Minister Adriaansens enthousiast over Almere als hightech regio

Medewerker werkt aan een apparaat met een heating controller

In een onlangs verschenen kamerbrief van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat laat zij weten dat zij de ambitie van Almere zich in de toekomst als hightech regio te ontwikkelen toejuicht. De minister benadrukt het grote economische belang van de hightech maakindustrie voor Nederland en de noodzaak tot samenwerking tussen de verschillende regio’s.

In programmalijn Leren & Werken van Almere 2.0 werken de afdelingen Economische Ontwikkeling en Onderwijs samen aan het economisch profiel Tech en Transitie. Door gerichte interventies op het gebied van talent- en kennisontwikkeling en onderzoek en innovatie maken we Almere aantrekkelijk voor bedrijven zich in de regio te vestigen. Vanuit de regiodeal met het rijk en onze regionale partners, Techtalent voor Transities, zullen we de komende jaren werken aan de thema’s elektrificatie en halfgeleidertechnologie.

Nederland heeft vier regio’s met een sterk geconcentreerd en goed georganiseerde hightech maakindustrie: Brainport Eindhoven, Twente, Delft en de regio rond Arnhem/Nijmegen. Om met name de groei en ontwikkeling van de regio’s Eindhoven en Delft te ondersteunen, kan Almere een rol spelen bij het bieden van voldoende ruimte voor bedrijven in zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht. Later dit jaar verschijnt het programma ‘Ruimte voor economie’ van het ministerie van EZ waarin deze plannen worden meegenomen.