Lectorale rede en symposium Urban Innovation

Dronefoto in zwartwit van Almere met uitzicht op het Weerwater.

Op 3 juli 2023 geeft lector Urban Innovation Evert-Jan Velzing zijn lectorale rede. Deze rede is onderdeel van het symposium “Samenwerken aan de nieuwe stad’ waarin ook associate lectoren Ingrid Bakker en Els Beukers hun openbare lessen houden. Daarnaast zijn er verschillende workshops waaraan deelgenomen kan worden.

Urban Innovation

Het lectoraat Urban Innovation doet praktijkgericht onderzoek naar innovatie voor een duurzame en inclusieve stad vanuit de thema’s circulaire, gezonde en nabije leefomgeving. Samenwerken in de wijk en het combineren van verschillende perspectieven zijn essentieel voor de uitdagingen van een stad. Het gaat om bouwen in bestaande en nieuwe wijken. Maar ook de aanwezigheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen, zoals werk, openbaar vervoer, winkels en de sociale aspecten die het leven in de stad prettig maken, zijn belangrijk.

Deze middag gaan we in op de doorwerking van vernieuwende stedelijke ontwikkeling in de dagelijkse praktijk. We bespreken de waarde van stedelijke vernieuwing voor bewoners, bestuurders, ondernemers en maatschappelijke organisaties, en de effecten ervan op de welvaart, het welzijn en het welbevinden.

Symposium met workshops

Tijdens het symposium is het mogelijk een workshop te volgen gegeven door een van de betrokken onderzoekers van het lectoraat Urban Innovation. Er zijn maar liefst 11 workshops waaruit gekozen kan worden om dieper in te gaan op een thema:

 1. Verhalen over leefbaarheid
 2. Gevoel van participatie creëren
 3. Interdisciplinair samenwerken
 4. De levende bieb
 5. Stel je eens voor… de kracht van alternatieve toekomstbeelden in onzekere tijden
 6. Maak kennis met de Gezonde Omgeving! techniek
 7. Kruip eens in de huid van een ander
 8. Systeemdenken – circulaire gebouwen
 9. De Urban Innovation principles
 10. Almere als 15 minuten stad
 11. Perspectievenspel

Het symposium vindt plaats in de Kunstlinie, Esplanade 10, 1315TA Almere op maandag 3 juli 2023, 12:30-17:30 uur. Aanmelden kan via de website van Windesheim.