Hoe ziet Almere eruit in 2050?

Hoe ziet Almere eruit in 2050?

Een veerkrachtige, groen, gezonde, diverse en aantrekkelijke stad. Dat willen we in 2050 als stad zijn voor onze inwoners, maar ook voor de regio. De Almeerse gemeenteraad heeft dit vastgesteld in het Toekomstperspectief ‘Almere, stad met toekomst’

Sinds 2013 werken we als Almere 2.0 samen met Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere aan de verdere groei van Almere. Zo zijn de snelwegen A6 en A1 verbreed en zijn er meer dan 12.000 woningen bijgekomen. Ook investeren we samen met partners in bijvoorbeeld het station, het rondje Weerwater, hoger onderwijs, het Upcyclecentrum op de Steiger en stadsbos Almeerderhout.

De wereld en de omstandigheden veranderen voortdurend. Daarom houden we goed de vinger aan de pols of de plannen in lijn liggen met de uitdagingen die op ons afkomen. Zo is de vraag naar betaalbare woningen veel groter dan voorzien. Ook kunnen Flevoland en Almere meer woningen bouwen dan we in 2013 dachten. Helaas komt de werkgelegenheid in Almere zelf nog niet voldoende op gang. Hierdoor moeten veel Almeerders elke dag ver reizen van en naar hun werk. Hoe zorgen we voor meer werkgelegenheid dicht bij huis? Daarnaast zijn we nu ook meer met onderwerpen bezig zoals klimaatbestendigheid en duurzaamheid.

Vandaar dat gemeenten Amsterdam en Almere, provincie Flevoland en het Rijk de afgelopen periode gesproken hebben met Almeerse inwoners, ondernemers, de gemeenteraad en het college. We vroegen hoe Almere zich verder kan ontwikkelen. Dit is meegenomen in het Toekomstperspectief ‘Almere, Stad met toekomst’. Het eindresultaat is echt het resultaat hoe Almeerders, ondernemers, gemeenteraad en bestuurders over de toekomst van de stad denken.

Verder ontwikkelen

Naast de kwaliteiten kunnen we onze groeiende stad nog beter, completer en aangenamer maken. Denk aan onderwerpen als:

  • Wat voor soort woningen missen we nog?
  • Hoe zorgen we voor een goed ondernemersklimaat?
  • Hoe zorgen we voor meer kansengelijkheid?
  • Hoe kunnen we het (hoger) onderwijs verder ontwikkelen?
  • Hoe blijven we uitstekend bereikbaar?
  • Kunnen we nog meer halen uit de prachtige landschappen in en om de stad?
  • Hoe bereiden we ons voor op een klimaat bestendige, energie neutrale en circulaire toekomst?
  • Wat betekent dit voor de stad die er al is en wat nemen we hiervan mee in de verdere ontwikkeling van nieuwe gebieden?

Het toekomstperspectief geeft antwoorden op deze vragen.

Kwaliteiten

Natuurlijk is het goed aan de toekomst te denken, maar Almere bezit al heel veel kwaliteiten. Het is fijn wonen in Almere. Er is veel waardering voor de ruimte, het water, de bossen, parken, akkers en unieke landschappen dichtbij huis. Datzelfde geldt voor de meerkernige opzet, waarbij elk stadsdeel beschikt over voorzieningen zoals scholen, zorgcentra en winkels. Ook het netwerk van vrij liggende wegen, busbanen en fietspaden vinden veel Almeerders heel fijn aan de stad. Het zijn allemaal elementen die volgens de inwoners bijdragen aan het woonplezier. Het zijn belangrijke kwaliteiten die we moeten behouden. Daarnaast gelden de altijd innovatieve kijk en aanpak van Almere voor de verdere ontwikkeling van de stad als kwaliteiten die we moeten vasthouden.

Gebieden verder ontwikkelen

In het Toekomstperspectief staat hoe we bestaande en nieuwe gebieden willen ontwikkelen. Almere is divers en krijgt nóg meer variatie. In bestaande wijken komen her en der woningen bij als ze daar gewenst zijn, maar nu nog niet staan. Dat kunnen bijvoorbeeld woningen zijn voor ouderen in hun eigen buurt. Daarnaast bouwen we de komende jaren verder in het centrumgebied van Almere Stad, Almere Poort, Nobelhorst, Hortus en Oosterwold. Ook denken we na hoe we het toekomstig stadsdeel Almere Pampus willen ontwikkelen

Volgende stap

Nu de Almeerse gemeenteraad het Toekomstperspectief heeft vastgesteld, zullen we de eerste stappen nemen om de plannen uit dit toekomstbeeld om te zetten in daden. Samen met andere overheden, onderwijsinstellingen en andere partners werken we hieraan voor de komende 10 jaar. Zo zijn we samen met partners in en om de stad aan de slag om de toekomstvisie voor 2050 waar te maken.