Almere doet minister voor wonen aanbod voor snel meer woningen

Burgemeester Bijleveld overhandigt bord met het Almeerse bord aan minister De Jonge

Het op korte termijn bouwen van meer betaalbare en goed bereikbare woningen staat hoog op de agenda van dit nieuwe kabinet.

Almere wil en kan helpen de doelstellingen uit het regeerakkoord te realiseren. Dit onderstreepten burgemeester Ank Bijleveld-Schouten en wethouder Wonen Julius Lindenbergh door minister Hugo de Jonge tijdens zijn bezoek aan Flevoland het Almeerse aanbod te overhandigen. Waarbij Almere in deze kabinetsperiode minstens 10.000 woningen bouwt. Almere heeft een bewezen staat van dienst op het gebied van woningbouw en het kabinet kan op basis daarvan rekenen op deze bijdrage.  

Dit sluit naadloos aan op de gezamenlijke lange termijn ambities van het kabinet, de regio en op de woonvisie van Almere. De Metropoolregio Amsterdam, waar Almere onderdeel van uitmaakt, heeft het kabinet een voorstel gedaan voor versnelling van woningbouw in combinatie met investeringen in bereikbaarheid. Binnen Flevoland is ruimte voor toevoeging van ruim 100.000 woningen, de zogenoemde Flevodeal.

Burgemeester Bijleveld-Schouten: “Snelle resultaten vragen ook om gezamenlijke, integrale afspraken voor de korte én voor de langere termijn. Almere maakt daarom met het Rijk graag concrete afspraken over binnenstedelijke investeringen die daarvoor de komende jaren noodzakelijk zijn.”

Wethouder Lindenbergh: “Voor het bouwen in Almere Pampus is het van groot belang dat de bereikbaarheid goed wordt geregeld. Wij hebben het in Almere nu goed voor elkaar waar het openbaar vervoer, de auto en de fiets betreft. Voor een goede bereikbaarheid in de toekomst met meer woningen is het snel starten van de MIRT-verkenning IJmeerverbinding nodig. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport en is een investeringsprogramma van het Rijk. Daarmee zet Almere samen met het Rijk en de regio de volgende stap voor een cruciale bereikbaarheidsoplossing voor de gehele regio.”

Fotograaf – Fotostudio Wierd