Kustzone Poort

Dronefoto Almere Duin

Het gebied rond Muiderduin en het Almeerderstrand in Almere Poort groeit de komende jaren uit tot een toonaangevend cultureel gebied; een prachtige woon- en verblijfsomgeving waar cultuur, sport en recreatie de boventoon voeren.

Almere DUIN ontwikkelt door

De komende jaren wordt binnen Duin in zuidelijke richting verder gewerkt aan de woongebieden Kreekbos Zuid en Muiderbos. In Muiderbos is al basisschool De Zeeraket, met een gymzaal en kinderdagverblijf en het Gastenhuis gerealiseerd. De overgang tussen Muiderbos en het Almeerderstrand wordt ingericht als duinlandschap. Onderdeel van deze plannen is ook het reconstrueren versterken van de bestaande waterkering (IJmeerdijk) waarbij het duinlandschap over de dijk doorloopt. Het binnendijkse duinlandschap gaat daardoor direct aansluiten op het bestaande Almeerderstrand. In dit duinlandschap ontstaat een gemengd gebied met woningen en een sterk cultureel programma rond Vis à Vis: Stadsduin voor actieve cultuur.

Stadsduin voor actieve cultuur

Het duingebied heeft en geeft de ruimte voor inspiratie door cultuur actief te beleven. Het brengt stedelijke cultuur en het vrije gevoel van strand en buiten-zijn samen. Het accent ligt dan ook op actieve cultuur: cultuur die uitnodigt om mee te doen, te bewegen en te participeren. Unieke bouwwerken, voorstellingen en (kunst)installaties bevorderen deze belevingswaarde. Het gebied rondom het Almeerderstrand wordt een culturele trekpleister met grootstedelijke allure. Voor Almeerders, en voor bezoekers vanuit de gehele regio.

StrandLAB Almere, het buitenlaboratorium voor cultuur met een atelier op het strand is in 2022 uitgebreid. Ook nieuwe programmerende partners zoals Stad & Natuur vinden er een plek, naast de bekende evenementen als Zand, Free en Summer, die ook in 2022 weer op het Almeerderstrand georganiseerd worden. De komende jaren gaat de culturele en recreatieve programmering van het gebied groeien. Dit gaat stap voor stap. Zo is onlangs de fietsknooppuntroute geopend, en kun je binnenkort de nieuwe ‘kunsthuisjes’ (toilethuisjes) bewonderen. Met de uitbreiding van het Almeerderstrand krijgen grotere festivals en evenementen de ruimte, en blijft het Almeerderstrand open voor zomers bezoek, horeca en kleinschaligere evenementen. Zo ontstaat er in Kustzone Poort een levendig stuk Almere, waar altijd iets te doen is voor iedereen.

Voor meer informatie over deze ontwikkeling voor de komende jaren vindt u hier het gebiedsconcept Muiderduin.