In gesprek over het centrum van 2040

Groep mensen zitten op hoge stoelen en luisteren aandachtig naar iemand op de voorgrond

“Stappen & Trappen’’ en “Groeten & Ontmoeten”

Er kwamen op 4 april enkele creatieve uitspraken voorbij bij de eerste bespreking met de raad over de ontwikkelvisie ‘Natuurkrachtig Hart van de Stad’. Tijdens deze informatieve avond gingen vertegenwoordigers van woningcorporatie Ymere, welzijnswerk De Schoor, Cultuurfonds Almere, klankbordgroep bewoners, ondernemersvereniging OVSA en hogescholen Windesheim en Aeres in gesprek met de raad. De centrumpartners deelden hun indruk en observaties over het plan met de raad. Na afloop stelden de aanwezige raadsleden vragen aan de bureaus die meegewerkt hebben aan het plan voor het centrum van 2040.

De thema’s die voorbijkwamen weerspiegelen de verschillende belangen en uitdagingen die spelen in de ontwikkeling van het centrum van Almere. De partners waren positief, maar gaven ook enkele aandachtspunten mee. Bijvoorbeeld het belang van sociale samenhang en ontmoetingen. Het faciliteren van ontmoetingen in de openbare ruimte wordt als cruciaal gezien in een stad waar mensen zich steeds vaker eenzaam voelen. Ook het betrekken van partners en bewoners bij de doorontwikkeling van de stad is belangrijk, voor en met zowel de huidige als toekomstige bewoners.

Duurzaamheid en hoe we omgaan met de klimaatuitdagingen worden genoemd als noodzakelijke uitgangspunten voor toekomstige ontwikkelingen van de stad. Wanneer het centrum niet meer groen krijgt, heeft dit gevolgen voor de economische aantrekkelijkheid van de stad. Het wordt dan simpelweg te heet in de binnenstad. Daarnaast is groen van belang voor een aantrekkelijke openbare ruimte voor toekomstige bewoners die in het centrum komen te wonen. Ook het belang van cultuur in een groeiende stad is besproken. Cultuur faciliteert ontmoetingen en stimuleert mensen een bezoek te brengen aan het centrum.

De centrumpartners gaven aan op een mooie manier te zijn betrokken bij de totstandkoming van het plan. Zij benadrukken het belang van het ook in de toekomst blijven betrekken van de partners.

De bijeenkomst kijk je terug op: Bijeenkomst/1175167 Gemeente Almere (notubiz.nl)

Op 11 april was de politieke bespreking over de ontwikkelvisie. Hiermee stelt de raad een stip op de horizon vast die richting geeft aan de langere termijnontwikkeling van het Hart van de Stad. Zo wordt er een duidelijk beeld gegeven van de ambities op het gebied van wonen, werken, openbare ruimte, cultuur en maatschappelijke voorzieningen. Deze bespreking wordt in de komende weken vervolgd.

Benieuwd naar de inhoud van de visie, maar geen tijd om te lezen? Bekijk dan de video: Almere 2.0 | Ontwikkelvisie Natuurkrachting Hart van de Stad 2040 (youtube.com)