Waar werken we naartoe?

Bereikbaarheid

Woningbouw en bereikbaarheid zijn onlosmakelijke met elkaar verbonden. Voor een goede ontsluiting van de toekomstige nieuwbouw in Flevoland en een groeiend Almere is een IJmeerverbinding tussen Almere en de rest van de MRA onontbeerlijk. Omdat de doorlooptijd van de realisatie van een dergelijke verbinding 15 jaar kost is een tijdig besluit nodig.

In het overleg tussen rijk en regio (BO MIRT) van 11 november 2022 is besloten dat er een Ruimtelijk Strategische Verkenning (RSV) Pampus wordt uitgevoerd die bestaat uit een regionale verkenning HOV Pampus en uitwerking van de ruimtelijke planvorming Pampus (= masterplan en stedenbouwkundig raamwerk voor 1e deelgebied met 7.500 woningen). Als onderdeel van de ruimtelijke planvorming Pampus wordt onderzocht of een substantieel deel van die 7.500 woningen voor 2030 gerealiseerd kan worden, op voorwaarde van een positieve besluitvorming over een IJmeerverbinding.

Komend jaar zorgen we ervoor dat er voldoende informatie uitgewerkt wordt om de uitgangspunten voor het Masterplan Almere Pampus vast te kunnen laten stellen. In 2024 kan dan gestart worden met het ontwerpen. Hierbij wordt ook gekeken naar de ruimtelijke inpassing van de IJmeerverbinding door Almere.

Meer weten?

Lees de visie over de groei van Almere tot 2050.

Stichting Polderblik maakte een reeks podcasts over de ontwikkeling van Almere. Beluister de aflevering van de podcast over Almere Pampus.