Feestelijke opening Station Almere Centrum

Station Almere Centrum wordt feestelijk geopend met het doorknippen van een lint door Jan de Reus, Harro Homan, Irma Winkenius, wethouder Maaike Veeningen en locoburgemeester Julius Lindenbergh.

De verbouwing van station Almere Centrum en de omliggende pleinen is afgerond. Het station is een modern knooppunt geworden, waar trein, bus en fiets samenkomen. Na een intensieve bouwperiode is het station klaar voor de toekomst en gereed voor de sterke groei van het aantal reizigers. De omliggende pleinen zijn vergroend waardoor de verblijfskwaliteit is verbeterd. Het vernieuwde station is op 1 februari feestelijk geopend door Jan de Reus, gedeputeerde provincie Flevoland, Harro Homan, regiodirecteur ProRail, Irma Winkenius, regiodirecteur NS, wethouder Maaike Veeningen en locoburgemeester Julius Lindenbergh.

Harro Homan, regiodirecteur ProRail:
“Station Almere 35 jaar geleden gebouwd. En was wel toe aan een opknapbeurt”

Irma Winkenius, regiodirecteur NS:
“Het is nu een zes komma acht, maar ik weet zeker dat we door de zeven heengaan.”

Maaike Veeningen, wethouder gemeente Almere:
“Er gebeurt ontzettend veel, allemaal dingen om het hier leuker te maken en aangenamer te maken voor zowel de inwoners als de bezoekers.”

Jan de Reus, gedeputeerde Provincie Flevoland:
“Het station is het eerste grote station in Flevoland, de poort richting de rest van Flevoland, richting Almere.”

Julius Lindenbergh, Locoburgemeester en wethouder gemeente Almere:
“Voor Almere is het echt fantastisch nieuws dat het station nu ook écht klaar is.”

Joost Buitenweg, dagvoorzitter
“Ik zeg ‘Knip dat lint door’.”

Afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het station en de omgeving. Het oude stationsgebouw is nieuw leven in geblazen. De stationshal heeft een moderne uitstraling gekregen met nieuwe winkels, is groter geworden en heeft een sfeervolle mozaïekvloer gekregen. Deze vloer loopt naadloos door naar de openbare ruimte buiten het station. Beide liften in de stationshal zijn vernieuwd en van doorzichtig glas gemaakt wat bijdraagt aan een groot ruimtelijk en veilig gevoel.

De perrons zijn heringericht en voorzien van nieuw meubilair zodat dat er meer ruimte voor de reiziger is. Boven de perrons zijn de perronkappen volledig gerenoveerd en is al het glaswerk vervangen met glas waar grotendeels zonnecellen in zijn verwerkt. Het buizenframe is voorzien van een frisse rode verflaag en op het dak zijn bijna 1200 zonnepanelen geplaatst. Het energieverbruik is flink omlaag gebracht en er wordt nu zelf duurzame energie opgewekt. Van het busstation zijn de plafonds over het gehele gebied vernieuwd, lekkages zijn verholpen en de verlichting is zodanig aangepast dat het verblijf op het busstation als prettiger en veiliger wordt ervaren.

Fietsenstallingen

Naast de stationshal en perrons zijn er twee inpandige, onder de sporen gelegen, fietsenstallingen gerealiseerd. Iedereen die met de fiets naar of via station Almere Centrum reist, kan de fiets makkelijk, veilig en overdekt stallen. Dit is mogelijk in fietsenstalling Busplein of fietsenstalling Landdrostdreef met respectievelijk 660 en 2750 fietsparkeerplaatsen. NS verzorgt in opdracht van de gemeente Almere de exploitatie van beide stallingen. Reizigers kunnen hun fiets de eerste 24 uur gratis stallen.

Stationsomgeving

De gebiedsontwikkeling van de stationsomgeving omvatte naast de benodigde aanpassingen van de ondergrondse infrastructuur een complete herinrichting van het Stationsplein en Mandelplein. De pleinen zijn opnieuw ingericht en door het aanbrengen van veel groen ogen de pleinen als kleine stadparken waar het fijn vertoeven is. Naast groen is er ook kunst te vinden in de stationsomgeving. Het lichtkunstwerk ‘Kunstwerk-Almere’ van kunstenaar Geert Mul is een fantasierijke verbeelding hoe de stad er onder water uit ziet. Het is een onderdeel van de Zeegroene Loper, de kunstroute vanaf het station tot aan het Weerwater.

Organisatie en opdrachtgeverschap

In nauwe samenwerking hebben gemeente Almere, ProRail en NS zich hard gemaakt om de gehele gebiedstransformatie te realiseren. De opdrachtgevende partijen voor de werkzaamheden zijn de gemeente Almere, ProRail en NS. De verbouwing van het station is mede mogelijk gemaakt door het verstedelijkingsfonds Almere 2.0 van het rijk, provincie Flevoland en gemeente.

Station Almere Centrum is in 1987 in gebruik genomen en is de entree én het visitekaartje van de stad. Bereikbaarheid is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van groeistad Almere, straks de 5e stad van Nederland met 350.000 inwoners. Openbaar vervoer is een duurzame manier van reizen. De doelgroep jongeren/jong volwassenen is een groot deel van de inwoners in Flevoland. Zij maken vaak gebruik van het openbaar vervoer. Een goed openbaar vervoer met een aantrekkelijk en veilig station in Almere zorgt dat deze doelgroep nu en ook straks hier blijft werken, wonen en recreëren.

Station Almere Centrum grote stijger in Stationsbelevingsmonitor

De verbouwing van station Almere Centrum zorgt al direct voor resultaat. Het station krijgt dit jaar, tijdens de verbouwingsperiode, een gemiddelde beoordeling van reizigers van een 6,8. Vorig jaar was dat nog een 6,1.

De Stationsbelevingsmonitor (SBM) is een jaarlijkse uitgave van NS en ProRail waarin de stationsbeleving van reizigers gemeten wordt. Via enquêtes worden reizigers gevraagd naar hun waardering van de stations.