Terugblik op gesprekken over de Oostkavels

Een groep mensen bekijkt de info stand Oostkavels in centrum - Foto: Richard Terborg

Foto: Richard Terborg

De gemeente wil weten hoe Almeerders denken over de Oostkavels; de nieuwe buurten in Almere Centrum. Afgelopen maanden zijn er gesprekken geweest met omwonenden, vastgoedeigenaren, ondernemers, woningzoekenden en andere belangstellenden.

De Oostkavels komen op het gebied vanaf het Weerwater, langs de Stadswetering, tot aan het spoor. In deze nieuwe buurten komen veel huur- en koopwoningen, maar ook voorzieningen en plekken om te werken en te verblijven.

Communicatie

Via social media, nieuws- en bewonersbrief, website, Almere Deze Week en enquête zijn Almeerders gevraagd om mee te denken. Er zijn twee bewonersbijeenkomsten georganiseerd in het Informatie Centrum. Ruim 3300 bewoners en ondernemers uit het centrum en bewoners van Filmwijk hebben we via een brief uitgenodigd voor deze bijeenkomsten.

Ook was er een informatiestand bij het Uit festival, Lichtkunstfestival en Hogeschool Windesheim. Ruim 360 mensen heeft het projectteam persoonlijk gesproken en 607 mensen hebben de enquête ingevuld.
In het algemeen vinden Almeerders de ontwikkeling van nieuwe buurten in het oostelijk deel van het centrum een goed idee. Er is behoefte aan meer betaalbare woningen voor jong en oud, met veel groen, en voorzieningen in de binnenstad. Wel zijn er zorgen uitgesproken over parkeren en hoogbouw, met name door bewoners uit het centrum en Filmwijk.

Hoe verder?

Na alle gespreksronden gaat het plan met de uitkomsten naar het college van B&W en de gemeenteraad. De verwachting is dat de eerste werkzaamheden in 2025 starten.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in Almere Centrum? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via almere.nl/centrum/nieuwsbrief

Het complete verslag met resultaten van alle gesprekken en resultaten van de enquête worden binnenkort gedeeld op Stadsgesprekken.almere.nl. Alle aanwezigen van de bewonersbijeenkomsten ontvangen dit verslag per mail.

Kijk voor meer informatie op almere.nl/oostkavels