Nieuwe weg en parkeerplaats Almeerderstrand

Opbouw van het Almeerderstrand voor een evenement vanuit de lucht gezien.

Afgelopen juni zijn zowel een nieuwe weg naar als een parkeerplaats bij het Almeerderstrand opgeleverd. De weg en de parkeerplaats zijn in de zomer al een aantal keer gebruikt voor de op- en afbouw van grote evenementen op het zuidelijk deel van het Almeerderstrand.

De weg en de parkeerplaats met circa 350 parkeerplaatsen zijn nu ook te gebruiken door dagrecreanten en bezoekers van Poort Dok, StrandLAB en Stad & Natuur.

Aanleg duinlandschap

Het ‘inpakken’ van de IJmeerdijk met zand ter hoogte van het Almeerderstrand is afgerond. In het eerste kwartaal van 2024 starten we met de definitieve inrichting van het Almeerderstrand. We leggen dan het duinlandschap aan, met de daarbij horende fiets- en wandelpaden. Deze werkzaamheden lopen naar verwachting door tot medio 2024. Eind 2024 planten we  vervolgens nog nieuwe bomen, struiken en helmgras om het landschap af te maken.