In gesprek over het ontwerp van de Boskamers

Mensen zijn insprek rondom een tafel met daarop een kaart en post-its

De Boskamers zijn de eerste experimentele plekken van het nieuwe stadsbos Almeerderhout. Daar waar Almere overgaat in het bos, zijn de Boskamers bedoeld als ontmoetingsplekken voor en door bewoners. In het voorjaar van 2023 kwamen bewoners samen om te brainstormen over de Boskamer voor hun wijk. Wordt het een stilteplek, een leslokaal in de natuur, een plek om te sporten of komt er een uitkijktoren? Voor iedere wijk zijn meerdere ideeën bedacht.

De landschapsarchitecten hebben de ideeën van de bewoners die deze zomer zijn geschetst, verwerkt in een voorlopig ontwerp voor de Boskamer in Haven en voor de Boskamer in Nobelhorst. Deze ontwerpen werden tijdens speciale inloopavonden begin oktober nog een keer met bewoners besproken: wat past wel en wat past niet in de boskamer? Klopt het ontwerp met de wensen of behoeft het nog aanpassingen?

De bezoekers waren over het algemeen positief gestemd, al spraken zij wel wat zorgen uit over bijvoorbeeld overlast van hangjeugd. Ook hadden ze nog aanvullende goede ideeën en wensen die de ontwerpers weer meenemen in het vervolg. Een volgende stap is ook samen zorgen dat er in de Boskamers wat te doen is. Daar komen we op terug.

Als de boskamers in Nobelhorst en Almere Haven gerealiseerd zijn zullen ook Vogelhorst en Oosterwold de kans krijgen een eigen plekje in het bos vorm te geven. Zo wordt het grootste stadsbos van Nederland steeds diverser, unieker en een plek waar je niet omheen kunt.