Nieuwe dronebeelden in de maak

Werkmensen zijn bezig met de aanleg van een ecologische verbinding

Het project ecologische verbindingen begon in 2020 met een rapport. Het was de bedoeling om allemaal kleine stukjes groen met elkaar te verbinden en de kwaliteit van dit groen te verbeteren. Zodat gidssoorten beter van natuurgebied naar natuurgebied kunnen trekken.

Met dronefoto’s maakte de projectorganisatie inzichtelijk hoe dat versnipperde groen er in het écht uitzag. Sindsdien worden er elk jaar opnieuw opnames gemaakt waarmee de resultaten van de werkzaamheden in het landschap in beeld worden gebracht. Een keer per jaar vliegt de drone precies dezelfde route en zien we langzamerhand de groene verbindingsroutes door de stad ontstaan.

In 2025, na afloop van het project maken we een compilatie van de dronebeelden en kun je onder meer zien waar gegraven en aangeplant is en waar paddenpoelen, natuurvriendelijke oevers of fauna uittreedplaatsen aangelegd zijn.