwekken
in die plantenbakken.

En je ziet hier bijvoorbeeld ook kleding
gemaakt van een oude luchtballon.

Hoe leuk is dat?

Dat je een mooi bomberjack aan hebt in alle

kleuren van de regenboog
van een oude luchtballon?

Ja, er is echt wel geprobeerd om
eigenlijk zo veel als mogelijk

reststromen te gebruiken uit Almere,
maar ook uit andere projecten.

Van Wijnen, de bouwpartij,

die heeft daar ook echt
heel veel moeite voor gedaan

van ‘oh nee, dan mag ik dus niet naar de
bouwmarkt nu om een nieuwe plaat te halen.’

Nee, dat klopt.
Je moet nu gewoon gaan zoeken binnen de

resten die je nog hebt naar een bouwplaat.
Ja dat is heel mooi.

Maar misschien
wel één van de leukste giften

die we hebben gekregen voor onderdelen
die komt vanuit het Rijksmuseum.

Toen we op zoek waren naar containers,

toen kregen we twee containers

maar op de voorwaarde dat we
hun hele rest-inboedel,

die nog in Lelystad stond bij een
oude depot, dat we die ook overnamen.

En zo kan je onder andere als je boven

langs de balustrades loopt
van Circuloco

aan die balustrades heeft dus de hele

niet-tentoongestelde wapen collectie
van het Rijksmuseum gehangen.

Dus als je daar gevoelig voor bent
dan kan je daar nog voelen aan de plek

waar het pistool waarmee Balthasar
Gerards Willem van Oranje vermoordde.

We hebben bijvoorbeeld alle bordjes
die geprint zijn,

een soort museum bordjes waar tekst
en uitleg staat van producten,

hebben op waterplanten
papier gemaakt

en die waterplanten komen hier
uit het Weerwater.

Lokaler kan niet.
Daar kan je nu heen lopen en inspringen.

Ja, ik ben er eigenlijk vanaf het begin af
aan bij betrokken geweest

als één van de mensen vanuit de gemeente
om dit ook te ondersteunen.

Want wij werken samen met ondernemers

op De Steiger en in de omgeving
om circulariteit te stimuleren.

En dit was ook een hele mooie manier

eigenlijk om die community van ondernemers
dichter bij elkaar te brengen,

samen te brengen en om die circulaire
initiatieven verder te kunnen aanjagen.

Dus daarom zijn wij er ook
vanuit de gemeente bij betrokken.

Nou, we zijn eigenlijk
helemaal in het begin

begonnen met programmering op
bedrijventerrein De Steiger.

Een programmering waarin broedplaatsen
op De Steiger samenwerken.

En dat is allemaal geïnitieerd of
eigenlijk gefaciliteerd door Almere 2.0,

een programma vanuit de
gemeente Almere,

en wij willen daar met die broedplaatsen
en al die makers die daar zitten

en ambachtslieden hen vooral
veel laten samenwerken,

netwerken laten delen maar
ook kansen grijpen.

En één van die kansen is
ook echt de Floriade.

En vanuit daaruit zijn we
aan de tekentafel

gegaan met Atelier Dutch en hebben
we een paviljoen ontworpen;

dit gebouw achter ons Circuloco,

waar allerlei cruciale
partijen een rol hebben gespeeld.

De realisatie als ontwikkelaar,

Atelier Dutch is de architect,
Van Wijnen als aannemer

en de Donker Groep die de hele tuin
inrichting heeft gedaan en het binnen groen.

Nou, echt heel tevreden.

Ik ben echt heel blij met wat er

uiteindelijk gerealiseerd is met
iedereen die daar aan bijgedragen heeft.

Hoe we daarin echt,

ondernemers vanuit Almere
maar ook uit de regio

erbij betrokken hebben en die
zich allemaal vol enthousiasme

erop gestort hebben om dit echt
tot een groot succes te maken.

Dus dat is echt heel mooi.

Circuloco is echt een
on-going project.

Ja we noemen dit soms wel eens

gekscherend ook wel
een teambuilding sessie.

Dus we hebben nu een pand gebouwd
van tweehonderd vierkante meter.

Dat hebben we gedaan in een
redelijk soort van

vergunningsluwe plek en setting.

Hiernaast gaan we een tien keer zo groot
pand bouwen en dan is het echt for real.

Daar hebben we nog
meer geld nodig,

nog meer hulp nodig,
nog meer materialen nodig.

Hoe meer mensen zich aansluiten
bij dit prachtige initiatief en ook
hun eigen weg naar die circulariteit

daarin willen laten zien, zijn allemaal
van harte welkom om zich te melden.