Extra rijksmiddelen voor Flevolandse culturele instellingen

Futuristisch museum met valnetten

Goed nieuws voor de Flevolandse culturele sector op Prinsjesdag: 2 Flevolandse instellingen komen in de culturele basisinfrastuctuur 2021-2024. Bovendien krijgen door verhoging van het budget voor het Fonds Podiumkunsten 4 andere Flevolandse instellingen alsnog subsidie. Enkele groeiregio’s waaronder Flevoland, krijgen de komende jaren extra middelen van het Rijk.

Waardering voor onze culturele sector

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maakte bekend dat zij het advies van de Raad voor Cultuur overneemt om zowel het Kunstmuseum Flevoland als Theatergezelschap BonteHond in de basisinfrastructuur (BIS) op te nemen. Het is voor het eerst dat Flevolandse instellingen toetreden tot de BIS. Hilde van Garderen, wethouder Kunst & Cultuur van de gemeente Almere: “Wij zijn enthousiast over dit resultaat! Cultuur is voor onze inwoners noodzakelijk en wenselijk. Ik ben blij dat er naast de positieve beoordeling, nu ook de zo nodige financiële toekenning is gekomen vanuit Den Haag voor onze Flevolandse instellingen.”

Lees de rest van het artikel hier.