Ruim 18 miljoen euro voor Almere en regio

Bovenaanzicht Esplanade en skyline Almere

Almere en de provincie Flevoland profiteren van de nieuwe Regio Deals van het kabinet. Er is ruim 18 miljoen euro door het Rijk uitgetrokken om te investeren in de groei van werkgelegenheid en versterking van het technisch onderwijs en onderzoek in onze regio.

Groeiambitie

Met het oog op de groei van het aantal inwoners van Almere en de regio ontstaat er ambitie om ook economisch te groeien en werkgelegenheid te creëren. Voor een evenwichtige ontwikkeling van zowel Almere en regio als de mobiliteit binnen en van/naar de regio, is het realiseren van 40.000 arbeidsplaatsen in Flevoland (waarvan 35.000 in Almere) essentieel, zo blijkt uit onderzoek (Manshanden 2021).

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat er voor onze regio kansen liggen op het gebied van duurzame economie en energie. In de regio is al een flink aantal (inter)nationaal toonaangevende bedrijven gevestigd die veel potentie bieden om bij te dragen aan de overgang naar een duurzame samenleving. Het vestigings- en groeiklimaat voor dit soort bedrijven wordt echter geremd door het ontbreken van voldoende technisch geschoold talent. Investeren in technisch onderwijs op alle niveaus kan de ontwikkeling in de polder een enorme boost geven. Technisch hoger en universitair onderwijs kan bovendien een belangrijke invulling op de kennisinfrastructuur voor heel Noordwest Nederland bieden. Met de kern van deze kennisinfrastructuur onderscheidt Almere zich zo meer en meer als duurzame, groene stad.

Financiering

Om bovenstaande ambities te realiseren is financiering nodig. De Regio Deal is een eerste succes, de komende maanden zullen nog meer financieringsmogelijkheden onderzocht en aangevraagd worden.

Verantwoordelijk wethouder Veeningen (economie en onderwijs) over de Regio Deal: “Dankzij het geld uit de Regio Deal kunnen we nu, samen met de provincie, kennisinstellingen en bedrijven uit de regio aan de slag met het aantrekken en opleiden van talent, zodat we nu én in de toekomst op een duurzame manier verder kunnen groeien. Groeien in werkgelegenheid, groeien in de ontwikkeling van duurzame technologieën en groeien in onderwijsaanbod.”

Regio Deals

Landelijk is er in totaal ruim 284 miljoen beschikbaar gesteld voor 14 nieuwe Regio Deals. Het geld is bedoeld om de kwaliteit van leven, wonen en werken te verhogen. De komende periode worden de regio deals in samenwerking met het rijk verder uitgewerkt.