Green Escape Masterclass 20 mei ’22

Impressie openbare ruimte station

Op vrijdag 20 mei vindt de laatste Green Escape Masterclass plaats! (14.45-16.00 u)

Samen met Aeres Hogeschool en Floriade organiseren we als gemeente een Challenge waar jonge mensen een groene interventie ontwerpen voor het stationsgebied!

Dr. Agnieszka Olszweska-Guizzo, NeuroLanscape research NGO, zal een lezing verzorgen over het belang van neurowetenschappelijke inzichten betrekken in architectuur, om zo mentaal gezonde en groene steden te creëren.

Een originele blik op ruimtelijk ontwerp en het benutten van psychologische inzichten!

Ook dr. Dinand Ekkel, professor Green and Vital Cities @ Aeres Hogeschool, zal een lezing verzorgen.

Hij benadrukt het belang om stedelijke groene gebieden vanuit een functioneel perspectief te benadrukken en zo gezonde, leefbare steden te creëren.

Hij beargumenteert dat het onderzoeken van menselijk gedrag in steden hierbij een belangrijke rol speelt!

We zien er naar uit om jullie welkom te heten! Deel dit bericht gerust met je netwerk!
Als je komt, wil je dan het volgende inschrijfformulier invullen?

Meer info over de Masterclasses kun je vinden op onze website.